TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Amersfoort Hercontractering dienstverlening rond gemeentelijk vastgoed Amersfoort

  De gemeente Amersfoort is een regiegemeente. Een groot aantal taken op het gebied van sport, en beheer, onderhoud en exploitatie van maatschappelijk vastgoed zijn uitbesteed aan NV SRO. Het contract hiervoor liep af. De vraag was of contractverlenging gewenst was.

  In 1997 is de toenmalige gemeentelijke dienst Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen verzelfstandigd tot een NV. De gemeente Amersfoort is aandeelhouder. Sindsdien is er een contractrelatie waarbij SRO maatschappelijk vastgoed van de gemeente huurt en dit gebruikt voor taken op het gebied van sport, onderwijs en andere maatschappelijke functies. De expiratie van het bestaande overeenkomst was aanleiding om TwynstraGudde te vragen de relatie onder de loep te nemen. Is een nieuw contract wenselijk? Zo ja, hoe moet dat er dan uitzien?

  Onze visie

  De relatie tussen de gemeente en SRO behoort voort al een samenwerkingsrelatie te zijn. Het contract is daarvan een afgeleide. Daarom is het in de eerste plaats belangrijk om helderheid te verschaffen in de taken die reeds aan SRO waren toevertrouwd. Hoe verlopen die taken, waar zitten eventuele knelpunten en hoe kunnen die worden opgelost? Complicerend is, dat de gemeente eigenaar is van vastgoed, daarvoor huur berekend, maar vaak ook een subsidierelatie heeft met de eindgebruikers. De opdrachtgeversrol moest daarom ook kritisch worden bekeken .

  Onze aanpak

  TwynstraGudde heeft de veelheid van taken in beeld gebracht. Deze taken waren verschillend in ordegrootte (gerelateerd aan aantal objecten), breedte (van sport tot welzijn) en diepte (van strategische taken tot uitvoering). SRO bepaalt bijvoorbeeld mede het onderhoudsniveau van de vastgoedportefeuille, maar levert in zwembaden ook de badmeesters.
  In gesprekken met betrokkenen is het niveau van dienstverlening onderzocht en is beoordeeld welke knelpunten in een eventueel nieuw contract opgelost moesten worden.

  Het resultaat

  We hebben geadviseerd de samenwerking met SRO te continueren. Daarbij is de basis gelegd om de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer professioneler in te vullen. Hiervoor hebben wij voorstellen gedaan die aspecten bevatten zoals risicoverdeling, sturing en rapportage. Met onze aanbevelingen versterkt de gemeente Amersfoort haar rol als regiegemeente en gaat SRO verder met het verbeteren van haar dienstverlening aan de gemeente Amersfoort en haar burgers.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs maken gebruik van alle kennis die er bij TwynstraGudde is op het gebied van organisatieontwikkeling, samenwerking, contracteren en beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed. We combineren die kennis met ervaring met de uitvoering van maatschappelijke taken in een gemeentelijke context.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen