Participatie

Meer bereiken door het samen te doen

De opvang van asielzoekers, opvallende bouwprojecten, de energietransitie of veranderingen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit: bij grote veranderingen laat de samenleving steeds vaker van zich horen. Politieke besluiten of acties van bedrijven staan daardoor al snel onder druk en lopen wel eens uit op felle protesten. Dat terwijl we de kennis, betrokkenheid én actie van burgers, belangenorganisaties, de overheid en bedrijven juist keihard nodig hebben. Alleen samen kunnen we impact maken op morgen.

Vanaf het begin de goede beleidskeuzes maken

Het is de kunst om iedereen - van bewoners tot aan bedrijven - al vroeg bij het beleid en de uitvoering te betrekken. Met onze ruime ervaring in participatie, ben je beter voorbereid.

Succesvol samen wérken

Goed samenwerken? Spanningen horen erbij. Het is maar net hoe je er mee omgaat. Wij helpen je werelden met elkaar te verbinden: van het college van B&W tot aan initiatieven in de buurt.

Beter samenspel tussen samenleving en politiek

In onze representatieve democratie vertegenwoordigt de politiek de burger. Toch gebeurt het steeds vaker dat een politiek besluit uitmondt in protest. Dit vereist een goed samenspel tussen politiek en samenleving.

De participerende overheid

Steeds vaker komen initiatieven en plannen uit de samenleving. De overheid heeft dan de rol van facilitator of begeleider. Het is daarbij niet de burger die participeert, maar de overheid. En dat is best even wennen. Wij weten wat overheidsparticipatie vraagt van een gemeente, provincie of waterschap.
Participatie

Meer bereiken door het samen te doen

De opvang van asielzoekers, opvallende bouwprojecten, de energietransitie of veranderingen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit: bij grote veranderingen laat de samenleving steeds vaker van zich horen. Politieke besluiten of acties van bedrijven staan daardoor al snel onder druk en lopen wel eens uit op felle protesten. Dat terwijl we de kennis, betrokkenheid én actie van burgers, belangenorganisaties, de overheid en bedrijven juist keihard nodig hebben. Alleen samen kunnen we impact maken op morgen.

Vanaf het begin de goede beleidskeuzes maken

Het is de kunst om iedereen - van bewoners tot aan bedrijven - al vroeg bij het beleid en de uitvoering te betrekken. Met onze ruime ervaring in participatie, ben je beter voorbereid.

Succesvol samen wérken

Goed samenwerken? Spanningen horen erbij. Het is maar net hoe je er mee omgaat. Wij helpen je werelden met elkaar te verbinden: van het college van B&W tot aan initiatieven in de buurt.

Beter samenspel tussen samenleving en politiek

In onze representatieve democratie vertegenwoordigt de politiek de burger. Toch gebeurt het steeds vaker dat een politiek besluit uitmondt in protest. Dit vereist een goed samenspel tussen politiek en samenleving.

De participerende overheid

Steeds vaker komen initiatieven en plannen uit de samenleving. De overheid heeft dan de rol van facilitator of begeleider. Het is daarbij niet de burger die participeert, maar de overheid. En dat is best even wennen. Wij weten wat overheidsparticipatie vraagt van een gemeente, provincie of waterschap.
Participatie

Meer bereiken door het samen te doen

De opvang van asielzoekers, opvallende bouwprojecten, de energietransitie of veranderingen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit: bij grote veranderingen laat de samenleving steeds vaker van zich horen. Politieke besluiten of acties van bedrijven staan daardoor al snel onder druk en lopen wel eens uit op felle protesten. Dat terwijl we de kennis, betrokkenheid én actie van burgers, belangenorganisaties, de overheid en bedrijven juist keihard nodig hebben. Alleen samen kunnen we impact maken op morgen.

Vanaf het begin de goede beleidskeuzes maken

Het is de kunst om iedereen - van bewoners tot aan bedrijven - al vroeg bij het beleid en de uitvoering te betrekken. Met onze ruime ervaring in participatie, ben je beter voorbereid.

Succesvol samen wérken

Goed samenwerken? Spanningen horen erbij. Het is maar net hoe je er mee omgaat. Wij helpen je werelden met elkaar te verbinden: van het college van B&W tot aan initiatieven in de buurt.

Beter samenspel tussen samenleving en politiek

In onze representatieve democratie vertegenwoordigt de politiek de burger. Toch gebeurt het steeds vaker dat een politiek besluit uitmondt in protest. Dit vereist een goed samenspel tussen politiek en samenleving.

De participerende overheid

Steeds vaker komen initiatieven en plannen uit de samenleving. De overheid heeft dan de rol van facilitator of begeleider. Het is daarbij niet de burger die participeert, maar de overheid. En dat is best even wennen. Wij weten wat overheidsparticipatie vraagt van een gemeente, provincie of waterschap.
'Ik verwacht dat de aanpak een voorbeeld is voor de mensen in ons team. Ik ben er volledig van overtuigd dat dit gaat werken en dat we iets heel moois in handen hebben dat bijdraagt aan onze bredere doelstelling van het betrekken van mensen bij democratie en bestuur.'
Provincie Overijssel over realisatie Escape Room

Cases

Cases

Meer leren?

27 sept 2023

Grensverleggend samenwerken

Leer coalities bouwen en jezelf bewust inzetten

meer informatie

Meer leren?

27 sept 2023

Grensverleggend samenwerken

Leer coalities bouwen en jezelf bewust inzetten

meer informatie

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Meer managementvormen

Samenwerken

Het antwoord op de grote uitdagingen van deze tijd

Omgevingsmanagement

Resultaatgerichter werken met Strategisch Omgevingsmanagement

Omgevingswet

Snel grip krijgen op de veranderingen, zodat je goed voorbereid aan de slag kunt

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.