Rijkswaterstaat Risicomanagement Ruimte voor de Rivier

Het programma Ruimte voor de Rivier nadert zijn voltooiing. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Twynstra Gudde het risicomanagement gedaan.

Hiermee hebben we ertoe bijgedragen dat het omvangrijke programma binnen de gestelde kaders van tijd en geld wordt afgerond. Het programma Ruimte voor de Rivier bestaat uit circa dertig uiteenlopende projecten met als gezamenlijk doel een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijker leefomgeving. Die dubbeldoelstelling maakt het programma uniek in de wereld. Het gehele programma bestaat uit circa dertig verschillende civieltechnische projecten die onder leiding van projectteams en in samenwerking met lokale besturen worden gerealiseerd. In opdracht van het programmabureau Ruimte voor de Rivier ondersteunt TwynstraGudde het programma al sinds 2008 om de risico’s qua tijd en geld te beheersen.


Onze werkwijze

We hebben het risicomanagement steeds nauwkeurig afgestemd op de programmasturing. Daarbij hebben we aandacht besteed aan de gelaagdheid in verantwoordelijkheden: tussen opdrachtgever en programmabureau, programmabureau en projecten en tussen projecten en en aannemers. Waar worden risico’s belegd? Welke financiële afspraken horen daarbij? Hoe vindt risicorapportage plaats? Het gaat hierbij onder andere om technische en financiële risico’s en om risico’s op het gebied van politieke besluitvorming. In de afrondende fase ligt de focus bij oplevering en overdracht van projecten en bij het monitoren van restrisico’s.

Met alle projectteams bespreken we periodiek hun werkwijze en risicodossiers en in risicobijeenkomsten binnen het programmabureau identificeren we ieder kwartaal de belangrijkste focuspunten. Zo maken we de kernspelers van het programma bewust van risico’s en beheersmaatregelen.
Naast het risicomanagement, zijn we verantwoordelijk voor het planningsmanagement en de bestuurlijke rapportages. Gedurende de hele looptijd van het programma, maar zeker ook bij de afronding is een betrouwbare financiële eindstand en de verantwoording aan de politiek aan de orde.

Continu

Risicomanagement is een continu proces. In de loop van het programma hebben we de aanpak dan ook voortdurend aangepast. We hebben ervoor gezorgd dat kennis en ervaring over zowel het risicomanagementproces als inhoudelijke risico’s zoveel mogelijk tussen projecten is gedeeld. Nu het programma zijn afronding nadert, helpen we de opdrachtgever om de ervaringen te bundelen en beschikbaar te maken voor andere complexe infrastructurele programma’s en projecten in binnen- en buitenland.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Het programma Ruimte voor de Rivier zal binnen de gestelde kaders van tijd en geld kunnen worden afgerond. Enkele van de dertig projecten lopen om aanwijsbare redenen uit, bijvoorbeeld omdat de scope van die projecten gaandeweg is uitgebreid. Binnen budget en planning realiseren, is een prestatie van formaat van zowel het programmabureau als van alle lokale projectteams. Het inzichtelijk en daarmee beheersbaar maken van de risico’s heeft daar zeker toe bijgedragen.

Waarom TwynstraGudde?

Het programma Ruimte voor de Rivier is uniek in alle opzichten. TwynstraGudde is in staat om maatwerk te leveren, zodat het risicomanagement precies past bij deze uniciteit. We volstaan niet met één beproefde werkwijze, maar reageren voortdurend op ervaringen, nieuwe inzichten en verschuiving van de programmafocus. Daarbij brengen we onze kennis en ervaring in op het gebied van infrastructurele projecten, watermanagement en politiek-bestuurlijke besluitvorming.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.