TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Haarlem Haarlem viert weer kermis zonder klachten

  De Koningskermis aan de Zaanenlaan in Haarlem, bijna 100 jaar een traditie, stuitte op steeds meer weerstand bij een deel van de omwonenden. Logisch, want de kermis staat middenin een woonwijk. TwynstraGudde vond een oplossing.

  Foto: Scott Webb

  De jaarlijkse Koningskermis aan de Zaanenlaan is een begrip. Hij behoort tot de top van de kermissen in Nederland en is goed voor naar schatting 100.000 bezoekers. Voor verschillende omwonenden betekent het echter vooral twee weken lang overlast. De kermis was er al toen zij hier kwamen wonen, maar heeft steeds meer impact: het is druk, men beleeft onveiligheid en je kunt nergens meer parkeren. Terwijl het college verbetering op de bestaande locatie onderzocht, wees de raad een alternatieve indeling aan. Het proces kwam onder druk te staan.

  Kennis van omgevingsmanagement

  De gemeente Haarlem vroeg TwynstraGudde de problemen en oplossingen in kaart te brengen. Hoe kun je de kwaliteit van de kermis handhaven en tegemoetkomen aan de bezwaren uit de buurt? Wij spraken met omwonenden, kermisexploitanten, de organisatie van de kermis en hulpdiensten. Zonder kermisachtergrond maar met kennis van omgevingsmanagement gingen wij onbevooroordeeld op pad. Wij hebben beleidsdocumenten, ingezonden brieven en onderzoeksverslagen bestudeerd en hebben gekeken naar wet- en regelgeving, contracten, vergunningen en verworven rechten.

  Een nieuw en onverwacht voorstel

  Het bleek al snel dat de vernieuwde opstelling die de raadscommissie via een motie had aangenomen, geen verbetering zou opleveren. Een nieuwe indeling van de kermis op de bestaande locatie, met een uitloper naar het aangrenzende Zaanenpark bood wel mogelijkheden. Door een uitloper in het park, kon er meer ruimte worden vrijgelaten tussen de attracties op de Zaanenlaan zodat de bereikbaarheid voor hulpdiensten toenam. Tegelijk was er een kans om met geluid en licht meer rekening te houden met hinder voor omwonenden. Dit voorstel kwam tegemoet aan bezwaren en kreeg ook instemming van de exploitanten.

  Het resultaat

  Raad en college hebben het voorstel overgenomen en rond Koningsdag 2019 is de geoptimaliseerde indeling gerealiseerd. Met resultaat. Op verzoek van het college hebben wij dezelfde stakeholders gevraagd naar hun ervaringen. Omwonenden gaven voor de nieuwe situatie een rapportcijfer 7. Kermisexploitanten moesten even wennen aan de nieuwe indeling, maar zien nu vooral kansen. Ook de veiligheidsdiensten en de parkbeheerder waren tevreden.

  Wat is onze toegevoegde waarde?

  Het ontwerpen van de nieuwe kermisindeling vergt geen hogere wiskunde. Toch heeft deze variant nooit op de agenda gestaan. Uit alle informatie die we boven tafel haalden, kwam deze oplossing naar voren. Maar de belangrijkste meerwaarde van onze inzet is, als onafhankelijke buitenstaander het vertrouwen weten te winnen van alle belanghebbenden: alle input meewegen en ook terugkoppelen wat er mee is gedaan. Bewoners en kermisexploitanten zijn serieus genomen en voelen dat ook zo. Omwonenden ervaren bovendien dat de overlast is verminderd en de veiligheid is toegenomen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen