Wegbeheerders en verkeersveiligheidspartners Ontwikkelen programma verkeersveiligheid Overijssel

Wegbeheerders en andere verkeersveiligheidspartners in Overijssel willen de verkeersveiligheid vergroten met als doel dat iedereen weer veilig thuiskomt.

Om dit te bereiken, heeft TwynstraGudde geholpen een verkeersveiligheidsprogramma te ontwikkelen. Het aantal slachtoffers neemt na jaren weer toe. Dat betekent dat andere impulsen nodig zijn om die trend te doorbreken. Belangrijk aspect in de aanpak was om via co-creatie vanuit een ontwerpende aanpak (social design) vanuit gebruikersperspectief projecten te ontwikkelen. Met ouderen, mensen in een schoolomgeving en gebruikers van het landelijk gebied is een aantal concepten ontwikkeld en opgenomen in het programma. Soms met zoveel enthousiasme van de betrokkenen dat vanuit hen de behoefte ontstond gelijk tot realisatie over te gaan. Zo komt er onder andere een basisschool omgevingsmanager (BOM) in Zwartsluis.

“De frisse blik van de adviseurs van TwynstraGudde leidt tot inspirerende cocreaties; de ervaring die ze meebrengen op het gebied van (verander)processen en samenwerking met allerhande partijen is een belangrijke meerwaarde geweest in de totstandkoming van de meerjarenprogramma’s verkeersveiligheid.”

Het programma hebben we zoveel mogelijk willen aansluiten op de bestaande dynamiek. Overheden in Overijsel zitten in een transitie als het gaat om nadrukkelijker samenwerken aan regionale bereikbaarheid via de zogenoemde mobiliteitsaanpak. Op die dynamiek wilden we aansluiten door vooral een inspirerend programma te ontwikkelen als input voor de jaarlijks te bepalen regionale programmering. Daarbij hebben we zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande initiatieven door heel gericht via interviews de verschillende samenwerkingspartners te bevragen over doelen, concrete projecten en samenwerking voor verkeersveiligheid.

Inhoud en uitbouwen samenwerking

Nadrukkelijk hebben we bij het opstellen van het programma niet alleen inhoudelijk gekeken naar de opzet van het programma, maar ook aandacht besteed aan de wijze hoe het programma tot stand komt door het verder uitbouwen van de samenwerking in Overijssel. Juist door die combinatie is realisatie, en daarmee een verkeersveiliger Overijssel, haalbaar.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.