TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Veiligheid Effectiviteit vergroten door beter samenwerken

  Veiligheidsorganisaties werken steeds vaker samen met elkaar, burgers, bedrijven, of met overheden in andere domeinen, zoals zorg. Vanuit onze kennis van samenwerkingskunde en onze jarenlange ervaring  helpen wij die samenwerking efficiënt te organiseren en te versterken.

  Het veiligheidsdomein verandert continu. Onder invloed van (inter)nationale ontwikkelingen verandert de thematiek voortdurend. Ministeries, politie, brandweer, veiligheidsregio’s, RIEC’s, GHOR-bureaus, gemeenten en tal van anderen moeten samenwerken om daar invulling aan te geven. Maar goed samenwerken is een vak apart. Organisaties willen de handen vaak ineen slaan maar vinden dat ook spannend, want je krijgt dan te maken met nieuwe vraagstukken en dillema’s, andere werkprocessen en andere belangen, rechten en bevoegdheden. Hoe richt je de governance in van het samenwerkingsverband? Welke informatie kunnen hulpdiensten delen met burgers en bedrijven? Hoe kun je de kennis van bijzondere opsporingsambtenaren benutten zonder bevoegdheden te overschrijden? In onze snel veranderende wereld moeten we openstaan voor nieuwe initiatieven en andere vormen van samenwerken. Maar tegelijk moeten we oog hebben voor de complexiteit ervan.

  Samenwerking op gang brengen

  Goed samenwerken begint met een goede strategie. Wat is de opgave? Wie zijn je partners met wie je die opgave kunt aanpakken? Hoe schep je de juiste voorwaarden voor goede samenwerking? Hoe richt je daar alle processen - intern en extern - op in? Wij helpen om een samenwerkingsaanpak rond nieuwe veiligheidsthema’s in te richten en stap voor stap te implementeren. Wij zetten een samenwerkingsverband neer met oog voor cultuurverschillen, wet- en regelgeving, rechten, plichten en bevoegdheden. We helpen met advies op maat, trainingen en masterclasses.

  Een samenwerking verbeteren

  Ben je al onderdeel van een samenwerkingsverband, maar loopt het niet lekker of vraag je je af of het nog beter kan? Dan helpen wij om de samenwerking te evalueren. We komen met voorstellen voor verbetering. We werken zij aan zij, met aandacht voor de praktijk en zonder alles ‘te zwaar’ te maken. Vaak heeft het stellen van een goede vraag meer waarde dan het zoeken naar een antwoord. En soms vinden we iets wat we niet eens zochten.

  Stakeholdermanagement

  Veiligheidsorganisaties werken middenin de samenleving. Je hebt te maken met tientallen partijen en voortdurend wisselende verhoudingen. In dat dynamische speelveld is goed stakeholdermanagement (of: omgevingsmanagement) essentieel. Je moet weten welke belangen en opvattingen er spelen. Wie zijn je natuurlijke partners? Welke belangen komen overeen en waar zitten tegenstellingen? Wij brengen het speelveld in kaart. Daarmee leggen we de basis om samenwerking verder te verbeteren.

  Breed netwerk van experts

  De adviesgroep veiligheid beschikt over een groep vaste medewerkers met verschillende expertises en kennis van uiteenlopende thema’s binnen het  veiligheidsdomein. Daarnaast beschikken wij over een aan ons verbonden netwerk van adviseurs en managers die wij flexibel in kunnen zetten op vraagstukken rondom veiligheid en de besturing daarvan. Voor verbondenheid en inzet via onze groep hanteren wij strenge kwaliteitseisen waardoor onze hoge kwaliteitsnorm geborgd blijft. Kortom: een breed netwerk van experts inzetbaar op vrijwel alle vraagstukken in het veiligheidsdomein.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen