CZ De baten van het facilitaire regiemodel benutten

De facilitaire organisatie van zorgverzekeraar CZ werkt volgens het facilitaire regiemodel voor haar klanten op de circa 60.000 m² aan kantooroppervlakte. De keuze voor het facilitaire regiemodel heeft zich bij CZ de afgelopen jaren bewezen. Onder andere door een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren. In de praktijk worden nog knelpunten ervaren. 

Aan ons is gevraagd om de werking van de regieorganisatie te evalueren en concrete ontwikkelmogelijkheden te benoemen. 

Het regiemodel staat niet ter discussie

Het regiemodel zelf staat daarbij niet ter discussie. Het gaat erom het regiemodel nog beter werkend te krijgen, zowel effectiever als efficiënter. Om dit te realiseren wil CZ een integraal en objectief beeld van de werking van de regieorganisatie in de praktijk. Waarbij de knelpunten helder worden beschreven en concrete ontwikkelmogelijkheden worden benoemd. Wij gebruiken hiervoor de facilitaire regiescan.

Integraal doorlichten met de facilitaire regiescan 

Door middel van gesprekken met de medewerkers en het managementteam van CZ wordt de regieorganisatie doorgelicht op de elementen die van belang zijn voor regie. Zoals de facilitaire strategie, de ambities en de vertaling daarvan naar de werkvloer. Zoals de manier waarop vraag- en aanbodsturing in de praktijk werkt, hoe dit organisatorisch is gescheiden en hoe de samenwerking tussen het leveranciers- en klantmanagement zich heeft ontwikkeld. En tenslotte hoe de organisatie onderneemt, innoveert en in hoeverre daarbij zowel klant als leverancier worden betrokken.

Aanbevelingen voor regie

Het resultaat? Er moet een meer concrete vertaalslag worden gemaakt naar beleid, om duidelijkere kaders te creëren voor conceptuele opgaven als Het Nieuwe Werken. En er moet worden geïnvesteerd in de facilitaire informatievoorziening (IT). Niet alleen om over realtime stuurinformatie te kunnen beschikken om de eigen facilitaire prestaties en die van derden te kunnen beoordelen en verbeteren. Maar ook om de eigen dienstverlening via het intranet nog beter te ontsluiten. Daarnaast kan de portefeuille van leveranciersmanagers meer evenwichtig worden samengesteld en moet er worden geïnvesteerd in het verder professionaliseren van het accountmanagement. Onder meer door te gaan werken op basis van een accountanalyse en -plan en door het takenpakket van de servicedesk verder te verbreden. Op die manier benut CZ nog beter de baten van regie.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.