Whitepaper Tien succesfactoren van portfoliomanagement

Het aantal projecten en programma’s binnen een organisatie neemt steeds meer toe. Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar ook voor de zorg, het onderwijs, de energiesector en bij overheden. Het toenemend aantal opgaven en bijbehorende projecten en programma’s maakt het nog belangrijker om planmatig te werken. Portfoliomanagement is een belangrijk hulpmiddel hierbij om integraal te programmeren en prioriteren vanuit de eigen bedrijfsdoelstellingen, en de urgentie bij stakeholders. Maar wat is portfoliomanagement precies en hoe kun je het inzetten?

Toegevoegd door Amir Sharafkhani op 4 mei 2022

Overheden en grote organisaties hebben niet alleen te maken met een toename van het aantal projecten en programma’s, maar ook met opgavegericht en integraal werken. Dit vereist overzicht, inzicht en sturing. Tel daarbij op de hoge werkdruk, de schaarste aan mensen en de noodzaak om vaker ‘nee’ te moeten zeggen, en je hebt alle ingrediënten bij elkaar die vragen om portfoliomanagement.

Integrale aanpak

Er zijn organisaties die al langer zweren bij portfoliomanagement. Vooral commerciële partijen voor wie het belangrijk is de meest rendabele projecten en programma’s uit te voeren. Daar gaat portfoliomanagement dus over: afwegen, selecteren en prioriteren van de meest waardevolle projecten, programma’s en andersoortige activiteiten. Op basis van de beschikbare middelen (geld, capaciteit en expertise). En altijd gericht op het realiseren van de strategische organisatiedoelen en de eisen en wensen van stakeholders. Want niet alleen de eigen markt of het eigen verantwoordelijkheidsgebied is van belang: wat echt nodig is, is een integrale blik op programmeren en prioriteren van maatschappelijke opgaven, over markten en beleidsvelden heen. Portfoliomanagement biedt ook hiervoor handvatten.

Tien succesfactoren voor Portfoliomanagement-Blog

De meerwaarde van portfoliomanagement

Dankzij concrete stappen, tools, werkafspraken en een heldere rolverdeling kun je als organisatie met goed portfoliomanagement de juiste keuzes maken door:

  • Meer duidelijkheid over route en criteria bij nieuwe projecten, programma’s en andersoortige activiteiten, minder verassingen.
  • Scherper inhoudelijk gesprek over de (potentiële) projecten en programma’s.
  • Beter management van verwachtingen: ‘we willen wel, maar kunnen niet nu …’.
  • Minder werkdruk; meer bereiken met minder.
  • Integraal sturen op het geheel van projecten, programma’s en andersoortige activiteiten en de samenhang daartussen (afhankelijkheden, synergie, strategische impact).

Whitepaper

Door onze inhoudelijke kennis van en ervaring met projecten en programma’s weten we theorie en praktijk van portfoliomanagement met elkaar te verbinden. We helpen organisaties bij het inrichten en werkend krijgen van portfoliomanagement vanuit een strategische insteek. De pragmatische aanpak brengt organisaties in beweging.

Deze kennis en ervaring hebben wij gevat in het whitepaper 'Tien succesfactoren van portfoliomanagement'. Hierin lees je over de grondbeginselen van succesvol portfoliomanagement en geven we aan de hand van tien succesfactoren en praktijkcases praktische handvatten om zelf ermee aan de slag te gaan. Download het whitepaper hieronder.

Download

Heb je op voor hand al een vraag? Neem dan contact met één van ons op.

Neem contact op met een portfoliomanagement expert

Alle mensen

Neem contact op met een portfoliomanagement expert

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.