Masterclass 'Verandermanagement' | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Masterclass 'Verandermanagement'

Veranderingen zijn in alle organisaties aan de orde van de dag. Cultuurveranderingen, reorganisaties, integratie van bedrijfsonderdelen, efficiencyprogramma's en professionaliseringsprogramma's buitelen over elkaar heen. Ze hebben allemaal te maken met het veranderen van de organisatie. Ben jij als (programma)manager of adviseur betrokken bij een dergelijke verandering? Dan reikt onze masterclass jou de helpende hand.

Kleurentheorie

Wij gaan tijdens deze tweedaagse masterclass in op de laatste inzichten van verandermanagement. Er komt aan bod hoe gecompliceerd veranderingsprocessen eigenlijk zijn. Wat speelt er onder de oppervlakte? Wat maakt veranderen lastig? Vervolgens gaan we in op wat veranderen juist mogelijk maakt: vijf fundamenteel verschillende manieren waarop u tegen verandering kunt aankijken, uitgewerkt in de zogeheten kleurentheorie.

In de praktijk

Theorie wordt vervolgens dicht naar de praktijk gebracht door te kijken hoe je geplande veranderingen kunt vormgeven. Welke stadia zijn te onderscheiden? Hoe bestuur je de verandering, het veranderprogramma? Hoe ontwerp je een veranderplan? En hoe houd jij het daarna op gang?

De docenten reiken een uitgebreide set instrumenten aan: interventiemethoden die je kunt gebruiken om de situatie te beïnvloeden. Je wordt verrijkt met ‘state-of-the-art’ veranderkundige inzichten en veranderinstrumenten. We sluiten af met de toepassing van opgedane kennis en ervaringen in een verandergame.

Opzet masterclass

Deze masterclass bestaat uit een tweedaagse workshop. De eerste dag staat in het teken van het verbreden van je eigen manier van kijken naar een vraagstuk en hoe je dit in een diagnose van een veranderopgave kunt toepassen. Wij gaan dan in op:

  • veranderen is complex en hoe komt dat?
  • kleurendenken:  vijf manieren om naar veranderingen te kijken. De deelnemers vullen de kleurentest in; zo weten ze wat hun eigen voorkeurstijl voor veranderen is
  • diagnose: het verbreden van de eigen blik; het eigen waarnemen.

De tweede dag staat in het teken van het bepalen van een aanpak voor een veranderopgave. Dan gaat het om de volgende onderwerpen:

  • veranderstrategie: het komen tot een aanpak op hoofdlijnen
  • het vormgeven en managen van een veranderaanpak
  • toepassing van de opgedane kennis en ervaringen in een verandergame.

De terugkomdag (dagdeel) wordt op basis van nader te bepalen behoeftes en ervaringen ingevuld.

Omdat de groep klein is, kan iedereen aan de slag met de veranderaanpak voor zijn eigen casus. In het programma wisselen we theorie af met de concrete toepassing op jouw eigen vraagstuk. We maken vooral gebruik van de concrete ervaringen van de deelnemers.

Opbrengst

Aan het eind van deze masterclass heb je onder meer:

  • een goed beeld van de kunst en de kunde van het vormgeven aan verandertrajecten 
  • inzicht in verschillende theorieën over en aanpakken van veranderen
  • bewustzijn van jouw eigen voorkeur van handelen tijdens een verandering
  • het handelingsrepertoire vergroot om je eigen veranderopgave/casus verder vorm te geven.

Doelgroep

Deze module is in eerste instantie bedoeld voor iedere (programma)manager of (interne of externe) adviseur die verantwoordelijkheid neemt voor het (helpen) sturen van veranderingen. Heb je een andere rol, neem dan even contact met ons op, zodat wij met jou kunnen afstemmen of deze masterclass geschikt voor je is.

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Dorine Wesel en Hanna Boersema-Vermeer. Zij zijn beiden ervaren adviseurs en begeleiders op het gebied van verandermanagement.

Kosten en inschrijven

De kosten voor deelname bedragen € 2.000,-- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief het trainingsmateriaal, het boek Werken met Leren Veranderen van Hanna Boersema-Vermeer en GertJan de Groot en verzorging gedurende de dag. Na inschrijving ontvang je een bevestiging. 

          

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de opleiding en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen aan een opleiding. Dit komt de kwaliteit van de opleiding ten goede. Mocht je daarom onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je de opleiding wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding door te geven aan opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de opleiding in rekening te brengen.

Docenten

Dorine Wesel

Dorine Wesel

Senior adviseur

Dorine Wesel

leiderschap en verandermanagement

Naast de masterclass veranderkunde waarbij ik docent ben is het leiderschapsprogramma 'On Purpose' voor mij een mogelijkheid om bij te dragen aan het vinden van ieders pad en zingeving. Ik bied onderdak, inspireer, laat je twijfelen en ontroer je. Ik kan je compassie-vol confronteren en ik ben een en al oprechtheid. Met dit programma creëer ik een atmosfeer, een kleur en een geur die authentiek bij mij past: warm, puur liefde- en aandachtsvol.