Online risicomanagement tool De Twysk online tool brengt risico's in beeld

TwynstraGudde ontwikkelde met Twysk een online tool voor risicomanagers die risico-informatie willen gebruiken om sturing te geven aan programma’s en projecten. De risico’s kunnen gedurende een lange periode eenvoudig worden vastgelegd en worden bijgehouden.

Toegevoegd door Jelmer Epema op 10 juli 2019

Twysk is een online programma voor het vastleggen, beheren, analyseren en rapporteren van risico-informatie. Alle mogelijke gebeurtenissen die de voortgang van een project kunnen schaden, worden overzichtelijk geregistreerd, inclusief oorzaken, gekwantificeerde gevolgen (geld, tijd, kwaliteit, omgeving, veiligheid, imago) en beheersmaatregelen.

Geen risico voor risicomanagers

Risicomanagers die dagelijks werken in complexe projecten en programma’s hebben behoefte aan een makkelijk te gebruiken systeem dat maximale ondersteuning geeft bij het werkend krijgen van risicomanagement. Twysk beantwoordt aan die behoefte.

Gebaseerd op de praktijk

Twysk is door TwynstraGudde ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met risicomanagement in bedrijven, organisaties en overheden. Het programma volgt de eveneens door TwynstraGudde ontwikkelde RISMAN-methodeCelon Solutions heeft de software gerealiseerd.

Twysk online risicomanagement

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.