TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Opleidingsprogramma nieuwe rol omgevingsadviseur

  Ondanks dat de Omgevingswet is uitgesteld, gaat deze er wel komen. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR-MWB) anticipeert hier al op, door op een andere manier te gaan werken. Centraal hierin staan de zogenaamde ‘omgevingsadviseurs’, de professionals die het belang van de veiligheidsregio dienen in het netwerk in de regio. Deze nieuwe rol vraagt nieuwe vaardigheden. TwynstraGudde heeft voor VR-MWB een opleidingsprogramma ontworpen en begeleid, waarin de nieuwe competenties en nieuwe manier van werken eigen worden gemaakt.

  De omgevingsadviseur is in zijn nieuwe rol een spin in het web tussen zowel afdelingen en processen binnen de eigen organisatie, als tussen de eigen organisatie en het bevoegd gezag (vaak de gemeente). Veiligheid is niet meer het laatste toets moment, waarbij wet- en regelgeving houvast bieden en waar je vanuit een autoritaire positie een advies kan geven. Onder de Omgevingswet is veiligheid slechts één van de criteria die een rol spelen en is er veel meer ruimte om hierin andere afwegingen te maken.

  Opleidingsprogramma

  Wij hebben het opleidingsprogramma verzorgd voor zestien deelnemers van de VR-MWB. Via een traject van vier dagen hebben zij hen verder geholpen in het doorontwikkelen van de al bestaande competenties op het gebied van samenwerken. Ook stonden ze stil bij de vraag wat deze nieuwe manier van werken vraagt van de organisatie als geheel.

  Resultaat

  Wat hebben de deelnemers na deze vier dagen geleerd?

  • ‘Ik herken nu verschillende samenwerkingsvormen, deze kan ik ook bouwen en versterken.’
  • ‘Ik ben me meer bewust van mijn eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken.’
  • ‘Ik kan nu soepel schakelen tussen coalities en rollen met een breder repertoire.’
  • ‘Ik weet nu wat succesvol (samen)werken onder de Omgevingswet vraagt van mijn organisatie.’
  • ‘We hebben een concreet stappenplan opgesteld, waardoor kennis en kunde in de rest van de organisatie geborgd is.'

  'Een bijzonder nuttige training voor wie in zijn dagelijkse werk ervaart dat een goede samenwerking geen vanzelfsprekendheid is. Met gebruikmaking van toegankelijk lesmateriaal laten Pim Nijssen en Jerome van Donk je op een prettige en energieke wijze inzien wat er nodig is om met je partners een alliantie aan te gaan. Welke persoonlijke invloed heb jij daar zelf op en wat heb je van die andere partij en je eigen organisatie nodig. Een aanrader wanneer je jouw inzichten en handelingsperspectief op het gebied van samenwerken wil verrijken.'

  Hoe ziet het programma er concreet uit

  Dag 1. Kennis vergaren

  Op dag 1 is er veel ruimte voor het vergaren en aanscherpen van kennis over de Omgevingswet. Ook krijgen de deelnemers meer kennis over samenwerken over grenzen heen. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn intervisiegesprekken met een aantal samenwerkingspartners.

  Dag 2. Samenwerkingsstijlen

  Op deze dag gaan we dieper in op de verschillende samenwerkingsstijlen. Via de theorie over de samenwerkingscoalities bieden wij de deelnemers inzicht in en handvatten voor het meer duiding geven aan de praktijk van de adviseur. Hierbij is ook voor ruimte voor eigen casuïstiek.

  Dag 3. Competenties

  Op dag 3 staan we stil bij de benodigde competenties voor de omgevingsadviseur. Hierbij maken we gebruik van de signaturen voor samenwerken. Dat zijn vijf typen adviseurs met elk hun kwaliteiten en kenmerken. De deelnemers maken kennis met deze signaturen, krijgen inzicht in welke signatuur het dichtst bij hen staat en hoe dat past bij de nieuwe rol als omgevingsadviseur.

  Dag 4. Eigen inbreng

  Op de afsluitende dag is er ruimte voor eigen inbreng en nemen we de tijd om stil te staan bij de behandelde theorieën en opgedane inzichten.

  Vervolgacties

  De deelnemers gaven aan dat dit opleidingsprogramma als katalysator dient in hun individuele ontwikkeling, maar dat zij het geleerde ook graag mee willen nemen naar de rest van de organisatie. Hoe krijg je hen mee in de ontwikkeling van de omgevingswet? Om dat te bewerkstelligen heeft de groep gezamenlijk op een zo concreet mogelijk niveau een lijst met vervolgacties opgesteld, om zo de kennis en vaardigheden van dit opleidingstraject te borgen.

  Ook voor jouw organisatie kunnen we een Incompany opleiding aanbieden, specifiek gericht op jouw vraag. Wil je, als veiligheidsregio, gemeente of omgevingsdienst, ook anticiperen op de nieuwe Omgevingswet en de veranderende rol van de omgevingsadviseur? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen op korte termijn contact met je op.

  Ja, ik ben geïnteresseerd

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen