Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Wegbeheerders en verkeersveiligheidspartners Ontwikkelen programma verkeersveiligheid Overijssel

  Wegbeheerders en andere verkeersveiligheidspartners in Overijssel willen de verkeersveiligheid vergroten met als doel dat iedereen weer veilig thuiskomt.

  Om dit te bereiken, heeft TwynstraGudde geholpen een verkeersveiligheidsprogramma te ontwikkelen. Het aantal slachtoffers neemt na jaren weer toe. Dat betekent dat andere impulsen nodig zijn om die trend te doorbreken. Belangrijk aspect in de aanpak was om via co-creatie vanuit een ontwerpende aanpak (social design) vanuit gebruikersperspectief projecten te ontwikkelen. Met ouderen, mensen in een schoolomgeving en gebruikers van het landelijk gebied is een aantal concepten ontwikkeld en opgenomen in het programma. Soms met zoveel enthousiasme van de betrokkenen dat vanuit hen de behoefte ontstond gelijk tot realisatie over te gaan. Zo komt er onder andere een basisschool omgevingsmanager (BOM) in Zwartsluis.

  “De frisse blik van de adviseurs van TwynstraGudde leidt tot inspirerende cocreaties; de ervaring die ze meebrengen op het gebied van (verander)processen en samenwerking met allerhande partijen is een belangrijke meerwaarde geweest in de totstandkoming van de meerjarenprogramma’s verkeersveiligheid.”

  Het programma hebben we zoveel mogelijk willen aansluiten op de bestaande dynamiek. Overheden in Overijsel zitten in een transitie als het gaat om nadrukkelijker samenwerken aan regionale bereikbaarheid via de zogenoemde mobiliteitsaanpak. Op die dynamiek wilden we aansluiten door vooral een inspirerend programma te ontwikkelen als input voor de jaarlijks te bepalen regionale programmering. Daarbij hebben we zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande initiatieven door heel gericht via interviews de verschillende samenwerkingspartners te bevragen over doelen, concrete projecten en samenwerking voor verkeersveiligheid.

  Inhoud en uitbouwen samenwerking

  Nadrukkelijk hebben we bij het opstellen van het programma niet alleen inhoudelijk gekeken naar de opzet van het programma, maar ook aandacht besteed aan de wijze hoe het programma tot stand komt door het verder uitbouwen van de samenwerking in Overijssel. Juist door die combinatie is realisatie, en daarmee een verkeersveiliger Overijssel, haalbaar.

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen