Veiligheid Meer inzicht verkrijgen in het effect van handelen

Wat zijn de concrete resultaten van je werk? En wat is het effect van preventie of vervolging op de samenleving? Wij zorgen voor inzicht, begrip en handelingsperspectief.

Als organisatie werk je dag in dag uit aan de veiligheid van Nederland. Er blijft echter nauwelijks tijd over om te reflecteren. Wij doen onderzoek naar het effect van het handelen van politie, brandweer, ministeries, veiligheidsregio’s, regionale informatie- en expertisecentra (RIEC), gemeenten en bijzondere opsporingsdiensten. We verbinden de ervaring en kunde van professionals in de praktijk met de meest recente wetenschappelijke kennis. Inzicht is vaak het startpunt om te komen tot nieuwe manieren van werken.

We doen onderzoek …

We doen onderzoek naar misdaad en naar manieren om die te voorkomen, op te sporen en te vervolgen of er barrières tegen op te werpen. Wetenschappelijk onderzoek wisselen we af met beleidsonderzoek, fenomeenonderzoek en organisatiekundig onderzoek. We verzamelen en analyseren data en trekken daaruit verifieerbare conclusies. Ons onderzoek draagt direct bij aan verbetering en vernieuwing. Want daar gaat het uiteindelijk om.

… en we voeren evaluaties uit

Wat zijn de resultaten van je werk? En wat is het effect daarvan in de samenleving? Bij een evaluatie analyseren we eerst de vraag achter de vraag. Dan richten we een valide meetinstrument in en verzamelen we relevante en betrouwbare data. We zijn bekend met beleidsdoorlichtingen, van gedegen ex ante evaluaties tot quick scans, het ontwerpen van beleid en de uitvoering en evaluatie van proeftuinen. Hiermee komen we tot een kritische evaluatie van beleid en van specifieke methoden om criminaliteit tegen te gaan.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.