Leiderschap en vakmanschap voor stakeholdermanagers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Leiderschap en vakmanschap voor stakeholdermanagers

Dit programma richt zich op jouw professionele ontwikkeling als stakeholdermanager (omgevingsmanager). Wil je een echte stap in je persoonlijke leiderschap zetten, zodat je effectiever bent als stakeholdermanager in een complexe omgeving, dan is dit programma iets voor jou.

Je bent een aantal jaren aan de slag in een project, programma of binnen de organisatie om partijen aan elkaar te verbinden en belangen samen te brengen. Dit kan in allerlei sectoren: ruimtelijke ontwikkeling, zorg, energie etc. Daarin weet je resultaten te bereiken. Je hebt je de basis van stakeholdermanagement eigen gemaakt en weet dit strategisch in te zetten. Maar je merkt als het complexer en spannend wordt, dat het meer van jou als persoon vraagt. Je beseft dat het meer impact in je rol vraagt om een volgende stap te maken. Om door te groeien naar grotere en meer complexe opgaven wil je investeren in vakmanschap. Door enerzijds je kennis te vergroten en anderzijds handreikingen te krijgen om dit zelf toe te passen in de opgave waar jij voor staat. Je volgt het programma samen met een groep deelnemers met ruime ervaring als stakeholdermanager of een soortgelijke rol. Zo bouw je ook een netwerk van collega’s op die met hetzelfde vak bezig zijn als jij.

Programma & Context

Het programma richt zich op jouw vakmanschap als stakeholdermanager. Het bestaat uit een intakegesprek en drie modules van twee dagen. De modules zijn opgebouwd langs de thema’s: Verbinding maken, Regie voeren en Resultaten boeken. Tijdens elke module levert een inspirerende spreker vanuit de theorie of praktijk een bijdrage. Daarnaast is veel ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. Vanuit het vak van samenwerken biedt het Spectrum van Coalitievorming inzicht in samenwerken en coalitievorming in den breedte. Vanuit daar wordt het verbinden van belangen en de methodiek van Strategisch Omgevingsmanagement benut voor de analyse en aanpak voor de praktijk. Als je het programma hebt afgerond heb je meer of opnieuw houvast aan de theorie en het instrumentarium. Je weet hoe je overkomt als stakeholdermanager en welk effect dat heeft. Je kent je reflexen in moeilijk situaties en je hebt je handelingsrepertoire vergroot. Je hebt inzichten opgedaan hoe jij complexe situaties kan beïnvloeden om tot resultaten te komen. Kortom, je hebt een stap gezet in je vakmanschap én leiderschap als stakeholdermanager.

Praktische informatie

De modules zijn inclusief avondprogramma's  en overnachtingen op de tussenliggende avonden.

De bijeenkomsten vinden plaats op Landgoed Rhederoord in De Steeg. De kosten voor het opleidingsprogramma bedragen € 4.750,-, exclusief BTW. Alle kosten voor accommodatie, logies en ontbijt, lunches en diners zijn hierbij inbegrepen.

Desgewenst kunnen we je vooraf in contact brengen met een van onze docenten, zodat je kunt afstemmen of deelname aan dit opleidingsprogramma passend is. Je kunt je ook direct aanmelden via de button in de rechterkolom.

* Voor een uitgebreidere beschrijving zie de brochure in de rechterkolom.