TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Opleiden Training Risicomanagement en Risicoanalyse

  Risicomanagement start met het uitvoeren van een risicoanalyse. Je inventariseert de risico's die je project of programma bedreigen en kent ze een bepaald gewicht toe. En, als dat nodig blijkt, verbind je er passende maatregelen aan.

  Leerdoelen van deze training:

  • Inzicht in de mogelijkheden van risicoanalyse en risicomanagement in projecten en programma's.
  • Inzicht in de basisprincipes van risicoanalyse en risicomanagement.
  • Aanleren van een expliciet begrippenkader voor het omgaan met en communicatie over risico's.
  • Oefening met risicoanalyse aan de hand van een case.

  In het kort

  Datum

  najaar 2024

  Duur van de opleiding

  1-daagse training (09.00-16.30 uur) met aanvullend gebruik van onze digitale leeromgeving.

  Prijs

  € 995,-

  Doelgroep

  Geïnteresseerden in de wijze waarop risicoanalyse en risicomanagement toegepast kan worden binnen projecten en in programma's

  Locatie

  TwynstraGudde, Oliemolenhof 14a in Amersfoort
  Routebeschrijving

  Inschrijven

  In projecten en programma's lopen dingen vaak anders dan verwacht. Soms in gunstige zin, maar vaak ook niet. Dan gaat bijvoorbeeld kostbare tijd verloren met het oplossen van ad hoc problemen; tijd die beter kan worden besteed aan de voortgang. Risicomanagement is een gestructureerde vorm van beheersing die mogelijke knelpunten vroegtijdig openbaart en ervoor zorgt dat je het project of programma beter beheerst.

  In sommige situaties volstaat een éénmalige risicoanalyse. Bijvoorbeeld als informatie nodig is voor het maken van een keuze uit meerdere opties, of als risico's over verschillende partijen verdeeld moeten worden bij het afsluiten van contracten.
  Als je een project of programma beter wilt beheersen, is een éénmalige risicoanalyse echter niet voldoende. Pas als de risicoanalyse regelmatig herhaald en geactualiseerd wordt, en de daaruit voortvloeiende maatregelen tot een integraal onderdeel worden gemaakt van de dagelijkse activiteiten, is sprake van risicomanagement. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op zowel risicoanalyse als risicomanagement.

  Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Introductie risicoanalyse en risicomanagement
  • Wat is het?
  • Toepassingsmogelijkheden
  • Inventarisatie van risico's
  • Wat is een risico? Hoe formuleer je een risico?
  • Vaststelling belangrijkste risico's; prioriteren
  • Kwalitatief de belangrijkste risico's bepalen
  • Vaststelling belangrijkste risico's: kwantificeren
  • Inventarisatie beheersmaatregelen
  • Categorieën beheersmaatregelen
  • Oefening aan de hand van een case
  • Uitvoering van een risicoanalyse: hoe en door wie
  • Van risicoanalyse naar risicomanagement
  • Implementatie risicomanagement
  • Risicoanalyse en risicomanagement voor eigen projecten of programma’s.

  Doelgroep

  Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de wijze waarop risicoanalyse en risicomanagement toegepast kunnen worden binnen projecten en in programma's.

  Werkvormen

  We wisselen theorie, oefeningen en discussies met elkaar af. Voor aanvang krijg je via onze digitale leeromgeving een deel van de theorie aangeboden, met daarbij enkele huiswerkvragen. Gedurende de dag is er veel ruimte voor reflectie op de theorie en vertaling naar de praktijk. Ook werken we regelmatig in kleinere groepen. En natuurlijk krijg je de gelegenheid om over je eigen project(en) van gedachten te wisselen.

  Onze trainers/docenten werken zelf als adviseur en passen risicoanalyses en -management in de praktijk toe. We kunnen daarom flexibel met het programma omgaan om goed aan te sluiten bij de leerbehoefte van de deelnemers.

  Drie weken voor aanvang start je met de training via onze digitale leeromgeving. Ter voorbereiding staan daar enkele opdrachten voor je klaar. Het maken van deze opdrachten is onderdeel van de training en is niet vrijblijvend. Wij verwachten dat je ca. 4 uur nodig hebt om deze opdrachten te maken.
  Onze trainingsdag start om 09.00 uur en we sluiten af rond 16.30 uur. Het aantal deelnemers is maximaal 15. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 7 deelnemers.

  Cursusmateriaal

  Je krijgt toegang tot de digitale leeromgeving voor de training risicoanalyse en risicomanagement. Voorafgaand aan de training ontvang je een link en een code voor het downloaden van het boek 'Risicomanagement voor Projecten'. Daarnaast ontvang je na afloop van de training de behandelde sheets in PDF.

  Kosten

  De kosten voor deelname bedragen € 995,- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en het digitale boek 'Risicomanagement voor Projecten'.
  Deelnemers die ook de training 'Begeleiden van risicosessies' volgen, kunnen beide trainingen samen volgen voor een gereduceerd tarief van € 1.990,-- (mits je dit aangeeft bij inschrijving). Deze training geeft deelnemers extra bagage mee in kennis en vaardigheden ten aanzien van het faciliteren van risicosessies. Je gaat uitgebreid oefenen met verschillende elementen van de risicoanalyse: de voorbereiding, inrichting en vooral het daadwerkelijk begeleiden van een risicobijeenkomst. Ook krijg je tips en handvatten over hoe een risicosessie te faciliteren.

  Annuleringsvoorwaarden

  In het belang van de bijeenkomst en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen zullen deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet-tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs voor deelname geheel in rekening te brengen.

  'Onze methodiek, de RISMAN-methode, is van toepassing op allerlei soorten projecten en programma's. Risicomanagement kan in elk project of programma worden toegepast, klein of groot, kort- of langlopend, onafhankelijk van het doel.'
  Fianne Lindenaar, partner bij TwynstraGudde

  Heb je een vraag over deze training?

  Alle mensen

  Heb je een vraag over deze training?

  Alle mensen