Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Opleiden Training 'Begeleiden Risicosessies'

  Een mogelijk vervolg op onze training Risicomanagement

  Een manier om risico’s te analyseren en bespreekbaar te maken, is het houden van een risicosessie. Het goede gesprek kunnen faciliteren vraagt specifieke vaardigheden: doorvragen, sturen op de kern, analyseren, omgaan met weerstand en respect voor ieders inbreng . En dat allemaal tegelijk, terwijl je in korte tijd veel resultaat wilt boeken.
  Gedurende de dag gaan we:

  • Oefenen met het voorbereiden, inrichten en begeleiden van een risicosessie, voornamelijk het omgaan met lastige situaties.
  • Handvatten geven hoe je een bijeenkomst kunt inrichten (aanpak), inzicht in verschillende technieken en hulpmiddelen voor het uitvoeren van een risicosessie.
  • Tips en trucs uitwisselen ten aanzien van faciliteren van bijeenkomsten.
  • Het geleerde breder toe passen dan enkel bij risicosessies.
  • Ook voor andere werksessies zijn houding en gedrag van de facilitator bepalend voor de resultaten van de bijeenkomst.
   Tijdens de training wisselen we theorie af met veel praktische oefeningen. Ook werken we veel in subgroepen.

  In het kort

  Datum

  Donderdag 30 november 2023

  Duur van de opleiding

  1-daagse training van 09.00-17.00 uur, met daarnaast gebruik van onze digitale leeromgeving.

  Prijs

  € 1.195,00 exclusief btw

  Doelgroep

  Iedereen die in organisaties, projecten of programma de rol van risicomanager vervult of vanuit een andere rol risicoanalyses begeleidt.


  Routebeschrijving

  Inschrijven

  Deze training geeft deelnemers extra bagage mee in kennis en vaardigheden ten aanzien van het faciliteren van risicosessies. U gaat uitgebreid oefenen met verschillende elementen van risicoanalyse: de voorbereiding, inrichting en vooral het daadwerkelijk begeleiden van een risicobijeenkomst. Ook krijgt u tips en handvatten over hoe een risicosessie te faciliteren.
  Wij zetten, afhankelijk van het aantal deelnemers, één of meerdere trainingsacteurs in bij de training. Op deze manier ervaart en oefent u daadwerkelijk met eigen casuïstiek en lastige situaties.

  Doelgroep

  Iedereen die in organisaties, projecten of programma de rol van risicomanager vervult of risicoanalyses begeleidt. Basiskennis inzake risicoanalyse wordt bekend verondersteld (wij verwijzen je hiervoor graag naar onze basiscursus risicoanalyse en risicomanagement.

  Onze trainers zijn adviseurs die zelf risicoanalyses uitvoeren en diverse lastige situaties in de praktijk (hebben) ervaren. Hierdoor kan flexibel met de casuïstiek worden omgegaan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de deelnemers. Daarnaast werken we met één of meerdere trainingsacteurs om de gewenste houding en gedrag bij het faciliteren van risicosessies daadwerkelijk te oefenen.

  Programma

  De training begint drie weken voor de daadwerkelijke bijeenkomst op onze digitale leeromgeving, waar ter voorbereiding enkele opdrachten klaar staan. Het maken van deze opdrachten is onderdeel van de training en is niet vrijblijvend. De geschatte tijdsduur voor het maken van deze opdrachten is 4 uur.
  We starten de onze trainingsdag om 09.00 uur en sluiten af rond 17.00 uur. De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers (en met maximaal 12).

  Onderwerpen zijn:

  • Voorbereiding van een risicosessie: intakegesprek, praktische zaken voor een bijeenkomst, werkvormen en tools.
  • De rol van de facilitator tijdens de bijeenkomst.

  Oefenen met eigen casuïstiek:

  • Hoe doe ik recht aan ieders inbreng?
  • Hoe betrek ik stille deelnemers en hoe kap ik een overheersende deelnemer af?
  • Hoe daag ik deelnemers uit om integraal naar risico’s te kijken? Breder dan slechts uit de eigen discipline?
  • Hoe ga ik om met verschillende belangen aan tafel? Is iedereen open en eerlijk?
  • Hoe ga ik om met de spanning tussen een discussie toestaan en concreet resultaat willen boeken binnen de beperkt beschikbare tijd?

  Cursusmateriaal

  Je krijgt toegang tot onze digitale leeromgeving. Na afloop ontvang je de theorie en de sheets in PDF.

  Kosten

  De kosten voor deelname bedragen € 1.195,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en verzorging gedurende de dag. Deelnemers die ook de basiscursus Risicomanagement volgen, kunnen beide trainingen samen volgen voor een gereduceerd tarief van € 1.990,--. Geef dit dan svp aan bij aanmelding.

  Annuleringsvoorwaarden

  In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training geheel in rekening te brengen.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen