ProRail 100 challengesessies risicomanagement

ProRail investeert veel in projectmanagement. Risicomanagement is daar een integraal onderdeel van. TwynstraGudde heeft zo’n honderd ‘challengesessies’ gefaciliteerd voor de interne projectteams. 

Dit heeft bijgedragen aan versterking van het risicomanagement binnen de teams en op concernniveau.

Altijd streven naar beter

ProRail is in 2005 opgericht en is sindsdien verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. De onderneming verdeelt als onafhankelijke partij de ruimte op het spoor en regelt al het treinverkeer. Ook draagt ProRail zorg voor het bouwen, beheren en onderhouden van stations, sporen, wissels, seinen en overwegen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Stapsgewijs worden verbeteringen doorgevoerd waardoor ProRail als opdrachtgever en opdrachtnemer een steeds professionelere en betrouwbare partner is.

Een volgende professionaliseringsslag

ProRail is voortdurend bezig met het verder stroomlijnen van projectmanagement, waar risicomanagement een onderdeel van is. Zo is enkele jaren geleden een standaard softwarepakket (primavera webaccess) geïmplementeerd als centrale informatiebron voor het projectmanagement. Hierin worden op termijn de risicodossiers van alle (circa duizend) stations- en spoorinfraprojecten centraal geregistreerd. Met de invoering van dit systeem heeft ProRail de gelegenheid aangegrepen om tegelijk een volgende professionaliseringsslag in risicomanagement te maken.

Hogere kwaliteit en betere inbedding

Op verzoek van ProRail heeft TwynstraGudde in een periode van ongeveer driekwart jaar met honderd projectteams zogenoemde ‘challengesessies’ gehouden. In deze sessies hebben we per team expliciet aandacht gegeven aan het proces van risicomanagement en de mogelijkheden om dat proces verder te verbeteren. De teams hebben gesproken over hoe zij risicomanagement kunnen inbedden specifiek in hun project, hoe zij beter risicogestuurd kunnen werken en wat dit vraagt van het team. Als resultaat van deze sessies is het risicomanagement meer ingebed binnen de sturing van het project.

Natasha Weitenberg, manager Project- en Risicoanalyse Stations:

Dankzij de inzet van TwynstraGudde is het risicobewustzijn bij onze projectteams in korte tijd enorm gegroeid. We hebben projectteams met dit traject getoond hoe professioneel risicomanagement eruit ziet en een nieuwe standaard gezet, waar de afdeling Project- en Risicoanalyse dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Daarbij heeft het traject geholpen bij het versneld en uniform invoeren van de risico’s in Primavera Webaccess, waardoor analyses over de portefeuille mogelijk zijn.

Meer uniform risicomanagement

In aanvulling op de challengesessies hebben we verschillende ProRail-projectteams ondersteund bij het analyseren van de risico’s binnen hun specifieke projecten. Daarin werd ook het rapporteren van de resultaten in het nieuwe softwarepakket primavera web acces meegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering van risicomanagement meer uniform is geworden. Daardoor kan ook op concernniveau door de Bedrijfseenheid Projecten een kwaliteitsslag worden gemaakt.

Waarom TwynstraGudde?

Ondersteunen van risicomanagement binnen bedrijven en organisaties is één van de kernactiviteiten van TwynstraGudde. We hebben op dit gebied teams van ervaren adviseurs die goed op elkaar zijn ingespeeld en die in staat zijn risicosessies effectief te faciliteren.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.