Omgevingsmanagement Inzicht in je omgeving

Binnen een project heb je vaak te maken met omwonenden, bedrijven, mobiliteitsgebruikers, tal van belangenorganisaties, de wegbeheerder, hulpdiensten, overheid en politiek. Hoe houd je overzicht binnen die ingewikkelde omgeving? En hoe maak je een participatieproces succesvol?

Een zorgvuldige voorbereiding van een participatieproces met de omgeving is een cruciale factor voor succes. TwynstraGudde staat voor een doordachte aanpak met oog voor de mens. Wij helpen je structuur aan te brengen in de complexiteit van jouw project. Je krijgt inzicht in het krachtenveld rondom je project, zodat je weet welke zaken de meeste prioriteit hebben en hoe je problemen met je omgeving voorkomt of oplost.

Hoe pak je dat aan?

Met behulp van Strategisch Omgevingsmanagement analyseer je eerst de issues, waarna je alle relevante stakeholders in beeld brengt. Dit levert een completer beeld op en je voorkomt daarmee verrassingen. Om deze analyse makkelijk en gestructureerd te maken, heeft TwynstraGudde het Canvas Omgevingsmanagement ontwikkeld: Hét instrument om in korte tijd met sleutelfiguren rondom een opgave tot de essenties van Strategisch Omgevingsmanagement te komen. Op basis van de analyse kies je het participatieniveau van de stakeholders en ontwerp je een participatieproces waarin belanghebbenden in staat zijn om voor hun belang op te komen.

Is er binnen jouw project behoefte aan advies of inzet op het aanbrengen van structuur in de omgeving of sta jij aan de vooravond van een participatieproces? Neem dan contact op met onze adviseurs Omgevingsmanagement in jouw sector.

Lees hoe we een stakeholder- en issue-analyse inzetten om tot een gedragen wijkuitvoeringsplan te komen.

Je interventierepertoire vergroten

In Het Groot Interventieboek vergroot je bewustzijn als het gaat om interveniëren in organisaties en je eigen handelen daarin. Het kan je nieuwsgierig maken naar andere interventiemogelijkheden en je uitdagen je eigen repertoire te verbreden. Beweging creëren of verandering realiseren binnen jouw opdrachten. Het Canvas Omgevingsmanagement is één van de interventies die wordt aangehaald. En het boek kan je inspireren om buiten je eigen kaders te denken en te handelen als de opgave daarom vraagt. Zo helpt het je als je even niet weet welke interventie het beste past bij de vraag die jij hebt gekregen. Daarmee is dit boek ook een naslagwerk.

Virtueel Omgevingsmanagement

Contact en participatiemogelijkheden zijn van groot belang. Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om online in contact te blijven met de omgeving. Samen met onze opdrachtgevers hebben wij ervaring opgedaan met verschillende werkvormen om het Omgevingsmanagement effectief te laten zijn.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.