Opleiden Training Projectmanagement

6 en 7 november 2023

Tijdens deze training wisselen we de theorie af met praktische oefeningen: je wordt in staat gesteld de theorie te vertalen naar je eigen project. In de TwynstraGudde aanpak van projecten staat pragmatisme en situationeel handelen voorop.

Na afloop ben je bekend met de algemene begrippen van het managen van een project:

 • De drie rollen die in een project vervuld moeten worden.
 • Het formuleren van de te bereiken doelen (en weten wie verantwoordelijk is).
 • Het belang van sturen op het resultaat van een project.
 • De vier processen in een project: methode, organisatie, interactie en omgeving.
 • Het spanningsveld tussen staande en projectorganisatie.

In het kort

Datum

Maandag 6 en dinsdag 7 november 2023.

Duur van de opleiding

2 dagen van 09.00-17.00 uur.

Prijs

€ 1.695,- excl. btw

Doelgroep

Projectleiders die vaardiger willen worden in het managen van hun projecten

Locatie

Hotel Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
Routebeschrijving

Inschrijven

Je krijgt inzicht in wat een project onderscheidt van andere manieren van werken en wanneer het inzetten van projectmatig werken wel en niet zinvol is. Wij gaan in op de vormgeving van de organisatie van het project en op de relaties en samenwerking met de omgeving. In de training wisselen we de theorie af met praktische oefeningen: deelnemers worden in staat gesteld de aangeboden theorie te vertalen naar hun eigen project.

Bij de TwynstraGudde aanpak van projecten staan pragmatisme en situationeel handelen voorop (in plaats van een overdaad aan procedures en complexe processtappen). Steeds word je uitgedaagd na te denken over wat je zelf kunt en wilt met de aangeboden theorie. Situationeel handelen is een succesfactor voor de projectleider. Tijdens deze training komt ook het Project Canvas aan bod, een handige tool die je gaat helpen bij de start van je project.

Na de training ben je beter in staat om:

 • Te beoordelen of een opdracht geschikt is om als project aan te pakken.
 • Een resultaatomschrijving op te stellen.
 • Een inventarisatie van werkzaamheden te maken en zo nodig deze te faseren.
 • De projectbeheersing in te richten (voor tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
 • Een (integraal) projectplan samen te stellen.
 • De projectorganisatie goed in te richten.
 • Een beknopte omgevingsanalyse te maken.
 • Beter leiding te geven aan teamleden en opdrachtgever.

Doelgroep

Deze training is in eerste instantie bedoeld voor mensen die een sturende rol hebben als (deel)projectleider. Mensen die vaardiger willen worden in het managen van hun project en die meer inzicht willen krijgen in wanneer projectmatig werken wel en niet helpt bij het realiseren van hun opgaven. In de training leren de deelnemers van de adviseur/trainer én van elkaar aan de hand van verschillende inleidingen, praktijksituaties en oefeningen.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1.695,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief het trainingsmateriaal, het boek 'Project Canvas' en catering gedurende beide dagen. Onze training is zonder overnachtingen. Het gaat om 2 losse dagen van 09.00-17.00 uur; als je wilt (voor)overnachten, dan vragen wij je de hotelreservering(en) voor eigen rekening te nemen. 

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training geheel in rekening te brengen. 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.