TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Een meerjarige, gebiedsgerichte strategie opzetten

  De opgaven voor het landelijk gebied grijpen op elkaar in. Het is de kunst om gecombineerde antwoorden te vinden. Wij benutten ruimte en tijd. Gebiedsgericht op het schaalniveau van enkele duizenden hectares ontwerpen we een strategie voor meerdere decennia.

  Tot nu toe leven er vooral veel vragen en onzekerheden. Onbegrip en boosheid overheersen. Maar er is geen overeenstemming over het probleem. Laat staan over een effectieve beweging naar de toekomst. Om de puzzel in al zijn complexiteit op te lossen, werken wij daarom eerst aan een gezamenlijk begrip. We kijken daarvoor naar het gehele systeem van natuur, water en ondergrond, bebouwing en maatschappelijke functies.

  Een gedeeld perspectief ontwerpen

  Om in dit ingewikkelde speelveld tot een gedeelde strategie te komen, kiezen we eerst het juiste schaalniveau. Passend bij de menselijke maat, maar groot genoeg voor een significante beweging. De natuurlijke ondergrond en het watersysteem bieden logische systeemgrenzen. Vervolgens brengen we alle betrokken gebiedspartijen rond de tafel: vaak meerdere gemeenten, de provincie, het waterschap, maatschappelijke organisaties, burgers, boeren en andere bedrijven. We sturen aan op scherpe analyses en vruchtbare dialogen. Samen komen we tot een gedeelde probleemstelling. Daarna zoeken we naar een gedeeld en gedragen toekomstbeeld.

  Patstellingen doorbreken

  Vaak is de oplossing vanuit één perspectief, bezwaarlijk vanuit een ander perspectief. Partijen houden elkaar in een wurggreep. Wij doorbreken de patstelling door ruimte en tijd te benutten. Gebiedsgericht werken we stap voor stap naar een inhoudelijke strategie voor meerdere decennia. Welke functies kent het gebied? Wat is wenselijk en mogelijk? Welke functies zijn problematisch en hoe is uitruil mogelijk? Zo’n strategie heeft te maken met visie en inzicht en met de dynamiek van fysische, ruimtelijke en sociale systemen.

  Ruimtelijke scenario's of ontwikkelrichtingen vergelijken met een beoordelingskader

  Wie wordt maker van de toekomst?

  Onze aanpak legt de basis voor een fundamentele systeemverandering. Kern is dat we kiezen voor een ruime schaalgrootte op basis van de natuurlijke grenzen van het watersysteem en een lange tijdshorizon. Door oog te hebben voor de leef- én de systeemwereld, kunnen we problemen herformuleren. We kiezen een nieuwe stip aan de horizon. De betrokkenen veranderen van probleemeigenaar in mede-eigenaar van een nieuwe strategie en maker van de toekomst.

  Onze toegevoegde waarde

  De adviseurs van TwynstraGudde combineren inhoudelijke kennis met een rijk palet aan veranderkundige aanpakken. We zijn bekend met wetgeving en beleidsprocessen en hebben affiniteit met landbouw, natuur en water. Daarmee kunnen we mensen op een passend schaalniveau en een gezamenlijk ervaren vraagstuk met elkaar te verbinden.

  Verder praten?

  Zoek je een nieuwe, verbindende strategie? Heb jij te maken met een gebiedsontwikkeling die op slot zit en wil je weten of onze adviseurs kunnen helpen tot een nieuw perspectief te komen? Vul dan hieronder je gegevens in of neem contact op met één van onderstaande adviseurs.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen