Facility management Flexibiliteit inbouwen

De facilitaire markt verandert snel en voortdurend.  Je moet wendbaar zijn om daarop in te spelen. Flexibele samenwerkingsverbanden geven jouw organisatie meerwaarde. 

Flexibiliteit heeft te maken met samenhang tussen strategie, marktbenadering, implementatie, beheersing van afspraken en aandacht voor persoonlijke relaties. Vanuit die benadering helpen we jouw organisatie toekomstbestendig te maken. Ook als het gaat om samenwerking met facilitaire aanbieders. We analyseren contracten, gedrag en interne en externe invloedfactoren. We bieden handvatten om de samenwerking toekomstbestendig te maken en om de (on)mogelijkheden in de markt te vertalen naar de juiste uitvraag.

Juridisch contract en sociale uitgangspunten 

Niemand heeft een glazen bol. Het is onmogelijk om alle toekomstscenario’s in contracten te beschrijven. Het relationele aspect van contractmanagement wordt nogal eens onderschat. Hoe ga je samen om met ontwikkelingen die niemand kon voorzien? Wij combineren een juridisch contract met sociale uitgangspunten. We geven vorm aan bijpassende omgangsvormen, gedragsregels en communicatieprocessen.

Samenwerkingsassessment 

Het is nuttig om samenwerking van tijd tot tijd te evalueren. Leven de beoogde doelstellingen nog? Realiseren we de wederzijdse belangen? Hoe loopt de samenwerking in de praktijk en is dat effectief? Welke resultaten levert het op? Met een samenwerkingsassessment kunnen we organisatie-overstijgend kijken: is iedereen nog aan boord en staan de neuzen nog dezelfde kant op? We bieden inzichten die helpen om de koers indien nodig bij te stellen. Ook als er successen zijn te delen, doen we dat samen. 

Onze toegevoegde waarde

Onze adviseurs combineren kennis van de facilitaire markt met kennis van contractmanagement en samenwerkingsvraagstukken. Hiermee helpen we jouw facilitaire organisatie om scherp te blijven in de samenwerking met aanbieders. Het resultaat is een proactieve organisatie die flexibel en effectief inspeelt op vragen en actuele kansen. 

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.