Gemeente Haarlem Haarlem viert weer kermis zonder klachten

De Koningskermis aan de Zaanenlaan in Haarlem, bijna 100 jaar een traditie, stuitte op steeds meer weerstand bij een deel van de omwonenden. Logisch, want de kermis staat middenin een woonwijk. TwynstraGudde vond een oplossing.

Foto: Scott Webb

De jaarlijkse Koningskermis aan de Zaanenlaan is een begrip. Hij behoort tot de top van de kermissen in Nederland en is goed voor naar schatting 100.000 bezoekers. Voor verschillende omwonenden betekent het echter vooral twee weken lang overlast. De kermis was er al toen zij hier kwamen wonen, maar heeft steeds meer impact: het is druk, men beleeft onveiligheid en je kunt nergens meer parkeren. Terwijl het college verbetering op de bestaande locatie onderzocht, wees de raad een alternatieve indeling aan. Het proces kwam onder druk te staan.

Kennis van omgevingsmanagement

De gemeente Haarlem vroeg TwynstraGudde de problemen en oplossingen in kaart te brengen. Hoe kun je de kwaliteit van de kermis handhaven en tegemoetkomen aan de bezwaren uit de buurt? Adviseur Maarten Moggré sprak met omwonenden, kermisexploitanten, de organisatie van de kermis en hulpdiensten. Zonder kermisachtergrond maar met kennis van omgevingsmanagement ging hij onbevooroordeeld op pad. Hij heeft beleidsdocumenten, ingezonden brieven en onderzoeksverslagen bestudeerd en heeft gekeken naar wet- en regelgeving, contracten, vergunningen en verworven rechten.

Een nieuw en onverwacht voorstel

Het bleek al snel dat de vernieuwde opstelling die de raadscommissie via een motie had aangenomen, geen verbetering zou opleveren. Een nieuwe indeling van de kermis op de bestaande locatie, met een uitloper naar het aangrenzende Zaanenpark bood wel mogelijkheden. Door een uitloper in het park, kon er meer ruimte worden vrijgelaten tussen de attracties op de Zaanenlaan zodat de bereikbaarheid voor hulpdiensten toenam. Tegelijk was er een kans om met geluid en licht meer rekening te houden met hinder voor omwonenden. Dit voorstel kwam tegemoet aan bezwaren en kreeg ook instemming van de exploitanten.

Het resultaat

Raad en college hebben het voorstel overgenomen en rond Koningsdag 2019 is de geoptimaliseerde indeling gerealiseerd. Met resultaat. Op verzoek van het college heeft Maarten dezelfde stakeholders gevraagd naar hun ervaringen. Omwonenden gaven voor de nieuwe situatie een rapportcijfer 7. Kermisexploitanten moesten even wennen aan de nieuwe indeling, maar zien nu vooral kansen. Ook de veiligheidsdiensten en de parkbeheerder waren tevreden.

Wat is onze toegevoegde waarde?

Het ontwerpen van de nieuwe kermisindeling vergt geen hogere wiskunde. Toch heeft deze variant nooit op de agenda gestaan. Uit alle informatie die we boven tafel haalden, kwam deze oplossing naar voren. Maar de belangrijkste meerwaarde van onze inzet is, dat Maarten als onafhankelijke buitenstaander het vertrouwen wist te winnen van alle belanghebbenden: alle input meewegen en ook terugkoppelen wat er mee is gedaan. Bewoners en kermisexploitanten zijn serieus genomen en voelen dat ook zo. Omwonenden ervaren bovendien dat de overlast is verminderd en de veiligheid is toegenomen.

Lees ook de blog van Maarten Moggré.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.