Partner Ruimte, Wonen & Economie

Henk Hoogmoed

Als financieel en procesmanager voor gebiedsontwikkelingen heb ik 30 jaar ervaring met het haalbaar maken van bestuurlijk complexe ruimtelijke (her)ontwikkelingsvraagstukken.

Maakt impact met

Gebiedsontwikkeling, Financieel management, Huisvesting.

In de rol van financieel manager en bestuurder ben ik langjarig verbonden aan de realisatie van een aantal gebiedsontwikkelingen met een verschillend karakter.

Het betreft omvangrijke investeringsprojecten met een lange doorlooptijd (tussen de 10 en 20 jaar) op het gebied van herstructureren van buitengebied door middel van herverkaveling, het realiseren/herstructureren van regionale bedrijfsterreinen en woningbouwopgaves.

Mijn expertise bestaat uit het opstellen van businesscases en realisatiestrategieën, financiële haalbaarheidsstudies, fiscale en financieringsstructuren, risicoanalyses, de organisatorische opzet van gebiedsontwikkelingsorganisaties en de hiermee gepaard gaande plankosten.

Door mijn operationele betrokkenheid heb ik een brede kennis ontwikkeld over wat er nodig en effectief is om beleid daadwerkelijk tot uitvoering te brengen met als invalshoek de financiële haalbaarheid.

 

Partner Ruimte, Wonen & Economie

Henk Hoogmoed

Henk Hoogmoed
Stuur een e-mail

Bel: 06 51 06 84 83

Als financieel en procesmanager voor gebiedsontwikkelingen heb ik 30 jaar ervaring met het haalbaar maken van bestuurlijk complexe ruimtelijke (her)ontwikkelingsvraagstukken.

Maakt impact met

Gebiedsontwikkeling, Financieel management, Huisvesting.

In de rol van financieel manager en bestuurder ben ik langjarig verbonden aan de realisatie van een aantal gebiedsontwikkelingen met een verschillend karakter.

Het betreft omvangrijke investeringsprojecten met een lange doorlooptijd (tussen de 10 en 20 jaar) op het gebied van herstructureren van buitengebied door middel van herverkaveling, het realiseren/herstructureren van regionale bedrijfsterreinen en woningbouwopgaves.

Mijn expertise bestaat uit het opstellen van businesscases en realisatiestrategieën, financiële haalbaarheidsstudies, fiscale en financieringsstructuren, risicoanalyses, de organisatorische opzet van gebiedsontwikkelingsorganisaties en de hiermee gepaard gaande plankosten.

Door mijn operationele betrokkenheid heb ik een brede kennis ontwikkeld over wat er nodig en effectief is om beleid daadwerkelijk tot uitvoering te brengen met als invalshoek de financiële haalbaarheid.

 

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.