Training 'Projectmanagement - Projectmatig Werken' (PMW) | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Training 'Projectmanagement - Projectmatig Werken' (PMW)

Tijdens deze training wisselen we de theorie af met praktische oefeningen: je wordt in staat gesteld de aangeboden theorie te vertalen naar je eigen project. In de Twynstra Gudde aanpak van projecten staat pragmatisme en situationeel handelen voorop.

Je krijgt inzicht in wat een project onderscheidt van andere manieren van werken en wanneer het inzetten van projectmatig werken wel en niet zinvol is. Wij gaan in op de vormgeving van de organisatie van het project en op de relaties en samenwerking met de omgeving. In de training wisselen we de theorie af met praktische oefeningen: deelnemers worden in staat gesteld de aangeboden theorie te vertalen naar hun eigen project.

Bij de Twynstra Gudde aanpak van projecten staan pragmatisme en situationeel handelen voorop (in plaats van een overdaad aan procedures en complexe processtappen). Steeds word je uitgedaagd na te denken over wat je zelf kunt en wilt met de aangeboden theorie. Situationeel handelen is een succesfactor voor de projectleider. Tijdens deze training komt ook het recent ontwikkelde Project Canvas aan bod, een handige tool die je gaat helpen bij de start van je project.

Doelgroep

Deze training is in eerste instantie bedoeld voor mensen die een sturende rol hebben als (deel)projectleider. Mensen die vaardiger willen worden in het managen van hun project en die meer inzicht willen krijgen in wanneer projectmatig werken wel en niet helpt bij het realiseren van hun opgaven. In de training leren de deelnemers van de adviseur/trainer én van elkaar aan de hand van verschillende inleidingen, praktijksituaties en oefeningen.

Opbrengst

Na de training ben je bekend met de algemene begrippen van het managen van een project, waaronder:

 • de drie rollen die in een project vervuld moeten worden
 • het formuleren van de te bereiken doelen (en weten wie daar verantwoordelijk voor is)
 • het belang van sturen op het resultaat van een project
 • de vier processen in een project: methode, organisatie, interactie en omgeving
 • het spanningsveld tussen staande en projectorganisatie.

Je bent beter in staat om:

 • te beoordelen of een opdracht geschikt is om als project aan te pakken
 • een resultaatomschrijving op te stellen
 • een inventarisatie van werkzaamheden te maken en zonodig deze te faseren
 • beheersplannen (voor tijd/geld/kwaliteit/informatie/organisatie) op te stellen en deze te bewaken
 • een (integraal) projectplan samen te stellen
 • de projectorganisatie goed in te richten
 • een beknopte omgevingsanalyse te maken
 • beter leiding te geven aan teamleden en opdrachtgever.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1.500,-- (exclusief btw) per deelnemer.
Dit bedrag is inclusief het trainingsmateriaal, de boeken 'Werken aan projecten' en 'Program Canvas' (auteur: Rudy Kor) en catering gedurende beide dagen (09.00-17.00 uur). Onze training is zonder overnachtingen. Het gaat om 2 losse dagen van 09.00-17.00 uur; als je wilt (voor)overnachten, dan vragen wij je de hotelreservering(en) voor eigen rekening te nemen. 

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training geheel in rekening te brengen.

Expertises

Projectmanagement

Docenten

Rudy Kor

Rudy Kor

Partner

Rudy Kor

Er zijn drie onderwerpen waar ik mij in de afgelopen dertig jaar beroepshalve mee bezig houd: het helpen van opdrachtgevers en projectleiders om hun projecten effectiever te managen, het ondersteunen van managers bij het slimmer inrichten van hun organisatie en als derde adviseurs vooruithelpen in het vak van adviseren..