Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Opleiden Leiderschap in transities

  Leergang start in januari 2024

  Maak kennis met het gedachtegoed van transitiedenken en de aanpak van transitiemanagement. 

  Na afloop van de leergang ben je als deelnemer in staat om binnen de context van transities te manoeuvreren door: 

  • De transitiedynamiek in eigen opdrachten te analyseren en patronen van onduurzaamheid te herkennen.
  • Te interveniëren door te schakelen tussen lange- en korte termijn, verschillende schaalniveaus en type actoren met behulp van concrete tools en handvatten.
  • Kansen voor fundamentele verandering te herkennen en benutten. 
  • Scherp voor ogen te hebben welke rol jij als leider daarbij kunt spelen. 

  In het kort

  Datum

  januari - maart 2024

  Duur van de opleiding

  3 live dagdelen van 9.00 - 13.00 uur en 2 online colleges van 9.00 - 11.00 uur

  Prijs

  € 2.450,-

  Doelgroep

  Managers, leidinggevenden, eindverantwoordelijken en professionals die zich willen bekwamen in transitiekunde, transformatief leiderschap en het beïnvloeden van transities vanuit verschillende rollen en met een breed scala aan interventies

  Locatie

  TwynstraGudde in Amersfoort
  Routebeschrijving

  Inschrijven

  Tijdens de leergang wordt er nadrukkelijk verbinding gemaakt tussen de wereld van complexe maatschappelijke veranderingen en de dagelijkse praktijk van organisaties aan de hand van casuïstiek.

  Concreet richt de leergang zich op drie aspecten:

  • Kennismaken met het gedachtegoed van transitiemanagement en veranderen. Het gaat hierbij om de basistheorie, methoden en concepten uit de transitiewetenschap en een verdiepende kijk op verschillende ordes van veranderen binnen transities, waarbij ieder type verandering om een andere strategie, aansturing en interventies vraagt.
  • Afstand nemen en reflecteren op de eigen transitiepraktijk en rol in het transitieproces, waarbij interactie en uitwisseling tussen de deelnemers een centrale rol krijgt in een gezamenlijk leerproces.
  • Inzicht in de elementen van transformatief leiderschap en de wijze waarop transities vanuit verschillende rollen beïnvloed kunnen worden. Een scala aan concrete tools, werkvormen en interventies die van pas komen bij het realiseren van verandering zal behandeld worden. 
  'Hoewel een echte grote transitie niet te managen is, krijg je in deze leergang handvaten om zo goed mogelijk als een kapitein in een storm het schip er doorheen te loodsen.'

  Binnen de adviesgroep Leadership & Change van TwynstraGudde geloven wij dat verbinding tussen de deelnemers ontstaat door samen nieuwe kennis op te doen en deze toe te passen op de dagelijkse praktijk. We geloven dat impact op morgen en binnen je opdrachten begint bij het kennen van de complexe maatschappelijke opgaven waarbinnen veel opdrachten zich afspelen. Daarom ontwikkelen wij een inspirerende leergang die deelnemers uitnodigt om buiten de gebaande paden te denken, nadrukkelijk stil te staan bij elkaars transitievraagstukken en te reflecteren op het leiderschap dat nodig is in tijden van transities.

  Hoe?

  We bieden een blended learning programma aan dat uit drie delen bestaat: twee interactieve online colleges, een drie ontmoetingsdagen van een halve dag en drie activeringsopdrachten. 

  Doelgroep

  Deze training is in eerste instantie bedoeld voor deelnemers wiens werkveld zich in een transitie bevindt of die zich actief willen inzetten om bepaalde transities te versnellen. Onze deelnemers zijn veelal 'midden managers', leidinggevenden, eindverantwoordelijken en professionals en komen uit diverse profit en not-for profit organisaties. 

  28 interimmanagers aan de slag met Leiderschap in transities28 interimmanagers aan de slag met de Leergang Leiderschap in transities

  Data leergang 2024

  • Donderdag 25 januari 9.00 – 13.00 uur 
  • Donderdag 8 februari 9.00 – 11.00 uur (online)
  • Donderdag 29 februari 9.00 – 13.00 uur
  • Donderdag 14 maart 9.00 – 11.00 uur (online)
  • Donderdag 28 maart 9.00 – 13.00 uur
  'Transitie heeft voor mij meer betekenis gekregen en de leergang maakt je nog bewuster welke rol je daarin kunt spelen.'

  Kosten

  De kosten voor deelname bedragen € 2.450,- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief het trainingsmateriaal en catering gedurende alle live dagdelen. 

  Annuleringsvoorwaarden

  In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Het programma gaat door met minimaal zes deelnemers. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training geheel in rekening te brengen. 

  Stel je vraag over deze leergang aan

  Alle mensen

  Stel je vraag over deze leergang aan

  Alle mensen