Samenwerkingsscan Hoe scoor jij op de belangrijkste succesfactoren voor een succesvolle samenwerking?

Samenwerking tussen organisaties kan veel opleveren. Maar dat samenwerken waardevol is, betekent niet dat het gemakkelijk is. Heb jij regelmatig het gevoel dat de samenwerking meer energie kost dan nodig is en minder oplevert dan mogelijk? Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat samenwerkingsverbanden die regelmatig reflecteren, succesvoller zijn. Er is alleen niet altijd tijd voor een uitgebreide evaluatie. Hoe kun je dan toch, op efficiënte wijze, reflectie inbouwen en samen komen tot gerichte verbeterpunten? Onze samenwerkingsscan biedt uitkomst.

Met de samenwerkingsscan, die is gebaseerd op onze jarenlange praktijkervaring én wetenschappelijke onderzoek (zie verder), krijg je snel inzicht in de belangrijkste sterktes en zwaktes van je samenwerking. De scan bevat een beperkt aantal open vragen en dertig stellingen. De resultaten van de scan helpen jou en je samenwerkingspartners stil te staan bij wat goed gaat én bespreekbaar te maken wat er beter kan. De resultaten geven je concrete handvatten om mee aan de slag te gaan en de samenwerking te verbeteren. 

Hoe werkt het en wat krijg ik?

Het inzetten van de samenwerkingsscan gaat als volgt: 

  • In een intakegesprek (via videoconference) vertel je wat meer over de achtergrond van de samenwerking en de aanleiding om de samenwerkingsscan in te zetten. Ook geef je aan welke personen de samenwerkingsscan in gaan vullen.
  • Deze personen ontvangen een uitnodiging met een link naar de samenwerkingsscan. Het invullen ervan kost 10 à 15 minuten. 
  • Nadat iedereen de scan heeft ingevuld, maken wij een beknopte presentatie met een overzicht van alle scores en de meest opvallende resultaten. Dit vertalen wij in een top 3 aan adviezen.
  • Deze presentatie sturen wij je toe. In een gesprek (via videoconference) met jou en eventueel een collega, duiden we de resultaten en scherpen we onze adviezen verder aan. 

Binnen twee tot vier weken heb je het resultaat. Dit proces wordt begeleid door twee ervaren adviseurs en bieden wij aan voor een prijs van € 3.000,-. 

Wanneer je specifiekere vragen in de scan wilt toevoegen, een sessie met meer collega’s wenst of meer hulp wilt krijgen bij het toepassen van de adviezen rekenen wij een maatwerkprijs.

Lees hoe we de samenwerkingsscan inzetten om tot een gedragen wijkuitvoeringsplan te komen.

Waar is de samenwerkingsscan op gebaseerd?

De samenwerkingsscan is samengesteld op basis van praktijkervaring en eigen praktijkonderzoek, dat wij verdiept hebben met wetenschappelijke literatuur. De afgelopen jaren hebben wij een groot aantal samenwerkingsverbanden geëvalueerd. Voorbeelden hiervan zijn de bestuurlijke samenwerking aan de OV- en Spoortafels, de samenwerking tussen de Universitair Medisch Centra en ketenpartners bij het komen tot innovaties in de zorg ende samenwerking tussen diverse overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bij de gebiedsontwikkeling van Utrecht Oost. Ook zijn wij regelmatig betrokken bij het initiëren, vormgeven en/of begeleiden van samenwerkingsverbanden. Zoals de publiek-private samenwerking om te komen tot zero emissie busvervoer. 

Uit al deze praktijkervaringen blijkt dat de meeste samenwer¬kingsverbanden te maken hebben met vergelijkbare problemen en dilemma’s:

  • Het is bijvoorbeeld opvallend dat er vaak veel energie uitgaat naar het ‘hoe’, maar dat er gedurende het samenwerkingsproces vaak weinig aandacht wordt besteed aan de oorsprong, de geschiedenis en het ‘waarom’ van de samenwerking. Is er bijvoorbeeld nog sprake van een gedeelde ambitie en worden de oorspronkelijke doelen nog altijd onderschreven? Wordt er, bij personele wisselingen, voldoende aandacht besteed aan belangrijke gebeurtenissen in het verleden, die vaak bepalend zijn voor de onderlinge verhoudingen en het vertrouwen tussen de partners?
  • Ook zien we dat wanneer de, vaak uiteenlopende, organisatiebelangen om samen te werken niet onderling gedeeld zijn, bepaalde belangen tijdens de uitvoering ondergesneeuwd raken. Dit is meestal onbedoeld of onbewust, maar dit kan wel aanleiding zijn voor ‘gedoe’.
  • Verder valt op dat er, zowel aan het begin als wanneer een samenwerking eenmaal van start is gegaan, weinig aandacht  wordt besteed aan de partnerkeuze. Zo zien we dat partijen die veel baat kunnen hebben bij de uitkomsten van een samenwerking soms niet aan tafel zitten. Ook zien we dat de context in de loop van de tijd dusdanig kan wijzigen, dat er nieuwe partners nodig zijn. Of dat initiële partners toch minder bij kunnen of willen dragen dan aanvankelijk gedacht. Het is voor het succes van een samenwerking belangrijk om dit soort zaken te signaleren en te adresseren. Maar in de praktijk kan dit spannend zijn. 

Wat al deze praktijkervaringen ons leerden, is dat een aantal factoren bepalend is voor een succesvolle samenwerking. Onze inzichten verdiepten wij aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Hieruit komt bijvoorbeeld het belang van wederzijdse afhankelijkheid, voldoende hulpbronnen, onderling vertrouwen en regelmatige reflectie naar voren. Zie voor meer achtergrond: Gray, 2008; Cropper et al., 2008; Schruijer and Vansina 2008; Engelström et al. 1995;  Huxham, 2003; Human and Provan, 2000 en Ospina and Saz-Carranza, 2010. Op basis hiervan maakten wij een overzicht van de belangrijkste succesfactoren, die wij vertaalden in een eenvoudig toepasbaar instrument: de samenwerkingsscan.

Ben je benieuwd naar de samenwerkingsscan en/of hoe wij je verder helpen bij het evalueren van jouw samenwerkingsverband? Laat dan hieronder je gegevens achter.

Jouw vraag over de samenwerkingsscan

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.