TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Nieuw Welgelegen Nieuw beheermodel voor MFA Nieuw Welgelegen

  Nieuw Welgelegen is een multifunctionele accommodatie (MFA) op Kanaleneiland, Utrecht. De gemeente is eigenaar van het gebouw en ook verantwoordelijk voor beheer en exploitatie. TwynstraGudde heeft het beheermodel tegen het licht gehouden.

  Foto: Willem Mes

  Nieuw Welgelegen is in 2010 in gebruik genomen: één accommodatie voor acht organisaties op het gebied van sport, gezondheid, welzijn, onderwijs (vmbo en mbo) en ontmoeting. Het project is een succes, alleen de kosten voor beheer, onderhoud en shared services zijn hoger dan wat men elders in Utrecht gewend is. Het aangekondigde vertrek van één van de partners was aanleiding om het beheermodel onder de loep te nemen. Zijn de kosten echt te hoog en zijn er mogelijkheden om het beheer op een andere manier te organiseren?

  Onze visie

  Een multifunctionele accommodatie kent een stapeling van beleidsdoelen. De gemeente en de participerende maatschappelijke organisaties leveren een bijdrage aan het succes, maar hebben ook eigen belangen. Daarbij heeft de gemeente vaak ook een subsidierelatie met de instellingen. Door de veelheid van partijen, verantwoordelijkheden en geldstromen is het extra belangrijk goede afspraken te maken. Transparantie en een gezonde mate van zakelijkheid helpt.

  Onze aanpak

  We hebben de kluwen van kosten en opbrengsten ontward. Door middel van gesprekken en analyse van beschikbare bronnen hebben we de kostenstructuur en de doorbelasting ervan in beeld gebracht. Dit leidde tot een overzicht van duidelijk afgebakende leveringen en diensten met bijbehorende prijs. De kosten hebben we vervolgens vergeleken met onze benchmarkgegevens. Dit gaf een ander beeld dan door de gebruikers verwacht. Het opende daarmee het gesprek over echte zorgen van partijen en knelpunten in de exploitatie.

  Het resultaat

  We hebben de gemeente aanbevolen een kleinere rol in de accommodatie te nemen. Enerzijds om tegemoet te komen aan de wens om het gebouw tegen lagere kosten te exploiteren, anderzijds om ruimte te bieden aan een ander beheermodel, waarbij gebruikers meer taken zelf uitvoeren en een ondernemende exploitant de horeca en aanverwante dienstverlening verzorgt.

  Waarom TwynstraGudde?

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met ontwikkeling en exploitatie van multifunctionele accommodaties en maatschappelijk vastgoed. Zij combineren deze ervaring met expertise op het gebied van bouwkosten, contractering en organisatie.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen