Gemeente | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Gemeente

Wicher Schönau

Uitvoering geven aan Routekaart Maatschappelijk Vastgoed: hoe dan?

25-04-2019
reageer
Wicher Schönau

De Routekaart Maatschappelijk Vastgoed geeft inzicht in wat er moet gebeuren om een vastgoedportefeuille te verduurzamen. De uitvoering, via programma’s en projecten, is de volgende stap. Echter, om als vastgoedorganisatie doelgericht met de huidige Routekaarten aan de slag te gaan, zijn nog twee stappen nodig.

Gemeenten Huisvestingsadvies
Hanna Blomaard

Economic Boards: (be)grip maakt resultaat

10-04-2018
reageer
Hanna Blomaard

Melissa Verberkt heeft tijdens haar traineeperiode bij Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces van Economic Boards in relatie tot de effectiviteit van boards. Hoe komen de belangen en de visies van de drie O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijsinstellingen) bij elkaar en hoe werken ze van daaruit gezamenlijk toe naar concrete resultaten om de economie te versterken?

Gemeenten Samenwerken Publiek-Private Samenwerking Organisatieontwikkeling Programmamanagement Projectmanagement
Hanna Blomaard

De gemeente als regionale samenwerkingspartner: (Be)sturen in tussenruimte

21-03-2018
reageer
Hanna Blomaard

Dat gemeenten samenwerken staat vast. Hoe ze dat doen en op welk niveau verschilt behoorlijk per gemeente. Samenwerken in ‘tussenruimte’ lijkt het nieuwe begrip binnen het openbaar bestuur. Naast de zichtbare toename in de meer bekende vormen in die tussenruimte zoals bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen (GR) en intergemeentelijke samenwerkingen, zien we ook steeds vaker andere bewegingen. Samenwerkingen waarin private, maatschappelijke en publieke actoren in allerlei verbanden en vormen tot elkaar komen, afspraken maken en elkaar ondersteunen. Arbeidsmarktregio’s, Economic (Development) Boards en ook metropoolregio’s vormen een aantal voorbeelden. Maar hoe opereert een gemeente in dergelijke (regionale) vormen van samenwerken? En wat betekent het om te (be)sturen over je eigen (gemeente)grenzen?

Gemeenten Provincies en regio's Rijksoverheid Samenwerken Publiek-Private Samenwerking Strategievorming Organisatieontwikkeling
Rianne de Jong

De gemeente als regionale samenwerkingspartner: (Be)sturen in tussenruimte

09-03-2018
reageer
Rianne de Jong

Dat gemeenten samenwerken staat vast. Hoe ze dat doen en op welk niveau verschilt behoorlijk per gemeente. Samenwerken in ‘tussenruimte’ lijkt het nieuwe begrip binnen het openbaar bestuur. Naast de zichtbare toename in de meer bekende vormen in die tussenruimte zoals bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen (GR) en intergemeentelijke samenwerkingen, zien we ook steeds vaker andere bewegingen. Samenwerkingen waarin private, maatschappelijke en publieke actoren in allerlei verbanden en vormen tot elkaar komen, afspraken maken en elkaar ondersteunen. Arbeidsmarktregio’s, Economic (Development) Boards en ook metropoolregio’s vormen een aantal voorbeelden. Maar hoe opereert een gemeente in dergelijke (regionale) vormen van samenwerken? En wat betekent het om te (be)sturen over je eigen (gemeente)grenzen?

Gemeenten Provincies en regio's Samenwerken Publiek-Private Samenwerking Strategievorming Organisatieontwikkeling Programmamanagement Projectmanagement
Ageeth Telleman

Nederlandse gemeenten zijn flexibel èn efficiënt

10-04-2015
reageer
Ageeth Telleman

Uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder gemeentesecretarissen blijkt dat gemeenten gemiddeld flexibel en efficiënt zijn. Voor gemeenten is dit relevant omdat zij in het huidige tijdsgewricht steeds “meer met minder” moeten kunnen. Door de decentralisaties krijgen lokale overheden er meer taken bij en tegelijkertijd zien zij hun inkomsten teruglopen. Burgers en bedrijven stellen daarbij steeds hogere eisen aan de dienstverlening in hun gemeente.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek Organisatieontwikkeling
Joost van der Kolk

Samenwerken: verschillende gemeenten, verschillende belangen

06-04-2015
reageer
Joost van der Kolk

Op diverse terreinen en in verschillende vormen werken gemeenten samen om hun taken uit te voeren en ambities waar te maken. Dit kan variëren van een regionale economische agenda tot een volledige integratie van de ambtelijke organisaties.

Gemeenten Samenwerken
Wicher Schönau

Gemeentelijke vastgoedbedrijven: voorbeeld van rendementsdenken?

10-03-2015
reageer
Wicher Schönau

Rendementsdenken is hard op weg het woord van het jaar te worden. Na de bezetting van het Maagdenhuis weten politici niet hoe snel ze deze term moeten verwijzen naar een verleden, waarin kille bureaucraten aan het roer zaten. We vergeten alleen dat juist de huidige bestuurders er (mede) zitten om de overheidsfinanciën op orde te brengen, en voor hen het ‘meten’ van prestaties vanzelfsprekend beleid is.

Huisvesting en vastgoed
Joost van der Kolk

Overzicht van de decentralisaties in het sociale domein

24-09-2014
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein (zorg, jeugd en werk & inkomen) hebben ingrijpende gevolgen voor de hulp- en zorgbehoevenden in ons land en zijn zodoende een enorme opgave voor gemeenten en zorgaanbieders.

Rijksoverheid Gemeenten Decentralisaties Verandermanagement Organisatieontwikkeling
Wicher Schönau

Wat betekent de wet Markt en Overheid voor maatschappelijk vastgoed?

18-03-2014
reageer
Wicher Schönau

De nieuwe wet Markt en Overheid staat gemeenten niet langer toe om huurders van gemeentelijk vastgoed te bevoordelen. Kostprijsdekkende huur zal daarmee de norm worden. Toch zijn er mogelijkheden om gemotiveerd van de gedragsregels af te wijken.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Joost van der Kolk

Decentralisaties: Puzzelen zonder eindplaatje

21-02-2014
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein zijn een ingrijpende systeemwijziging in Nederland. De nieuwe taken – zorg, werk, jeugd en passend onderwijs – moeten worden ingebed in de gemeentelijke organisatie, maar vragen ook om een fundamenteel andere benadering en werkwijze. Een grote uitdaging voor gemeenten, maar evengoed voor organisatieadviseurs.

Gemeenten Decentralisaties Organisatieontwikkeling Verandermanagement
Abonneren op Gemeente