Aanpak Experimenteel werken

Een proeftuin, een living lab, een pilot, ... Een experiment doet precies waar op dit moment grote behoefte aan is. Complexe vraagstukken op een andere manier aanpakken. Op allerlei terreinen is die vernieuwing zeer gewenst: de energietransitie, slimme mobiliteit, de landbouwhervorming, veiligheid, ouderenzorg, …. Maar wat maakt een experiment tot een succes? Juist ook op de lange termijn? Vernieuwen én verankeren, daar gaat het om. TwynstraGudde helpt om tot blijvende resultaten te komen. We adviseren bij de opzet, begeleiding, monitoring en evaluatie van experimenten. En we helpen bij het verankeren van de lessen in organisaties.

 

Goed experimenteren is een kunde en een kunst. Het is mensenwerk en vraagt om verbeeldingskracht. Leren door te doen. Uitproberen in de echte wereld, zonder precies te weten waar het heen gaat. In de praktijk zie je vaak dat er veel, soms te veel van een experiment wordt verwacht, terwijl de specifieke leertaak te weinig wordt ondersteund. De mensen die actief zijn in een experiment, staan onder druk en moeten snel resultaten boeken. Een succesvol vervolg is nooit vanzelfsprekend.

Het leren voorop stellen

De adviseurs van TwynstraGudde helpen bij de opzet en begeleiding van experimenten waar het leren voorop staat. We zorgen dat er ruimte is voor innovatie en inspiratie. We schetsen uitdagende, maar realistische vergezichten. We nemen leerblokkades weg, begeleiden nieuwe vormen van samenwerking en borgen dat een experiment inderdaad over leren mag gaan. Het gaat om inhoud en proces. Met het ene been in het experiment en met het andere in de rest van de organisatie. Fouten maken mag, zolang risico’s verantwoord blijven. Meer weten hoe je de opzet en begeleiding van een experiment ondersteunt?

Lees meer

Continu bijsturen en beter worden

Leren gaat niet vanzelf. Een goed experiment vraagt dus om reflectie. Pas wanneer je weet waardoor een nieuwe manier van werken succesvol is, levert een experiment blijvende resultaten op. Monitoring is essentieel. Niet om af te rekenen, maar om te kunnen verbeteren en bij te sturen. Tussentijds en achteraf. Continu bijsturen en beter worden. Daar gaat het om. Bovendien moet je de voortgang en (tussen)resultaten in beeld brengen en verantwoording afleggen aan politiek en bestuur. Hoe monitor je een experiment reflectief en hoe pak je lerend evalueren aan?

Lees meer

Leren op drie niveaus

Bij een experiment gaat het er uiteindelijk om, dat de leerwinst wordt verbonden met de rest van de organisatie. Je wilt de resultaten ‘implementeren’, ‘opschalen’ of ‘uitrollen’. Wij spreken liever over het verankeren van de vernieuwing. Dat maakt je hele organisatie sterker. Op basis van praktijkervaring hebben we methoden ontwikkeld om het leren op drie niveaus plaats te laten vinden: binnen experimenten (situationeel, lokaal), tussen experimenten (collectief, horizontaal) en in verbinding met organisaties (institutioneel, verticaal). Op deze manier halen we de relevante leerwinst op en maken we de vertaalslag naar processen, werkwijzen, organisaties en samenwerkingsverbanden. Hoe veranker je de lessen en geboekte resultaten in je organisatie?

Lees meer

Waarom kies je voor TwynstraGudde?

Onze adviseurs hebben brede ervaring met de opzet en begeleiding van experimenten en het ondersteunen van de trekkers daarin. We zijn bekend met de spanningen die een experiment kan oproepen binnen een organisatie. We beschikken over een forse ‘gereedschapskist’ met een variatie aan interventies. Onze specifieke kennis van experimenteel werken combineren we met kennis van actuele vraagstukken in tal van maatschappelijke sectoren en gevoel voor politiek en bestuur. 

Ja, ik ben geïnteresseerd

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.