HWBP Ontwikkelprogramma voor managers Projectbeheersing HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is de grootste dijkversterkingsoperatie ooit bestaande uit bijna 300 projecten. Het doel is Nederland tegen overstromingen te beschermen.

TwynstraGudde heeft een programma opgezet en begeleid om de rol van manager Projectbeheersing te professionaliseren.

Van junior naar medior

Binnen het HWBP werken het Rijk en waterschappen intensief samen. De managers Projectbeheersing van de waterschappen hebben binnen de HWBP-projecten een centrale rol. Zij moeten bevorderen dat de projecten op de juiste manier worden gerealiseerd. De programmadirectie van het HWBP vroeg TwynstraGudde een programma te ontwikkelen om de rol en inbreng van deze managers te professionaliseren. Concrete vraag was een aantal junior managers Projectbeheersing de competenties en kennis aan te reiken waarmee zij de stap naar zelfstandig manager op mediorniveau kunnen maken.

Persoon, rol en visie

In onze visie is projectbeheersing méér dan het op orde hebben van lijstjes. Veel meer dan alleen verantwoording achteraf, kan projectbeheersing immers bijdragen aan zaken expliciet maken en - indien nodig - op tijd bijsturen, zodat de projectdoelstellingen ook werkelijk behaald worden. Vanuit deze visie hebben onze adviseurs een programma opgezet met drie pijlers:

  • Persoon: inzicht in de eigen ontwikkelpunten, reactiepatronen en gewoontes
  • Rol: visie op de rol van projectbeheerser in een projectteam en inzicht in teamdynamiek en samenwerkingsgedrag
  • Vak: flinke verdieping van de vakkennis op aspecten als raming, planning, bestuurlijke informatie, kwaliteit en informatiemanagement.

Jaarprogramma

Deze pijlers zijn uitgewerkt in een jaarprogramma met tien themabijeenkomsten van een dag en vijf intervisiebijeenkomsten. Tussendoor werkten de deelnemers veelal in tweetallen aan praktijkopdrachten. We hebben gebruik gemaakt van cases die veelal door de deelnemers zelf zijn ingebracht. Daarnaast is op ons verzoek door verschillende gastdocenten vanuit de praktijk een bijdrage geleverd. Met simulaties, fysieke workshops en zelfreflectie hebben we in het programma een mix gerealiseerd van inhoud en persoonlijke ontwikkeling. Het programma is uitgevoerd met een groep van veertien deelnemers en afgesloten met een slotbijeenkomst.

Belangrijke stappen gezet

De deelnemers hebben veel nieuwe kennis verworven en een beter inzicht gekregen in de specifieke rol en vaardigheden van de manager Projectbeheersing. Iedereen heeft gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling, gedrag en vaardigheden. Zelfinzicht en reflectievermogen zijn vergroot, er zijn handvatten aangereikt om ontwikkelpunten verder op te pakken en we hebben geholpen bij het zetten van een aantal belangrijke stappen. Bovendien hebben de deelnemers via het programma een nieuw netwerk verworven van collega’s bij andere waterschappen.

Vervolg in komende jaren

Het afgeronde programma was de eerste editie. Aansluitend heeft de programmadirectie Hoogwaterbescherming ons opdracht gegeven dit programma in de komende jaren ook aan te bieden aan andere groepen managers Projectbeheersing binnen het HWBP en de waterschappen.

De meerwaarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde heeft veel ervaring met trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in relatie tot projectbeheersing, projectmanagement en risicomanagement. We maken programma’s op maat waarbij we niet alleen onze vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring inzetten, maar ook onze competenties op het gebied van mens- en gedragsontwikkeling. Daar komt bij dat we bekend zijn met het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het werk van de diverse waterschappen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.