Veiligheid Slagvaardigheid vergroten door nieuwe methoden in te zetten

Nieuwe methoden en technieken zijn cruciaal. Welke innovaties zijn mogelijk en wat betekenen die voor opsporing, crisisbestrijding, preventie en handhaving?

Om complexe veiligheidsvraagstukken op te lossen, zijn innovatieve oplossingen nodig. Meer doen van hetzelfde leidt vaak niet tot een beter resultaat. Criminaliteit verandert voortdurend. We zien ook een verschuiving van soort, complexiteit en omvang van incidenten en crises. Een nieuwe aanpak kan dan tot nieuwe resultaten leiden. Denk aan opsporingsmethoden gebaseerd op social design en misdaadbestrijding door het gericht opwerpen van barrières. Denk ook aan burgerhulpverlening bij crisisbeheersing en incidentbestrijding door zelfredzaamheid. Welke expertises en middelen heb je daarvoor nodig? Wat kun je met verdere digitalisering? Wij brengen in beeld welke innovaties mogelijk zijn en laten zien hoe die de executiekracht van hulpdiensten vergroten.

Een proeftuin inrichten en begeleiden

Onze experts begeleiden en implementeren innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Wij doorgronden het vraagstuk: wat willen we precies in beeld brengen? Om de effectiviteit en de consequenties van een innovatieve aanpak te onderzoeken, richten we proeftuinen in. We begeleiden de realisatie van zo’n proeftuin en monitoren de resultaten. We testen nieuwe technologieën en methoden en we onderzoeken hoe de vernieuwing zich verhoudt tot wet- en regelgeving.

Een innovatieve oplossing opschalen

Als de resultaten van een proeftuin positief zijn, kan dat aanleiding zijn de innovatie breder in te zetten. Hoe schaal je een innovatie op? Wij brengen in kaart wat een nieuwe technologie of methode betekent voor de betrokken organisaties in het veiligheidsdomein. Welke mensen en middelen zijn nodig? Zijn scholing of training nodig? Wat betekent het op beleidsniveau? Welke samenwerkingsafspraken zijn nodig? Wij brengen alle consequenties in beeld en geven in een stappenplan aan hoe een innovatie op grote schaal gaat werken.

Lees ook meer over het in control komen van jouw cyberweerbaarheid.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.