TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Commissie Zuurmond, Ministerie van Justitie en Veiligheid Storytelling maakt betekenis die rechercheurs geven aan administratieve taken inzichtelijk

  Eind 2018 is besloten een meerjarige aanpak van administratieve lastenverlichting in de opsporing te starten. Hiervoor is de Commissie Zuurmond ingesteld, die binnen het programma ‘Schrappen of Snappen’ meerdere onderzoeken heeft uitgezet. TwynstraGudde heeft de waarden die rechercheurs toekennen aan administratieve taken in kaart gebracht en onderzocht waar ze tegenaan lopen. Met behulp van storytelling werd duidelijk dat de ervaren waarden van de politieorganisatie en van het Openbaar Ministerie regelmatig als botsend worden gezien.

  Rechercheurs hebben als publieke professional zowel inhoudelijke als procedurele administratieve taken. Maar welke waarden kennen zij toe aan deze taken en waar lopen ze tegenaan? Dit hebben wij in kaart gebracht met verhalen.

  In ons onderzoek stonden drie vragen centraal:

  1. Welke waarden zijn van belang voor het uitvoeren van administratieve taken?
  2. Hoe kan met deze waarden de beleving van administratieve taken positief beïnvloed worden?
  3. Hoe is deze beïnvloeding het best te realiseren?

  Een commissie met onder meer professor dr. Marcel Veenswijk van de Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar Management of Cultural Change en gespecialiseerd in narratives of change en storytelling in organisaties, begeleidde het onderzoek.

  Kwalitatief onderzoek met storytelling

  Na een quick scan van de literatuur zijn twaalf werkbezoeken van een dag gehouden en 60 rechercheurs geïnterviewd, resulterend in meer dan 130 verhalen. Hierbij lag de focus op concrete gebeurtenissen tijdens het opsporingswerk.

  Door gebruik te maken van een narratieve interviewmethodiek – storytelling – zijn de respondenten aangespoord verhalen te vertellen die over het snijvlak van waarden en administratieve taken gingen. En is doorgevraagd op wat voor de rechercheur belangrijk is in de voorbeelden die ze noemden, om zo de waarde achter het verhaal naar voren te halen.

  Begrip en botsende beleefde organisatiewaarden

  Uit ons onderzoek blijkt dat rechercheurs over het algemeen begrijpen dat administratieve taken bij hun werk horen. De betekenis die ze aan deze taken geven, gaan over het vak, het team en de maatschappij. Zo verwijzen rechercheurs onder andere naar rechtmatigheid, zorgvuldigheid, volharding, integriteit, vertrouwen en transparantie. Hierbij worden inhoudelijke administratieve taken taken (zoals het schrijven van een scherp proces verbaal of een heldere ordening van een dossier) wel duidelijk positiever beleefd dan procedurele administratieve taken (bijvoorbeeld aanvragen doen om camerabeelden te vorderen).

  Tijdens het samenwerken tussen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) botsen de waarden van de rechercheurs regelmatig met hoe zij de waarden van de politieorganisatie en van het OM ervaren. De politieorganisatie, primair bezig met het afhandelen van incidenten en het verlenen van noodhulp, is in de ogen van de rechercheurs meer gericht op het herstellen van de orde en is daarmee actiegericht en pragmatisch. Het OM, bezig met strafrechtelijke afdoening, is volgens de rechercheurs meer gefocust op rechtmatigheid en zorgvuldigheid. Beide belangen behartigen bij de uitvoering van opsporingsonderzoeken vergt dus een continu balanceren.

  figuur2

  Ons advies: zoek de balans tussen ‘blauw’ en ‘zwart’ en presenteer met trots wat hoort bij grijs

  Op basis van ons onderzoek hebben wij de Commissie Zuurmond geadviseerd om via het delen van verhalen de juiste balans te vinden tussen de waarden die samenhangen binnen de gehele veiligheidsketen van orde en recht.

  Hierdoor wordt duidelijk waarom de taken nodig zijn en dat maakt het makkelijker om administratieve taken te omarmen als onderdeel van de professie waar rechercheurs trots op mogen zijn. Of om in politietermen te spreken: zoek de juiste balans tussen blauw en zwart en presenteer met trots wat bij grijs hoort.

  Onderzoeksrapport

  Ons onderzoeksrapport ‘Waarden in de opsporing - De betekenis die rechercheurs geven aan administratieve taken’ is op 26 juni 2020 door de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Het zal als basis dienen voor het uitwisselen van gedachten tussen de Tweede Kamer en de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie over administratieve lastenverlichting in de opsporing. Meer weten? Neem contact op met Hendrik Sollie.

  Zie ook ons onderzoeksrapport ‘Een dag in de opsporing - Rechercheurs en hun beleving van administratieve taken tijdens een werkdag’.

  Waarom TwynstraGudde?

  Wij hebben uitgebreide ervaring met het uitvoeren van onderzoek en evaluaties, zowel met kwalitatieve methodes zoals storytelling als kwantitatieve methodes. Daarbij hebben we grondige kennis van de organisaties in het veiligheidsdomein, waaronder de politie.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen