TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Opleiden 2-daagse training Portfoliomanagement

  Je bent al enigszins bekend met de wereld van projecten en programma’s. Maar tegelijkertijd vraag je je af op welke manier jouw organisatie tot de keuze van de juiste projecten en programma's komt. Hoe de projecten en programma’s zich tot het reguliere werk (routines) verhouden. En hoe je het geheel van deze activiteiten kunt sturen richting het realiseren van de organisatiestrategie. Deze training gaat in op deze en andere aspecten van portfoliomanagement. Het geeft je een brede introductie van de methodiek en een stevige basis om er praktisch mee aan de slag te gaan. 

  Deze vragen staan centraal bij de tweedaagse training Portfoliomanagement:  • Wat is portfoliomanagement en wat is het verschil met project- en programmamanagement?
  • Welke zaken zijn randvoorwaardelijk voor effectief portfoliomanagement? 
  • Hoe creëer je overzicht van activiteiten en middelen?
  • Hoe kom je tot een integraal prioriteringsproces en hoe kan een afwegingskader daarbij helpen?
  • Welk samenspel vraagt portfoliomanagement en welke spelregels horen daarbij?
  • Hoe raakt portfoliomanagement aan eenieders belangen en welke veranderstrategie kan helpen? 

  In het kort

  Datum

  9 en 10 september 2024

  Duur van de opleiding

  2 dagen van 09.00-17.00 uur

  Prijs

  € 1.950,- exclusief btw.

  Doelgroep

  Bestuurders, lijn- en portfoliomanagers en beheerders of portfoliocoördinatoren. Project- en programmaleiders en hun medewerkers

  Locatie

  Bij TwynstraGudde, Oliemolenhof 14a in Amersfoort
  Routebeschrijving

  Inschrijven

  De tweedaagse training heeft een zeer praktijkgerichte insteek. De theorie over portfoliomanagement wordt afgewisseld met praktijkervaringen, kennisdeling en toepassing, door zowel trainers als deelnemers. We nemen de eigen casussen van de deelnemers stevig onder de loep. Gedurende de training stel je een eigen plan van aanpak op voor portfoliomanagement in jouw organisatie. Daarnaast reiken we tools aan die helpen bij het ordenen en managen van jouw portfolio, waaronder het Portfolio Canvas met daarin de belangrijkste elementen van portfoliomanagement. Zo eindig je de tweedaagse met een goed beeld van wat portfoliomanagement inhoudt en hoe je het bij jouw organisatie kunt toepassen.

  Programma

  cijfers-voor-blog-01-2Definitie en randvoorwaarden (dagdeel 1)
  We starten met het definiëren en afbakenen van portfoliomanagement, en leggen de link met project- en programmamanagement. Daarnaast staan we stil bij de relatie met de organisatiestrategie en hoe portfoliomanagement van waarde kan zijn. In groepjes deel je daar ervaringen over en kom je tot een scherper beeld van wat portfoliomanagement van jouw organisatie vraagt en vice versa.

  cijfers-voor-blog-02-2Het portfoliomanagementproces doorleven (dagdeel 2)
  We doorlopen met elkaar de verschillende stappen van het portfoliomanagementproces: aanmelden, selecteren, prioriteren, plannen en monitoren van projecten, programma’s en andersoortige activiteiten. Door middel van een ‘Portfoliomanagement game’ ervaar je vervolgens de dynamiek van een portfoliotafel en de meerwaarde van een afwegingskader en een portfoliomanager. Tevens dagen we jou uit om het portfoliomanagementproces van jouw organisatie op papier te zetten en toe te lichten. 

  cijfers-voor-blog-03-2De organisatie van portfoliomanagement; wie gaat waarover? (dagdeel 3)
  We beginnen dag twee met het doorlopen van de relevante rollen die ingevuld kunnen en moeten worden. Van bestuur tot management, van project- en programmamanagers tot medewerkers, allen hebben zij een rol te spelen in portfoliomanagement. Hierbij maken we wederom de koppeling met jouw eigen organisatie. Welk samenspel zie jij in de huidige situatie terug als het gaat om de sturing op het portfolio, en welke veranderingen vraagt effectief portfoliomanagement daarin? We eindigen dit onderdeel met een ontwerp per deelnemer van zijn/haar portfoliomanagementinrichting. 

  cijfers-voor-blog-04-2Welke veranderstrategie pas je toe binnen jouw organisatie? (dagdeel 4)
  Tijdens het laatste dagdeel staan we stil bij de implementatie van portfoliomanagement. De toepassing van portfoliomanagement brengt veranderingen in onder andere het besluitvormingsproces met zich mee. De ervaring leert dat niet iedereen in een organisatie hier welwillend tegenover staat. Welke interventies kunnen jouw organisatie helpen bij het creëren van draagvlak, tijd en ruimte om portfoliomanagement geleidelijk eigen te maken? De tweede dag en daarmee de training ronden we tot slot af met het pitchen van jouw plan van aanpak en veranderstrategie voor jouw organisatie.

  schema portfoliomanagement

  Schematische weergave portfoliomanagament

  Opbrengst

  Na afloop van de training weet je wat portfoliomanagement is én op welke manier je dit in je organisatie kunt toepassen. Je bent in staat om:

  • De relatie tussen het portfolio en de organisatiestrategie te leggen en anderen te kunnen overtuigen van het belang ervan.
  • Het portfoliomanagementproces te doorlopen, een portfolio-overzicht en een afwegingskader op te stellen en te gebruiken.
  • Afspraken te maken over de rolverdeling binnen de organisatie rondom portfoliomanagement.
  • Een plan van aanpak te maken voor het doorvoeren van portfoliomanagement. 
  • Interventies te bedenken om de nodige gedragsveranderingen mogelijk te maken.

  New call-to-action

  Doelgroep

  Deelnemers zijn betrokken bij het managen van projecten en programma’s of van het gehele portfolio binnen zijn of haar organisatie: bestuurders, managers, maar ook medewerkers van een projectmanagement office en project- en programmaleiders.
  Wanneer de mogelijkheid bestaat met 2 of 3 collega's deel te nemen, geeft dit nog meer toegevoegde waarde, omdat je dan beter kunt sparren en de materie toepassen op de eigen organisatie.
  Wij hebben veel ervaring in de publieke sector (overheid, onderwijs, zorg, mobiliteit), maar je bent zeker ook welkom vanuit de private sector. De ervaring leert dat ook voor deze deelnemers de training heel waardevol is.

  Kosten

  De kosten voor deelname aan de training bedragen € 1.950,-- per deelnemer, exclusief 21% btw. Dit bedrag is inclusief hand-out, twee lunches en verzorging gedurende de training. Bij deelname aan de training met 2 of 3 collega's hanteren wij een korting van 15%  per persoon. De tweedaagse training vindt op twee achtereenvolgende dagen plaats op het kantoor van TwynstraGudde in Amersfoort (Oliemolenhof 14a). Diner en overnachting zijn niet bij het programma inbegrepen.

  TwynstraGudde is maatschappelijk betrokken. Vanuit ons community programma ‘House of Impact’ bieden wij één plaats bij deze training kosteloos aan voor een deelnemer uit een maatschappelijke instelling/goede-doelen-organisatie die afhankelijk is van externe giften of donaties. Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op via opleidingen@tg.nl

  Annuleringsvoorwaarden

  In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk één maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training geheel in rekening te brengen. 

  Waarom TwynstraGudde?

  Portfoliomanagement is een van de expertises van TwynstraGudde. Met onze kennis van en ervaring met verschillende projecten en programma’s weten we theorie en praktijk met elkaar te verbinden. 

  Neem bij vragen over de training gerust contact met ons op via opleidingen@tg.nl voor de meer praktische vragen, of contact Amir Sharafkhani via 06 47 15 72 95 voor de meer inhoudelijke vragen en ook voor de mogelijkheden van een in-company training op maat voor jouw organisatie. 

  Meer

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen