TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rijkswaterstaat Risicomanagement Ruimte voor de Rivier

  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft TwynstraGudde het risicomanagement gedaan voor het programma Ruimte voor de Rivier.

  Hiermee hebben we bijgedragen dat het omvangrijke programma binnen de gestelde kaders van tijd en geld is afgerond. Het programma Ruimte voor de Rivier bestaat uit circa 30 uiteenlopende projecten met als gezamenlijk doel een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijker leefomgeving. Die dubbeldoelstelling maakt het programma uniek in de wereld. Het gehele programma bestaat uit circa 30 verschillende civieltechnische projecten die onder leiding van projectteams en in samenwerking met lokale besturen worden gerealiseerd. In opdracht van het programmabureau Ruimte voor de Rivier heeft TwynstraGudde het programma sinds 2008 tot en met 2019 ondersteund om de risico’s qua tijd en geld te beheersen.


  Onze werkwijze

  We hebben het risicomanagement steeds nauwkeurig afgestemd op de programmasturing. Daarbij hebben we aandacht besteed aan de gelaagdheid in verantwoordelijkheden: tussen opdrachtgever en programmabureau, programmabureau en projecten en tussen projecten en en aannemers. Waar worden risico’s belegd? Welke financiële afspraken horen daarbij? Hoe vindt risicorapportage plaats? Het gaat hierbij onder andere om technische en financiële risico’s en om risico’s op het gebied van politieke besluitvorming. In de afrondende fase heeft de focus gelegen bij de oplevering en overdracht van projecten en bij het monitoren van restrisico’s.

  Met alle projectteams is periodiek hun werkwijze en risicodossiers besproken en in risicobijeenkomsten binnen het programmabureau identificeren we ieder kwartaal de belangrijkste focuspunten. Zo maakten we de kernspelers van het programma bewust van risico’s en beheersmaatregelen.
  Naast het risicomanagement, waren wij verantwoordelijk voor het planningsmanagement en de bestuurlijke rapportages. Gedurende de hele looptijd van het programma, maar zeker ook bij de afronding is een betrouwbare financiële eindstand en de verantwoording aan de politiek aan de orde geweest.

  Continu

  Risicomanagement is een continu proces. In de loop van het programma hebben we de aanpak dan ook voortdurend aangepast. We hebben ervoor gezorgd dat kennis en ervaring over zowel het risicomanagementproces als inhoudelijke risico’s zoveel mogelijk tussen projecten is gedeeld. In de eindfase van het programma hebben we de opdrachtgever ondersteund om de ervaringen te bundelen en beschikbaar te maken voor andere complexe infrastructurele programma’s en projecten in binnen- en buitenland.

  Het resultaat voor de opdrachtgever

  Het programma Ruimte voor de Rivier is binnen de gestelde kaders van tijd en geld afgerond. Enkele van de 30 projecten zijn om aanwijsbare redenen uitgelopen, bijvoorbeeld omdat de scope van die projecten gaandeweg is uitgebreid. Binnen budget en planning realiseren, is een prestatie van formaat van zowel het programmabureau als van alle lokale projectteams. Het inzichtelijk en daarmee beheersbaar maken van de risico’s heeft daar zeker toe bijgedragen.

  Waarom TwynstraGudde?

  Het programma Ruimte voor de Rivier is uniek in alle opzichten. TwynstraGudde is in staat om maatwerk te leveren, zodat het risicomanagement precies past bij deze uniciteit. We volstaan niet met één beproefde werkwijze, maar reageren voortdurend op ervaringen, nieuwe inzichten en verschuiving van de programmafocus. Daarbij brengen we onze kennis en ervaring in op het gebied van infrastructurele projecten, watermanagement en politiek-bestuurlijke besluitvorming.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen