Aanpak Stapsgewijs naar een gedragen wijkuitvoeringsplan

Het landelijk Klimaatakkoord wijst gemeenten aan als regisseurs voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De richtinggevende Transitievisie Warmte moet klaar zijn in 2021. Met als onderdeel het wijk-voor-wijk-stappenplan. Waar ga je beginnen? Wij helpen gemeenten hierbij door in de wijken aan de slag te gaan met een wijkuitvoeringsplan.

Zo’n grootschalig proces vraagt om een onafhankelijke procesbegeleider, die zorgt voor evenwicht en overzicht. Dat kun je rustig aan ons overlaten. Wij hebben hiervoor een eigen stapsgewijze procesaanpak ontwikkeld, gebaseerd op de SOM-cirkel. In deze procesaanpak verbinden we de sociale en technische kant van de transitie. Hierdoor werken we samen naar een gedragen wijkuitvoeringsplan.

Deze procesaanpak hebben we hieronder uitgebreid beschreven. We hebben deze ook overzichtelijk bij elkaar gezet in de infographic 'Lokaal samenwerken voor de verduurzaming van wijken'. Deze kun je hieronder downloaden.

Download

Stap 1: Oog voor iedereen leidt tot gedragen wijkuitvoeringsplan

Belangen verbinden is draagvlak creëren. Zo simpel kun je het stellen. Huiseigenaren, scholen, corporaties, huurders, ondernemers, netbeheerders, allemaal hebben zij in de energietransitie hun eigen agenda. Om alle behoeften en belangen op tafel te krijgen, mixen wij onze ervaring op het gebied van samenwerkingskunde met onze kennis van de corporatiewereld, gemeenten, de energiesector én de energietransitie. We kruipen in de huid van alle betrokkenen, maken zaken transparant, praten en luisteren.

Met die input brengen we het speelveld in kaart. Hoe is de wijk opgebouwd, wie wonen er, hoe ziet de woningvoorraad eruit? In vaktermen: we maken een omgevingsscan, een stakeholder- en issue-analyse, stellen het samenwerkingslandschap op en zorgen dat de warmteopties verkend worden.

Stap 2: Via dialoog naar gedeelde ambitie

In gesprek met alle stakeholders, of dat nu bewoners zijn of woningcorporaties, komen wij tot een gedeelde ambitie. Wij zetten daarvoor een aantal tools in. Joint fact finding bijvoorbeeld is een beproefde aanpak om begrip te kweken en dezelfde taal te spreken. In kennissessies praten we met bewoners en andere betrokkenen over feiten, fabels en meningen.

Ook onze ‘halen-brengen-kaart’ helpt om in gesprek te gaan over de gedeelde ambitie en ieders belang, behoefte en rol. Op deze manier worden samenwerkingen duidelijk en komen succesvolle allianties dichterbij.

Voorbeeld halen brengen plaat

Voorbeeld 'halen-brengen-kaart'

De halen-brengen-kaart en joint fact finding zijn twee van de 99 interventies die uitgelicht worden in Het Groot Interventieboek

Stap 3: Opstellen wijkuitvoeringsplan

Met alle verzamelde input stellen we een wijkuitvoeringsplan op, waarin alle afspraken, de rolverdeling, de governance-structuur, een communicatieplan, een participatieplan en een adaptieve planning samenkomen. Samenwerking is daarin een uitgangspunt, maar ook betaalbaarheid. Want stakeholders willen weten wat de energietransitie betekent voor hun portemonnee, hun investeringsbudget of hun begroting.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Onze adviseurs bouwen mee aan een solide financiële basis. Ze denken creatief mee over het creëren van (extra) waarde, leggen verbanden tussen werkzaamheden en zoeken naar extra voordeel, zoals mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop. Wij zijn dus niet alleen de procesregelaar, maar ook de adviseur met praktische ideeën. Zo komen we samen tot een integraal en haalbaar wijkuitvoeringsplan.

Stap 4: Monitoring en evaluatie

Leren en verbeteren is van groot belang voor het slagen van de energietransitie. Er is nog veel onbekend. Daarom vinden we het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor monitoren en evalueren tijdens de uitvoering. Wij adviseren over hoe afspraken bewaakt kunnen worden. Daarnaast steken we, als dat wenselijk is, regelmatig zelf de peilstok in het proces en de samenwerking. De door ons ontwikkelde samenwerkingsscan is daarbij behulpzaam. Kortom, als onafhankelijk procesbegeleider kunnen we ervoor zorgen dat alle belangen geborgd blijven.

Wat is het resultaat van deze procesaanpak?

Onze vier-stappen-aanpak resulteert in een gedragen wijkuitvoeringsplan. En belangrijk: die aanpak is flexibel. Als het moet doen we een stapje terug, beoordelen nieuwe input en passen het plan in detail aan. Doordat we oog hebben voor ieders belang en de gezamenlijke ambitie voelt iedereen zich betrokken. De warmteopties per buurt zijn bekend, de fasering en de uitvoeringsstrategie zijn vastgelegd, samenwerkingen zijn gesmeed, alle partijen weten wat ze gaan doen. Dat zorgt voor duidelijk handelingsperspectief en beter gefundeerde en betrouwbare besluitvorming. De gemeente krijgt door deze aanpak handvatten om haar regierol beter te kunnen pakken.

Deze procesaanpak is toepasbaar op meerdere schaalniveaus waarbij verschillende partijen betrokken zijn en samenwerking en draagvlak cruciaal zijn voor een succesvolle uitvoering van de energietransitie. Wij passen deze aanpak ook toe om te komen tot een Transitievisie Warmte die gemeenten in 2021 moeten gaan opstellen.

Hoor meer over onze aanpak tijdens de inspiratiesessie op 19 januari

Waarom kiezen voor TwynstraGudde?

Onze aanpak is uniek. Omdat wij niet alleen adviseren, maar ook implementeren: van visie naar uitvoering. Daarbij besteden wij veel tijd aan dialoog, draagvlak creëren en coalities vormen. Duurzame samenwerking en een breed gedragen visie zijn namelijk de basis voor een succesvolle uitvoering. Wat ons in dat voorbereidende proces extra onderscheidt, is dat we zowel harde als zachte competenties meenemen. Oftewel: we spreken de (technische) taal van betrokken partijen, maar zijn juist ook goed in de sociale kant (samenwerkingskunde en participatie).

Sta jij voor de uitdaging een wijkuitvoeringsplan op te stellen? En wil je hierover een keer met iemand van gedachten wisselen? Wij helpen je graag. Vul onderstaand contactformulier in en we nemen op korte termijn contact met je op.

Ja, ik ben geïnteresseerd

Alle stappen overzichtelijk in infographic

Alle stappen op weg naar een gedragen wijkuitvoeringsplan hebben wij overzichtelijk bij elkaar gezet in de infographic 'Lokaal samenwerken voor de verduurzaming van wijken'. Deze kun je hieronder downloaden.

Download

plaat twee werelden-mockup

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.