TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  RISMAN bij TwynstraGudde: 25 jaar doelen behalen 

  Dit jaar vieren wij het 25-jarig bestaan van risicomanagement binnen TwynstraGudde! In 1995 is de RISMAN-methode, een beproefde manier voor het uitvoeren van risicoanalyse en risicomanagement in projecten en programma’s, door TwynstraGudde samen met een aantal andere partijen ontwikkeld.

  Op dit moment kenmerkt de (nabije) toekomst zich door onzekerheid vanwege het Coronavirus. Wij helpen onze opdrachtgevers om inzicht te krijgen in de effecten en de risico’s van de genomen Coronamaatregelen. Dit doen wij bovenop de reguliere beheersing, die wij nu in de meeste gevallen digitaal voortzetten. Juist in deze onzekere tijd waar de (tijdige) realisatie van doelstellingen onder druk staan willen, we graag stilstaan bij ons jubileum en hoe we hier gekomen zijn. 
  We kijken terug. Hoe heeft risicomanagement zich ontwikkeld bij TwynstraGudde? Lees ook het interview ‘Risicomanagement is meer dan harde lijstjes’. En we kijken vooruit. Wat is de rol van Risicomanagement onder de nieuwe omstandigheden?

  Over de rol van Risicomanagement in deze Coronatijd hebben we een infographic gemaakt. Deze kun je hier gratis downloaden: 

  Download Infographic 

  25 jaar praktijkervaring 

  Vanuit TwynstraGudde dragen wij al 25 jaar bij aan het bereiken van doelstellingen van projecten en programma’s door middel van risicomanagement. In 1995 heeft TwynstraGudde samen met Rijkswaterstaat, NS Railinfrabeheer, Gemeentewerken Rotterdam en TU Delft de RISMAN-Methode ontwikkeld. Dit voorzag toentertijd in een grote behoefte omdat projecten uitliepen in de tijd en duurder werden en het reguliere projectmanagement hier te weinig oplossingen voor bood. 

  Deze 25 jaar ervaring hebben wij nu ook gebundeld in boekvormProfessioneel risicomanagement bij projecten. In dit boek laten wij zien hoe je risicomanagement in kunt bedden en werkend kunt krijgen binnen projecten om op een succesvolle manier je doelen te realiseren.

  RISMAN 25 Daniella

  Een eigen visie

  In de afgelopen 25 jaar is de methode uitgegroeid tot een eigenstandig vakgebied dat breed herkend en erkend wordt. Inmiddels is het risicomanagement zoals wij dat nu invullen vanuit TwynstraGudde allang niet meer het RISMAN van toen. Waar we gestart zijn met een methode, en dan vooral ook met een methode voor de risicoanalyse, richten we ons nu veel meer op sturing binnen projecten op basis van risico’s. Door de kennis en ervaringen die wij, als TwynstraGudde, op gebied van risicomanagement hebben opgedaan sinds 1995 is onze huidige visie van risicomanagement ontstaan. 

  'Risicomanagement richt zich op het bereiken van de doelstellingen van projecten of programma’s. Hierbij wordt niet gestreefd naar het wegnemen van alle risico’s, maar het inzichtelijk maken van bedreigingen voor deze doelstellingen. Dit zodat vooraf bewuste keuzes gemaakt kunnen worden om risico’s te minimaliseren of bewust te nemen. Risicomanagement voorkomt daarmee niet alle risico’s, maar wel verrassingen.'
  Visie op Risicomanagement van TwynstraGudde

  Van 1995 – 2020: De bewandelde weg

  Nadat de methode in 1995 werd ontwikkeld hebben wij in de jaren erna veel aandacht besteed aan het toepassen en verder professionaliseren en uitbreiden van deze methode in de praktijk. Een aantal belangrijke gebeurtenissen die effect hebben gehad op onze huidige visie en aanpak van risicomanagement zijn weergeven in de onderstaande tijdlijn.

  Risman tijdlijn4

  25 jaar Risicomanagement van TwynstraGudde

  Door ontwikkelingen door de jaren heen kwamen wij er achter dat alleen een methode niet volstaat. Het is namelijk van belang om dit in te bedden in een breder proces: het cyclische aspect van risicomanagement. In 1999 werd de stap van risicoanalyse naar risicomanagement gemaakt.

  Risicomanagement als cyclisch proces

  Risicomanagement als cyclisch proces

  Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met de werkwijze en hebben wij aandacht besteed aan het inbedden van risicomanagement in de werkprocessen. Toen wij weer een aantal jaren aan ervaring van risicomanagement in projecten en programma’s rijker waren zagen wij weer een verschuiving, namelijk meer naar de menskant in risicomanagement. De mens is een belangrijke factor in het toepassen van succesvol risicomanagement. Hoe gaat men om met risico-informatie en wordt deze informatie ook daadwerkelijk gebruikt om te sturen? Dit zijn vragen die momenteel meer leidend worden voor het invoeren en professionaliseren van risicomanagement. De afgelopen jaren hebben wij succesvol de balans gevonden tussen de harde kant (methode, processen) en de zachte kant (houding, gedrag en organisatiecultuur) van risicomanagement voor grote projecten en programma’s. In de toekomst kan nog sterker worden ingezet op het op organisatieniveau inrichten van het risicomanagement voor projecten en programma’s. Dit is zodat meer op portfolio als totaal gestuurd kan worden.

  Wat hebben we geleerd?

  • Als de basis van een project of programma niet goed is, is er niet tegenaan te 'rismannen'. We hebben geleerd hier heel allert op te zijn. Als er een onhaalbare planning ligt leidt risicomanagement alleen maar tot frustratie.

  • De cultuur en de menskant binnen projecten en programma’s is cruciaal voor het welslagen van risicomanagement.

  • Hou het simpel. Risicomanagement gaat om het sturen op de essentie. De neiging bestaat om dit toch steeds weer heel ingewikkeld te maken (processen, systemen die uitdijen en veel tijd vragen), terwijl je regelmatig weer even terug moet naar de basis. Simpel houden is ook een voorwaarde om risicomanagement levend te houden. Niemand heeft zin om lijstjes met 1000 risico's actueel te houden.

  • Kwantitatieve risicoanalyse zijn maar beperkt nuttig en wekken de illusie van zekerheid.

  • Goed risicomanagement is niet op 1 gestandaardiseerde manier te organiseren. Het vraagt aansluiting op de sturing en governance in een project. En die is ook niet standaard. Risicomanagement als product is onzin.

  • Risicomanagement is veel meer dan een methode. Het gaat om de toepassing. Onze toegevoegde waarde zit in de verbinding leggen tussen de mens en de inhoud, in het leggen van verbanden en het maken van analyses. We bijten ons graag vast in complexe puzzels.

  Wist je dat:

  .....De afstudeerscriptie van Daniella van Well (Partner bij TwynstraGudde) het startsein was voor de RISMAN-methode?

  .....De term RISMAN geen slim bedachte naam is voor de methode, maar gewoon de archiefcode van alle rapporten die er in dit kader gemaakt werden.

  .....De coronacrisis niet als risico in onze dossiers opgenomen was. Risicomanagement is natuurlijk geen glazen bol.

  .....TwynstraGudde (in samenwerking de PAO en inmiddels met heel veel andere docenten) de eerste meerdaagse cursus risicomanagement heeft verzorgd, die overigens nog steeds gegeven wordt?

  .....er een hele groep adviseurs is binnen TwynstraGudde die zich fulltime bezig houden met vraagstukken op het gebied van risicoanalyse en risicomanagement.

  .....wij zelfs risicomanagement hebben toegepast op de organisatie van UEFA EURO2000.


  Ons toekomstbeeld van risicomanagement

  Om risicomanagement in de toekomst nog beter in te kunnen zetten als sturingsinformatie moet er meer aandacht komen voor het inbedden van risicomanagement in de organisatie. Dit betekent dat er nog een grotere aandacht voor de organisatie en de mens naast de methode en het proces moet komen. Hiervoor is het van belang dat een risicobewuste cultuur en risico eigenaarschap verder groeien. Hierbij is het doel om risicomanagement niet te borgen in een structuur, maar juist in het handelen van mensen.

  Heb je vragen over RISMAN? Wil je ons feliciteren? Laat hieronder je bericht achter. 

  Stel hier je RISMAN vraag

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen