Blog Portfoliomanagement is een kwestie van ambtelijk ondernemerschap

Voor goed portfoliomanagement is het noodzakelijk dat ambtenaren denken en handelen in de strategische doelen van hun organisatie en daarmee waarde creëren voor de gemeente. Dit noemen we ambtelijk ondernemerschap. Wij ervaren in onze opdrachten dat het belang van het denken in strategische doelen en het ondernemend handelen een breed draagvlak nodig heeft binnen de gemeentelijke organisatie. Maar ondernemend handelen in een gemeente, hoe doe je dat?

Toegevoegd door Frank Velthuis op 13 januari 2021

Het belang van het denken in strategische doelen en het ondernemend handelen moet worden gestimuleerd en uitgedragen bij het implementeren of optimaliseren van portfoliomanagement. Pas dan draagt portfoliomanagement optimaal bij aan de gemeente.

Het collectief strategisch bewustzijn

Het is belangrijk om organisatiebreed te denken en het collectieve resultaat voorop te stellen. Dat betekent dat je niet stuurt op individuele resultaten, niet op afdelingsresultaten of die van directies, maar dat je stuurt op de maximale waarde voor de gemeente. In het integrale portfolio wordt daarom bepaald of een activiteit voldoende waarde creëert en wordt de volgorde van activiteiten afgestemd. Het integrale portfolio is daarmee een gemeentebrede afspraak over de inzet van beschikbare middelen.

Gemeentelijk portfoliomanagement

Portfoliomanagement als methode voor optimaal resultaat

Om ruimte te geven aan ondernemend handelen is het noodzakelijk dat het gemeentelijk bestuur kaders voor de portfolio meegeeft. Een ambtenaar is vervolgens aan zet. In het behalen van maximale waarde voor de gemeente wordt hij/zij ondersteund door een portfoliomethodiek. Een methodiek die de selectie van een optimale inzet van middelen regelt. Met de methodiek wordt de inzet van middelen afgewogen en voorzien van de uitgangspunten om vervolgens door afdelingen, programma- en projectteams uitgevoerd te kunnen worden. Binnen het portfoliomanagement ziet de portfoliomanager toe op een continue en optimale inzet van middelen door het portfolio te monitoren en bij te sturen waar nodig. Als bruggenbouwer met oog voor het organisatiebreed denken, is de portfoliomanager de spin in het web. Ook is de portfoliomanager verantwoordelijk voor een ordentelijk proces en tijdige besluitvorming over het portfolio over de optimale inzet van de beschikbare middelen.

Wil je ook optimaal resultaat halen uit je projecten en programma's? Volg de 1-daagse training.

De ambtelijk ondernemer

Naast het introduceren van nieuwe producten en werkwijzen, wordt er met portfoliomanagement gewerkt aan het strategisch bewustzijn van de organisatie. Hiermee gaat het implementeren van portfoliomanagement ook over het introduceren van ondernemerschap, actie-, resultaat- en doelgericht denken en handelen. Daardoor is het niet te vatten in één resultaat en één middel om daar te komen. 

Ambtelijk ondernemerschap in de organisatie zorgt ervoor dat je optimaal rendement kunt realiseren en een verbetering en vernieuwing aangaat.

Wil je na het lezen van dit blog verder praten over wat portfoliomanagement voor jouw gemeente kan betekenen? Contact één van ons voor een vrijblijvende (digitale) koffieafspraak.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.