TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  CZ De baten van het facilitaire regiemodel benutten

  De facilitaire organisatie van zorgverzekeraar CZ werkt volgens het facilitaire regiemodel voor haar klanten op de circa 60.000 m² aan kantooroppervlakte. De keuze voor het facilitaire regiemodel heeft zich bij CZ de afgelopen jaren bewezen. Onder andere door een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren. In de praktijk worden nog knelpunten ervaren. 

  Aan ons is gevraagd om de werking van de regieorganisatie te evalueren en concrete ontwikkelmogelijkheden te benoemen. 

  Het regiemodel staat niet ter discussie

  Het regiemodel zelf staat daarbij niet ter discussie. Het gaat erom het regiemodel nog beter werkend te krijgen, zowel effectiever als efficiënter. Om dit te realiseren wil CZ een integraal en objectief beeld van de werking van de regieorganisatie in de praktijk. Waarbij de knelpunten helder worden beschreven en concrete ontwikkelmogelijkheden worden benoemd. Wij gebruiken hiervoor de facilitaire regiescan.

  Integraal doorlichten met de facilitaire regiescan 

  Door middel van gesprekken met de medewerkers en het managementteam van CZ wordt de regieorganisatie doorgelicht op de elementen die van belang zijn voor regie. Zoals de facilitaire strategie, de ambities en de vertaling daarvan naar de werkvloer. Zoals de manier waarop vraag- en aanbodsturing in de praktijk werkt, hoe dit organisatorisch is gescheiden en hoe de samenwerking tussen het leveranciers- en klantmanagement zich heeft ontwikkeld. En tenslotte hoe de organisatie onderneemt, innoveert en in hoeverre daarbij zowel klant als leverancier worden betrokken.

  Aanbevelingen voor regie

  Het resultaat? Er moet een meer concrete vertaalslag worden gemaakt naar beleid, om duidelijkere kaders te creëren voor conceptuele opgaven als Het Nieuwe Werken. En er moet worden geïnvesteerd in de facilitaire informatievoorziening (IT). Niet alleen om over realtime stuurinformatie te kunnen beschikken om de eigen facilitaire prestaties en die van derden te kunnen beoordelen en verbeteren. Maar ook om de eigen dienstverlening via het intranet nog beter te ontsluiten. Daarnaast kan de portefeuille van leveranciersmanagers meer evenwichtig worden samengesteld en moet er worden geïnvesteerd in het verder professionaliseren van het accountmanagement. Onder meer door te gaan werken op basis van een accountanalyse en -plan en door het takenpakket van de servicedesk verder te verbreden. Op die manier benut CZ nog beter de baten van regie.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen