Training 'Begeleiden risicosessies' | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Training 'Begeleiden risicosessies'

Een manier om risico’s te analyseren en bespreekbaar te maken, is het houden van een risicosessie. Het goede gesprek kunnen faciliteren vraagt specifieke vaardigheden: doorvragen, sturen op de kern, analyseren, omgaan met weerstand, ieders inbreng respecteren etc. En dat allemaal tegelijk, terwijl je in korte tijd veel resultaat wilt boeken.

Deze training geeft deelnemers extra bagage mee in kennis en vaardigheden ten aanzien van het faciliteren van risicosessies. U gaat uitgebreid oefenen met verschillende elementen van de risicoanalyse: de voorbereiding, inrichting en vooral het daadwerkelijk begeleiden van een risicobijeenkomst. Ook krijgt u tips en handvatten over hoe een risicosessie te faciliteren.

Wij zetten, afhankelijk van het aantal deelnemers, één of meerdere trainingsacteurs in bij de training. Op deze manier ervaren en oefenen wij daadwerkelijk met eigen casuïstiek en lastige situaties.

Voor wie is de training bestemd

Deze training is bedoeld voor iedereen die in organisaties, projecten of programma de rol van risicomanager vervult of vanuit een andere rol risicoanalyses begeleidt. Basiskennis inzake risicoanalyse wordt bekend verondersteld (wij verwijzen u hiervoor graag naar onze basiscursus risicoanalyse en risicomanagement: http://www.twynstragudde.nl/content/risicoanalyserisicomanagement).

Leerdoelen

De training kent de volgende leerdoelen:

  • Oefenen met het voorbereiden, inrichten en begeleiden van een risicosessie, voornamelijk het omgaan met lastige situaties hierin
  • Handvatten krijgen hoe een bijeenkomst in te richten (aanpak), inzicht in verschillende technieken en hulpmiddelen voor het uitvoeren van een risicosessie
  • Tips en trucs uitwisselen ten aanzien van faciliteren van bijeenkomsten.

 Het geleerde is breder toe te passen dan enkel bij risicosessies. Ook voor andere werksessies zijn houding en gedrag van de facilitator bepalend voor de resultaten van de bijeenkomst.

Kenmerken van de training

In de bijeenkomst worden korte stukjes theorie en tips en trucs afgewisseld met (vooral veel) oefenen. U zult gedurende deze dag regelmatig werken in kleinere groepen.

Onze trainers zijn adviseurs die zelf risicoanalyses uitvoeren en de lastige situaties in de praktijk (hebben) ervaren. Hierdoor kan flexibel met de behandelde casuïstiek worden omgegaan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de deelnemers. Daarnaast werken we met één of meerdere trainingsacteurs om de gewenste houding en gedrag bij het faciliteren van risicosessies daadwerkelijk te oefenen.

Het programma

De bijenkomst start om 09.00 uur en wordt om 17.00 uur worden afgesloten met een borrel.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

  • Voorbereiding van een risicosessie: intakegesprek, praktische zaken van een bijeenkomst, werkvormen en tools
  • De rol van facilitator tijdens de bijeenkomst
  • Oefenen met eigen casuïstiek, met bijvoorbeeld:
  • Hoe doe ik recht aan ieders inbreng bij de sessie? Hoe betrek ik stille deelnemers? Hoe kap ik een overheersende deelnemer af?
  • Hoe daag ik deelnemers uit om integraal naar risico’s te kijken? Breder dan slechts uit de eigen discipline?
  • Hoe ga ik om met verschillende belangen aan tafel? Is iedereen open en eerlijk?
  • Hoe ga ik om met de spanning tussen discussie toestaan en concreet resultaat willen boeken binnen beperkt beschikbare tijd?

Kosten voor deelname

De kosten voor deelname bedragen € 1.195,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en verzorging gedurende de dag. Deelnemers die ook de basiscursus (http://www.twynstragudde.nl/content/risicoanalyserisicomanagement) volgen, kunnen beide trainingen samen volgen voor een gereduceerd tarief van € 1.990,--.

Geeft u dit dan svp aan bij aanmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 3 weken voor datum kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering van deelname korter dan drie weken brengen wij het volledig bedrag in rekening.

 

Expertises

Risicomanagement

Docenten

Kevin van Vulpen

Kevin van Vulpen

Adviseur

Kevin van Vulpen

Als adviseur risicomanagement ben ik actief in het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren en het uitvoeren van risicomanagement in uiteenlopende projecten. De gemene deler in deze projecten is dat het grote infrastructurele projecten betreffen die bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland.

Dick Smorenberg

Dick Smorenberg

Senior adviseur

Dick Smorenberg

Met een jarenlange ervaring met risicomanagement in de breedste zin van het woord, ligt mijn focus op het adviseren in de publieke sector. Dit doe ik in rollen als risicomanager, risicoanalist, procesbegeleider, trainer en adviseur.