TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Opleiden 1-daagse training Portfoliomanagement

  Je bent al enigszins bekend met de wereld van projecten en programma’s. Maar tegelijkertijd vraag je je af op welke manier jouw organisatie tot de keuze van de juiste projecten en programma's komt. En hoe je op het geheel van lopende projecten en programma's kunt sturen. Deze 1-daagse training gaat in op deze en andere aspecten van portfoliomanagement. 

  Deze vragen staan centraal bij de 1-daagse training Portfoliomanagement:

  • Welke projecten en programma's moeten wel starten en welke niet?
  • Hoe kan een afwegingskader daarbij helpen?
  • Wie gaat waarover en wie betrek je bij welke stap?
  • Hoe houd je overzicht op je projecten en programma’s?
  • Welke werkafspraken maak je voor de sturing op het geheel?

  In het kort

  Datum

  21 juni 2024

  Duur van de opleiding

  1 dag van 09.00-17.00 uur

  Prijs

  € 995,- exclusief btw.

  Doelgroep

  Bestuurders, lijn- en portfoliomanagers en beheerders of portfoliocoördinatoren. Project- en programmaleiders en hun medewerkers

  Locatie

  Bij TwynstraGudde, Oliemolenhof 14a in Amersfoort
  Routebeschrijving

  Inschrijven

  Programma

  Definitie en randvoorwaarden
  We starten met het definiëren en afbakenen van portfoliomanagement, en leggen daarbij de link met onder andere project- en programmamanagement. Daarnaast staan we stil bij de relatie met de organisatiestrategie en hoe portfoliomanagement van waarde kan zijn voor jouw organisatie.

  Portfoliomanagementproces en bijbehorende tools
  Vervolgens doorlopen we de verschillende stappen van het portfoliomanagementproces: aanmelden, afwegen en monitoren van projecten, programma’s en andersoortige activiteiten. Ook de daarbij relevante tools komen langs, waaronder het portfolio-overzicht, een aanmeldformat en een afwegingskader.

  Wie gaat waarover?
  Aansluitend stellen we de organisatie van portfoliomanagement centraal. Denk daarbij aan de verschillende rollen die ingevuld moeten worden. We
  gaan onder andere in op de rol van het bestuur, het management en de portfoliomanager ten aanzien van portfoliomanagement. Ook gaan we in op de samenstelling en het functioneren van een portfoliotafel.

   

  Op maat oplossingen om na de training toe te passen
  We zoeken
  tijdens de training continu naar de toepassing van de theorie op de context en organisatie van de deelnemers. Er is ruimte om jouw specifieke situatie, rol en vraagstukken bespreekbaar te maken en om onderling kennis te delen. Zo leer je de theorie direct toe te passen en eindig je de training met praktische verbeterpunten, die je direct in de praktijk kunt toepassen.

  schema portfoliomanagement

  Schematische weergave portfoliomanagament

  Opbrengst

  Na afloop van de training weet je wat portfoliomanagement is én op welke manier je dit in je organisatie kunt toepassen. Je bent in staat om:

  • De relatie tussen het portfolio en de organisatiestrategie te leggen en anderen te kunnen overtuigen van het belang ervan.
  • Het portfoliomanagementproces te doorlopen, een portfolio-overzicht en een afwegingskader op te stellen en te gebruiken.
  • Afspraken te maken over de rolverdeling binnen de organisatie rondom portfoliomanagement.
  • Een plan van aanpak te maken voor het doorvoeren van portfoliomanagement. 
  • Interventies te bedenken om de nodige gedragsveranderingen mogelijk te maken.

  New call-to-action

  Doelgroep

  Deelnemers zijn betrokken bij het managen van projecten en programma’s of bij het gehele portfolio binnen zijn of haar organisatie: bestuurders, managers, maar ook medewerkers van een projectmanagement office en project- en programmaleiders.

  Kosten

  De kosten voor deelname aan de training bedragen € 995,-- per deelnemer, exclusief 21% btw. Deze prijs is inclusief handout en catering gedurende de dag. Bij deelname aan de training met 2 collega's hanteren wij een korting van 15%  per persoon.

  TwynstraGudde is maatschappelijk betrokken. Vanuit ons community programma ‘House of Impact’ bieden wij één plaats bij deze training kosteloos aan voor een deelnemer uit een maatschappelijke instelling/goede-doelen-organisatie die afhankelijk is van externe giften of donaties. Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op via opleidingen@tg.nl

  'We leerden hoe we ons portfolio in kaart kunnen brengen, afwegingen maken en bepalen wat we wel of niet doen.'
  Sandra Krist, strategisch adviseur bij MEEVivenz

  Annuleringsvoorwaarden

  In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training geheel in rekening te brengen. 

  Waarom TwynstraGudde?

  Portfoliomanagement is een van de expertises van TwynstraGudde. Met onze kennis van en ervaring met verschillende projecten en programma’s weten we theorie en praktijk met elkaar te verbinden. 

  Neem bij vragen over de training gerust contact met ons op via opleidingen@tg.nl voor de meer praktische vragen, of contact Amir Sharafkhani via 06 47 15 72 95 voor de meer inhoudelijke vragen en ook voor de mogelijkheden van een incompanytraining op maat voor jouw organisatie. 

  Meer

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen