TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  ProRail 100 challengesessies risicomanagement

  ProRail investeert veel in projectmanagement. Risicomanagement is daar een integraal onderdeel van. TwynstraGudde heeft zo’n honderd ‘challengesessies’ gefaciliteerd voor de interne projectteams. 

  Dit heeft bijgedragen aan versterking van het risicomanagement binnen de teams en op concernniveau.

  Altijd streven naar beter

  ProRail is in 2005 opgericht en is sindsdien verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. De onderneming verdeelt als onafhankelijke partij de ruimte op het spoor en regelt al het treinverkeer. Ook draagt ProRail zorg voor het bouwen, beheren en onderhouden van stations, sporen, wissels, seinen en overwegen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Stapsgewijs worden verbeteringen doorgevoerd waardoor ProRail als opdrachtgever en opdrachtnemer een steeds professionelere en betrouwbare partner is.

  Een volgende professionaliseringsslag

  ProRail is voortdurend bezig met het verder stroomlijnen van projectmanagement, waar risicomanagement een onderdeel van is. Zo is enkele jaren geleden een standaard softwarepakket (primavera webaccess) geïmplementeerd als centrale informatiebron voor het projectmanagement. Hierin worden op termijn de risicodossiers van alle (circa duizend) stations- en spoorinfraprojecten centraal geregistreerd. Met de invoering van dit systeem heeft ProRail de gelegenheid aangegrepen om tegelijk een volgende professionaliseringsslag in risicomanagement te maken.

  Hogere kwaliteit en betere inbedding

  Op verzoek van ProRail heeft TwynstraGudde in een periode van ongeveer driekwart jaar met honderd projectteams zogenoemde ‘challengesessies’ gehouden. In deze sessies hebben we per team expliciet aandacht gegeven aan het proces van risicomanagement en de mogelijkheden om dat proces verder te verbeteren. De teams hebben gesproken over hoe zij risicomanagement kunnen inbedden specifiek in hun project, hoe zij beter risicogestuurd kunnen werken en wat dit vraagt van het team. Als resultaat van deze sessies is het risicomanagement meer ingebed binnen de sturing van het project.

  Natasha Weitenberg, manager Project- en Risicoanalyse Stations:

  Dankzij de inzet van TwynstraGudde is het risicobewustzijn bij onze projectteams in korte tijd enorm gegroeid. We hebben projectteams met dit traject getoond hoe professioneel risicomanagement eruit ziet en een nieuwe standaard gezet, waar de afdeling Project- en Risicoanalyse dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Daarbij heeft het traject geholpen bij het versneld en uniform invoeren van de risico’s in Primavera Webaccess, waardoor analyses over de portefeuille mogelijk zijn.

  Meer uniform risicomanagement

  In aanvulling op de challengesessies hebben we verschillende ProRail-projectteams ondersteund bij het analyseren van de risico’s binnen hun specifieke projecten. Daarin werd ook het rapporteren van de resultaten in het nieuwe softwarepakket primavera web acces meegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering van risicomanagement meer uniform is geworden. Daardoor kan ook op concernniveau door de Bedrijfseenheid Projecten een kwaliteitsslag worden gemaakt.

  Waarom TwynstraGudde?

  Ondersteunen van risicomanagement binnen bedrijven en organisaties is één van de kernactiviteiten van TwynstraGudde. We hebben op dit gebied teams van ervaren adviseurs die goed op elkaar zijn ingespeeld en die in staat zijn risicosessies effectief te faciliteren.

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen