Gemeente Amersfoort Hercontractering dienstverlening rond gemeentelijk vastgoed Amersfoort

De gemeente Amersfoort is een regiegemeente. Een groot aantal taken op het gebied van sport, en beheer, onderhoud en exploitatie van maatschappelijk vastgoed zijn uitbesteed aan NV SRO. Het contract hiervoor liep af. De vraag was of contractverlenging gewenst was.

In 1997 is de toenmalige gemeentelijke dienst Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen verzelfstandigd tot een NV. De gemeente Amersfoort is aandeelhouder. Sindsdien is er een contractrelatie waarbij SRO maatschappelijk vastgoed van de gemeente huurt en dit gebruikt voor taken op het gebied van sport, onderwijs en andere maatschappelijke functies. De expiratie van het bestaande overeenkomst was aanleiding om TwynstraGudde te vragen de relatie onder de loep te nemen. Is een nieuw contract wenselijk? Zo ja, hoe moet dat er dan uitzien?

Onze visie

De relatie tussen de gemeente en SRO behoort voort al een samenwerkingsrelatie te zijn. Het contract is daarvan een afgeleide. Daarom is het in de eerste plaats belangrijk om helderheid te verschaffen in de taken die reeds aan SRO waren toevertrouwd. Hoe verlopen die taken, waar zitten eventuele knelpunten en hoe kunnen die worden opgelost? Complicerend is, dat de gemeente eigenaar is van vastgoed, daarvoor huur berekend, maar vaak ook een subsidierelatie heeft met de eindgebruikers. De opdrachtgeversrol moest daarom ook kritisch worden bekeken .

Onze aanpak

TwynstraGudde heeft de veelheid van taken in beeld gebracht. Deze taken waren verschillend in ordegrootte (gerelateerd aan aantal objecten), breedte (van sport tot welzijn) en diepte (van strategische taken tot uitvoering). SRO bepaalt bijvoorbeeld mede het onderhoudsniveau van de vastgoedportefeuille, maar levert in zwembaden ook de badmeesters.
In gesprekken met betrokkenen is het niveau van dienstverlening onderzocht en is beoordeeld welke knelpunten in een eventueel nieuw contract opgelost moesten worden.

Het resultaat

We hebben geadviseerd de samenwerking met SRO te continueren. Daarbij is de basis gelegd om de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer professioneler in te vullen. Hiervoor hebben wij voorstellen gedaan die aspecten bevatten zoals risicoverdeling, sturing en rapportage. Met onze aanbevelingen versterkt de gemeente Amersfoort haar rol als regiegemeente en gaat SRO verder met het verbeteren van haar dienstverlening aan de gemeente Amersfoort en haar burgers.

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs maken gebruik van alle kennis die er bij TwynstraGudde is op het gebied van organisatieontwikkeling, samenwerking, contracteren en beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed. We combineren die kennis met ervaring met de uitvoering van maatschappelijke taken in een gemeentelijke context.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.