Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gemeente Amersfoort Hercontractering dienstverlening rond gemeentelijk vastgoed Amersfoort

  De gemeente Amersfoort is een regiegemeente. Een groot aantal taken op het gebied van sport, en beheer, onderhoud en exploitatie van maatschappelijk vastgoed zijn uitbesteed aan NV SRO. Het contract hiervoor liep af. De vraag was of contractverlenging gewenst was.

  In 1997 is de toenmalige gemeentelijke dienst Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen verzelfstandigd tot een NV. De gemeente Amersfoort is aandeelhouder. Sindsdien is er een contractrelatie waarbij SRO maatschappelijk vastgoed van de gemeente huurt en dit gebruikt voor taken op het gebied van sport, onderwijs en andere maatschappelijke functies. De expiratie van het bestaande overeenkomst was aanleiding om TwynstraGudde te vragen de relatie onder de loep te nemen. Is een nieuw contract wenselijk? Zo ja, hoe moet dat er dan uitzien?

  Onze visie

  De relatie tussen de gemeente en SRO behoort voort al een samenwerkingsrelatie te zijn. Het contract is daarvan een afgeleide. Daarom is het in de eerste plaats belangrijk om helderheid te verschaffen in de taken die reeds aan SRO waren toevertrouwd. Hoe verlopen die taken, waar zitten eventuele knelpunten en hoe kunnen die worden opgelost? Complicerend is, dat de gemeente eigenaar is van vastgoed, daarvoor huur berekend, maar vaak ook een subsidierelatie heeft met de eindgebruikers. De opdrachtgeversrol moest daarom ook kritisch worden bekeken .

  Onze aanpak

  TwynstraGudde heeft de veelheid van taken in beeld gebracht. Deze taken waren verschillend in ordegrootte (gerelateerd aan aantal objecten), breedte (van sport tot welzijn) en diepte (van strategische taken tot uitvoering). SRO bepaalt bijvoorbeeld mede het onderhoudsniveau van de vastgoedportefeuille, maar levert in zwembaden ook de badmeesters.
  In gesprekken met betrokkenen is het niveau van dienstverlening onderzocht en is beoordeeld welke knelpunten in een eventueel nieuw contract opgelost moesten worden.

  Het resultaat

  We hebben geadviseerd de samenwerking met SRO te continueren. Daarbij is de basis gelegd om de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer professioneler in te vullen. Hiervoor hebben wij voorstellen gedaan die aspecten bevatten zoals risicoverdeling, sturing en rapportage. Met onze aanbevelingen versterkt de gemeente Amersfoort haar rol als regiegemeente en gaat SRO verder met het verbeteren van haar dienstverlening aan de gemeente Amersfoort en haar burgers.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs maken gebruik van alle kennis die er bij TwynstraGudde is op het gebied van organisatieontwikkeling, samenwerking, contracteren en beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed. We combineren die kennis met ervaring met de uitvoering van maatschappelijke taken in een gemeentelijke context.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen