Woningbouwopgave

Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

Meer doen met dezelfde ruimte

Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

Tempo in besluitvorming door een heldere governance

Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

Succesvolle uitvoering van complexe plannen

Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.

Binnenstedelijk bouwen of op uitleglocaties?

Waar ga je nu bouwen in je gemeente of regio? Wij helpen met de bestuurlijke afwegingen door middel van beoordelingskaders en maatschappelijke kosten-batenanalyses.
Woningbouwopgave

Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

Meer doen met dezelfde ruimte

Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

Tempo in besluitvorming door een heldere governance

Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

Succesvolle uitvoering van complexe plannen

Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.

Binnenstedelijk bouwen of op uitleglocaties?

Waar ga je nu bouwen in je gemeente of regio? Wij helpen met de bestuurlijke afwegingen door middel van beoordelingskaders en maatschappelijke kosten-batenanalyses.
Woningbouwopgave

Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

Meer doen met dezelfde ruimte

Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

Tempo in besluitvorming door een heldere governance

Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

Succesvolle uitvoering van complexe plannen

Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.

Binnenstedelijk bouwen of op uitleglocaties?

Waar ga je nu bouwen in je gemeente of regio? Wij helpen met de bestuurlijke afwegingen door middel van beoordelingskaders en maatschappelijke kosten-batenanalyses.
Samenvatting

Hoe balanceren we de ruimtelijke druk op de beperkt beschikbare gronden?

Lees verder

Integrale woningbouw ontwikkelen aan de stadsranden

In Nederland woedt een ware strijd om de ruimte. Waar gaan we bouwen? De woningnood loopt op en bouwlocaties zijn onvoldoende voorhanden. Tegelijkertijd is er steeds minder ruimte voor werklocaties. Deze vraag stond centraal bij het webinar ‘Druk op de randen van het stedelijk gebied’.

Meer kans bij het Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. TwynstraGudde helpt overheden, bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden een overtuigend en kansrijk voorstel te maken, in te dienen en te presenteren. De tweede indieningsronde start al in het voorjaar van 2021.

Aanpak

Lees hoe wij dit voor je doen.

Lees verder
Aanpak

Wat kan het beoordelingskader voor jouw opgave betekenen?

Lees meer

Beoordelingskader gebiedsontwikkeling

Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend? Een nauwkeurig beoordelingskader helpt bij het nemen van een zorgvuldig afgewogen besluit.

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.