Omgevingsmanagement In dialoog met de stakeholder

Goed omgaan met je omgeving betekent in de eerste plaats: met succes een gesprek aangaan. Maar hoe doe je dat als er zoveel verschillende belangen zijn?

Alles begint met het aangaan van een open dialoog. Samen regisseren we het proces waarin alle belangen worden gewogen. Zo komen we tot een gedragen besluitvorming.

Zoeken naar verbindingen

De aanpak is proactief, gebaseerd op het Mutual Gains gedachtegoed. Daarbij richt je je op de belangen van de betrokkenen en ga je samen op zoek naar oplossingen waar iedereen iets aan heeft: de win-win. Dat vraagt om oprechte interesse in de ander, oordeelsvrij luisteren en het vermogen om de verschillende belangen met elkaar te verbinden. Zo krijg je besluiten waar de meerderheid achter staat: daardoor vergroot je de kans dat ze lang standhouden.

Anders kijken

Loop je vast in een onderhandeling of is er een patstelling tussen twee groeperingen? Met Design Thinking helpen onze adviseurs je ruimte te maken voor radicaal nieuwe manieren van kijken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van reframing. Daarbij los je een probleem op door je af te vragen waar je de situatie mee kunt vergelijken. Zo kun je een ruimtelijk ordeningsvraagstuk zien als een potje Risk of landjepik. En dat brengt je misschien wel op het idee van meervoudig ruimtegebruik. Door zulke inzichten zie je ineens nieuwe mogelijke oplossingen.

Wil jij de dialoog met je omgeving versterken of heb je behoefte aan vernieuwende oplossingen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Virtueel Omgevingsmanagement

Contact en participatiemogelijkheden zijn van groot belang. Nu fysiek bijeenkomen niet mogelijk is, zijn veel organisaties op zoek naar manieren om online in contact te blijven met de omgeving. Samen met onze opdrachtgevers hebben wij ervaring opgedaan met verschillende werkvormen om het Omgevingsmanagement effectief te laten zijn.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.