Opleidingen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Opleidingen

De open opleidingen van Twynstra Gudde bieden de perfecte mogelijkheid om uw kennis op een specifiek expertisegebied uit te breiden. Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over de kennis van succesvol toegepaste theorieën en de organisatorische werkelijkheid.

Leiderschap en vakmanschap voor stakeholdermanagers

startmodule 1: 23-24 april 2018

Dit programma richt zich op jouw professionele ontwikkeling als stakeholdermanager (omgevingsmanager). Wil je een echte stap in je persoonlijke leiderschap zetten, zodat je effectiever bent als stakeholdermanager in een complexe omgeving, dan is dit programma iets voor jou.

LeiderschapsontwikkelingSamenwerkenStrategisch omgevingsmanagementCoaching Bekijk opleiding

Training Programmamanagement (3 blokken van 2,5 dag)

Deze training is vol: 15-16 mei (1e blok), 19-20 juni (2e blok) en 2-3 oktober (3e blok)

Met deze training legt u een stevig fundament in het mooie vak van programmamanagement. We besteden aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kant van programma’s en raken alle aspecten waarmee u in programma’s te maken krijgt. Hiermee bent u beter in staat uw eigen opgave tot een succes te maken. Deze training bestaat uit drie blokken van 2,5 dag.

Programmamanagement Bekijk opleiding

Masterclass gemeentelijke herindelingen

Woensdag 16 mei 2018 te Amersfoort - van 14.30-17.30 uur

Samenwerking, fusies en herindelingen zijn niet meer weg te denken uit het lokaal openbaar bestuur. Het zijn belangrijke instrumenten die worden ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen, de bestuurskracht te versterken en/of (nieuwe) taken adequaat uit te voeren. Met name gemeentelijke herindelingen hebben veel impact, niet alleen op de betrokken inwoners, bestuurders en medewerkers maar ook op de regio. Een herindeling is een dynamisch en omvangrijk proces en wij vinden het belangrijk om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Niet alleen onze kennis en ervaring, maar juist ook die van gemeenten en provincies in Nederland die te maken hebben of hebben gehad met een herindeling.

GemeentenProvincies en regio's VerandermanagementOrganisatieontwikkelingStrategievormingProjectmanagementSamenwerken Bekijk opleiding

Training gemeenten in transities voor gemeenteraadsleden

woensdagavond 16 en 30 mei (vanaf 18.00 uur)

Veel taken van de landelijke overheid worden naar gemeenten verschoven. Daardoor komen inhoudelijke dossiers, zoals energietransitie, warmtetransitie en mobiliteitstransitie op de agenda van de gemeenteraad. Ook verandert de manier waaróp veranderingen worden doorgevoerd. Vaak is er sprake van publiek private samenwerkingen. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is het betrekken van inwoners. Met deze training legt u een stevig kennisfundament om als raadslid een waardevolle bijdrage te leveren aan de grote transitievraagstukken waar elke gemeente voor gesteld staat. Dat vraagt van u als gemeenteraadslid om inhoudelijke basiskennis.

GemeentenProvincies en regio's LeiderschapsontwikkelingSamenwerkenStrategisch omgevingsmanagementCoaching Bekijk opleiding

Training Risicoanalyse/risicomanagement

Vrijdag 25 mei 2018 (09.00-17.00 uur)

Risicomanagement start met het uitvoeren van een risicoanalyse. U inventariseert de risico's die uw project of programma bedreigen, kent ze een bepaald gewicht toe en verbindt er, als dat nodig blijkt, maatregelen aan.

RisicomanagementProjectbeheersing Bekijk opleiding

Masterclass Sturen op maatschappelijk rendement

2-daagse masterclass op donderdag 5 en 12 juni 2018

Eind 2015 jaar hebben CorporatieNL en Twynstra Gudde een enquête onder corporaties uitgezet met als thema: Woningcorporaties in het toekomstig woonlandschap. Een van de opvallende uitkomsten daaruit is dat woningcorporaties het inzichtelijk maken van hun maatschappelijke bijdrage - naast het financiële rendement - als een belangrijke opgave zien voor de komende jaren. Maar - zo geven ze aan - bijna de helft van alle woningcorporaties heeft geen idee hoe ze dat moeten doen. De masterclass Sturen op Maatschappelijk Rendement draagt bij aan het grip krijgen op de aanwending van maatschappelijke investeringen en de effecten hiervan.

Woningcorporaties Bekijk opleiding

Training Begeleiden Risicosessies

vrijdag 15 juni 2018 van 9.00 - 17.00 uur

Een manier om risico’s te analyseren en bespreekbaar te maken, is het houden van een risicosessie. Het goede gesprek kunnen faciliteren vraagt specifieke vaardigheden: doorvragen, sturen op de kern, analyseren, omgaan met weerstand, ieders inbreng respecteren, etc., etc. En dat allemaal tegelijk, terwijl je in korte tijd veel resultaat wilt boeken.

Risicomanagement Bekijk opleiding

Tweedaagse training Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)

maandag en dinsdag 18-19 juni 2018 (beide dagen van 09.00-17.00 uur)

In deze tweedaagse training maakt u kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). U vergroot uw kennis en versterkt uw vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot u uw handelingsrepertoire en bent u in staat SOM in uw eigen opgave toe te passen.

Strategisch omgevingsmanagementProgrammamanagement Bekijk opleiding

Ontwerpatelier Omgevingswet en gedragswetenschap

Maandag 2 juli 2018 van 09.30-17.00 uur

De verhouding tussen de overheid en burgers wijzigt fundamenteel: initiatiefnemers nemen het voortouw en de overheid faciliteert waar mogelijk. Maar kunnen en willen burgers dat wel? De nieuwe rol voor burgers brengt ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Het vergt van de gemeentelijke medewerkers een andere rol en houding ten opzichte van burgers en ondernemers die met initiatieven komen. Dit zien we ook terug in het doorvoeren van de nieuwe Omgevingswet. De urgentie en uitdagingen die hieruit voortkomen zijn ook kansen op vernieuwing van de overheid en hoe zij met haar burgers omgaat. Hoe pakken we deze kansen?

Bekijk opleiding

(Eendaagse) training Introductie in Projectbeheersing

donderdag 4 oktober 2018 van 09.00-17.00 uur

Projectbeheersing is meer dan alleen het administreren van de financiën. Goede projectbeheersing zorgt voor grip, overzicht en voorspelbaarheid. Dat vraagt niet alleen om kennis van alle aspecten van projectbeheersing, maar vraagt ook het nodige van de rolinvulling van de projectbeheerser.

ProjectmanagementRisicomanagementProjectbeheersing Bekijk opleiding

Training Programmamanagement (2 blokken)

10-11 oktober en 28-29 november 2018

Met deze training legt u een stevig fundament in het mooie vak van programmamanagement. We besteden aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kant van programma’s en raken alle aspecten waarmee u in programma’s te maken krijgt. Hiermee bent u beter in staat uw eigen opgave tot een succes te maken. Deze training bestaat uit twee blokken van 2,5 dag.

Programmamanagement Bekijk opleiding

Training Projectmanagement - Projectmatig Werken (PMW)

maandag 12 en dinsdag 13 november 2018

In deze training wordt de theorie afgewisseld met de praktische oefeningen: u wordt in staat gesteld de aangeboden theorie te vertalen naar uw eigen project. In de Twynstra Gudde aanpak van projecten staat pragmatisme en situationeel handelen voorop.

Projectmanagement Bekijk opleiding