Opleiden - Tweedaagse training Strategisch Omgevingsmanagement

9 en 10 februari 2023

In deze tweedaagse training maak je kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Je vergroot je kennis en versterkt je vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. Tijdens de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot je je handelingsrepertoire en ben je in staat SOM in je eigen opgave toe te passen.
In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Een integraal beeld van omgevingsmanagement.
  • De visie achter SOM; de Mutual Gains Approach (MGA).
  • De planmatige werkwijze (SOM cirkel).
  • De competenties en rollen van een omgevingsprofessional.
  • Praktische instrumenten ter ondersteuning van het vak.
  • Houvast bij het inrichten en organiseren van SOM in je eigen context.
  • Gevoel voor hoe je zelf het beste je rol kunt invullen in de opgave.

In het kort

Datum

Donderdag en vrijdag 9-10 februari 2023

Duur van de opleiding

2 dagen van 09.00-17.00 uur

Prijs

€ 1.950,00 exclusief btw

Doelgroep

Project- en Programmamanagers, Omgevingsmanagers

Locatie

het Berghotel in Amersfoort
Routebeschrijving

Inschrijven

Nu met het nieuw ontwikkelde Canvas Omgevingsmanagement:
Het instrument om in korte tijd met sleutelfiguren rondom een opgave tot de essenties van Strategisch Omgevingsmanagement te komen. Maak kennis met dit nieuwe instrument en leer ermee werken vanuit de eigen praktijk!

Organisaties zijn voor het bereiken van hun (strategische) doelen in steeds grotere mate afhankelijk van hun omgeving. Dat kan zowel intern als extern zijn. Als professional ben je gebaat bij constructieve relaties in een voorspelbare omgeving. Een omgeving die per sector of organisatie kan verschillen. De opgaven waar professionals voor staan, zijn vaak wel overeenkomstig: een resultaat dat aansluit op het eigen belang, houdbaar over tijd en tot stand gekomen met oog voor goede persoonlijke verhoudingen.

Het toepassen van SOM is niet eenvoudig. Voor het bereiken van resultaten die goed zijn voor de eigen organisatie en voor betrokken stakeholders, is een betrouwbare en transparante manier van handelen nodig. En soms ook een hoop geduld en doorzettingsvermogen. Om projecten of programma’s tot een goed einde te brengen speelt degene die zich met stakeholders bezighoudt een belangrijke rol. Met deze training leg je de basis voor je eigen visie op omgevingsmanagement en de wijze waarop je het inzet bij je eigen opgave.

De training is geschikt voor een ieder die werkt in de wereld van projecten en programma's en die zijn of haar competenties op het gebied van omgevingsmanagement en professioneel onderhandelen wil verbeteren.
In de training is veel ruimte voor dialoog tussen de deelnemers en uitwisseling van ervaringen en dilemma's. Juist dit aspect wordt hoog gewaardeerd door de deelnemers.

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die zich verder willen verdiepen in het vak van omgevingsmanagement en de vertaling willen maken naar hun eigen praktijk. De ervaring leert dat we vaak een mix aan deelnemers hebben: project- en programmamanagers, omgevingsmanagers en communicatieadviseurs. Deelnemers zijn afkomstig uit diverse sectoren. Van de deelnemers wordt wel enige ervaring gevraagd met het werken met stakeholders, projectmanagement of programmamanagement. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Trainers/docenten

Deze training wordt verzorgd door twee docenten uit ons team, nl.  Pim Nijssen of Niels Vrije samen met Hanna Rentmeester of Koen van Bezu. Zij zijn allen ervaren adviseurs op het gebied van omgevingsmanagement, project- en programmamanagement en communicatie. Onze docenten acteren zelf ook in diverse projecten en programma's als omgevings- of communicatiemanager en werken vanuit de praktijk.

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse training bedragen € 1.950,-(ex. btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, een reader met artikelen over Strategisch Omgevingsmanagement in theorie en praktijk en catering gedurende de dag. Onze training is zonder overnachting(en). Het gaat om twee losse dagen van 09.00-17.00 uur; indien je wilt (voor)overnachten, dan vragen wij je de hotelreservering(en) voor eigen rekening te nemen.

Als extra bieden we bij deze training ook (kosteloos) de e-learning SOM aan via onze de leeromgeving, zodat je na de training kunt terugbladeren en oefenen.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de opleiding ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet-tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de bijeenkomst in rekening te brengen.

 

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.