AVRO Risicoanalyse en second opinion AVRO-huis (VondelCS)

Het AVRO-huis in het Vondelpark moet een culturele ontmoetingsplek worden waarmee niet alleen een breed en divers publiek bereikt wordt, maar die ook op een vernieuwende wijze verbinding maakt met haar publiek en met de culturele sector. Ten behoeve van de investeringsbeslissing vraagt de AVRO TwynstraGudde om op het project en het bedrijfsplan een second opinion inclusief risicoanalyse uit te voeren.

Vanuit haar identiteit als de omroep die kunst, cultuur en debat toegankelijk maakt voor een breed publiek, wil de AVRO serieus werk maken van het vergroten van haar maatschappelijke verankering door letterlijk midden in de samenleving te gaan staan. Het eigen AVRO-huis in het Amsterdamse Vondelparkpaviljoen (voormalig Filmmuseum) moet daarbij een culturele ontmoetingsplek zijn waar programmamakers en publiek worden samengebracht. Daarmee geeft het nieuw elan aan de omroep, met een blik op de toekomst, waarin interactie met publiek en een nieuwe manier van programma’s maken centraal staan.

Investeringsbesluit

Voor het project is een projectplan en een bedrijfsplan opgesteld. Er zijn afspraken gemaakt met de het stadsdeel West van de gemeente Amsterdam en er wordt gewerkt aan de inhoudelijke programmering. Ter voorbereiding op het definitieve investeringsbesluit van de verenigingsraad van de omroep geven wij een onafhankelijk oordeel over de risico’s en haalbaarheid van de inhoud, de organisatie en contractuele afspraken van het investeringsproject en de beoogde bedrijfsvoering.
Uniek in onze aanpak is de combinatie van de RISMAN-methode voor het inventariseren van de risico’s en beheersmaatregelen met een expertadvies op het businessplan en een audit op de projectorganisatie.

Inzicht en controle

De bevindingen ten aanzien van de bouwfase en exploitatiefase zijn verwoord in een rapportage: concreet en to-the-point. Hoofdzaken worden van bijzaken gescheiden en relevante besluitpunten in het project zijn in het juiste tijdsframe gezet. Om voortvarend met het project verder te gaan, is tevens een advies met interventies, prioriteiten in verbeteringen en aanvullingen opgesteld.
Hiermee wordt inzicht en overzicht gegeven, zodat de verenigingsraad een gefundeerd besluit kan nemen. Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe de projectrisico’s beheersbaar worden gemaakt, zodat er ook ruim aandacht gegeven kan worden aan de voor de AVRO belangrijk na te streven doelen van het project.

Vervolg

Na afronding van de second opinion, de risicoanalyse en het advies is TwynstraGudde gevraagd om te ondersteunen bij de implementatie en als gedelegeerd opdrachtgever namens de AVRO het bouwproject met het stadsdeel West te managen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.