Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  ProRail 100 challengesessies risicomanagement

  ProRail investeert veel in projectmanagement. Risicomanagement is daar een integraal onderdeel van. TwynstraGudde heeft zo’n honderd ‘challengesessies’ gefaciliteerd voor de interne projectteams. 

  Dit heeft bijgedragen aan versterking van het risicomanagement binnen de teams en op concernniveau.

  Altijd streven naar beter

  ProRail is in 2005 opgericht en is sindsdien verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. De onderneming verdeelt als onafhankelijke partij de ruimte op het spoor en regelt al het treinverkeer. Ook draagt ProRail zorg voor het bouwen, beheren en onderhouden van stations, sporen, wissels, seinen en overwegen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Stapsgewijs worden verbeteringen doorgevoerd waardoor ProRail als opdrachtgever en opdrachtnemer een steeds professionelere en betrouwbare partner is.

  Een volgende professionaliseringsslag

  ProRail is voortdurend bezig met het verder stroomlijnen van projectmanagement, waar risicomanagement een onderdeel van is. Zo is enkele jaren geleden een standaard softwarepakket (primavera webaccess) geïmplementeerd als centrale informatiebron voor het projectmanagement. Hierin worden op termijn de risicodossiers van alle (circa duizend) stations- en spoorinfraprojecten centraal geregistreerd. Met de invoering van dit systeem heeft ProRail de gelegenheid aangegrepen om tegelijk een volgende professionaliseringsslag in risicomanagement te maken.

  Hogere kwaliteit en betere inbedding

  Op verzoek van ProRail heeft TwynstraGudde in een periode van ongeveer driekwart jaar met honderd projectteams zogenoemde ‘challengesessies’ gehouden. In deze sessies hebben we per team expliciet aandacht gegeven aan het proces van risicomanagement en de mogelijkheden om dat proces verder te verbeteren. De teams hebben gesproken over hoe zij risicomanagement kunnen inbedden specifiek in hun project, hoe zij beter risicogestuurd kunnen werken en wat dit vraagt van het team. Als resultaat van deze sessies is het risicomanagement meer ingebed binnen de sturing van het project.

  Natasha Weitenberg, manager Project- en Risicoanalyse Stations:

  Dankzij de inzet van TwynstraGudde is het risicobewustzijn bij onze projectteams in korte tijd enorm gegroeid. We hebben projectteams met dit traject getoond hoe professioneel risicomanagement eruit ziet en een nieuwe standaard gezet, waar de afdeling Project- en Risicoanalyse dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Daarbij heeft het traject geholpen bij het versneld en uniform invoeren van de risico’s in Primavera Webaccess, waardoor analyses over de portefeuille mogelijk zijn.

  Meer uniform risicomanagement

  In aanvulling op de challengesessies hebben we verschillende ProRail-projectteams ondersteund bij het analyseren van de risico’s binnen hun specifieke projecten. Daarin werd ook het rapporteren van de resultaten in het nieuwe softwarepakket primavera web acces meegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering van risicomanagement meer uniform is geworden. Daardoor kan ook op concernniveau door de Bedrijfseenheid Projecten een kwaliteitsslag worden gemaakt.

  Waarom TwynstraGudde?

  Ondersteunen van risicomanagement binnen bedrijven en organisaties is één van de kernactiviteiten van TwynstraGudde. We hebben op dit gebied teams van ervaren adviseurs die goed op elkaar zijn ingespeeld en die in staat zijn risicosessies effectief te faciliteren.

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen