TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Groningen Aanpak Ring Zuid Groningen: sturen op risico’s

  De zuidelijke ringweg, zo’n twaalf kilometer lang, loopt dwars door de stad Groningen. Ombouw is noodzakelijk voor leefbaarheid in de stad, betere bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid.

  Voor dit omvangrijke en complexe project heeft TwynstraGudde het risicomanagement en planningsmanagement ingericht.

  Drie-in-één: bereikbaarheid, inpassing en veiligheid

  De stad Groningen groeit en dat merk je op de zuidelijke ringweg. Vooral in de spits kan de weg het verkeer niet aan. Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Groningen hebben daarom het initiatief genomen de weg om te bouwen: Aanpak Ring Zuid. Doel is een betere bereikbaarheid en tegelijk een betere inpassing in de omgeving, onder meer door delen van de weg verdiept aan te leggen. In de derde plaats worden kruisingen en op- en afritten aangepakt waardoor de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren. Het plan is begroot op zo’n € 700 miljoen en in 2021 moet het werk klaar zijn.

  Grip op risico’s

  Het is een complex en ambitieus project. Het speelt zich middenin stedelijk gebied af met veel belanghebbenden, er worden meerdere doelstellingen nagestreefd door meerdere opdrachtgevers, het verkeer moet tijdens het werk kunnen blijven rijden en de planning is krap. Bij zo’n project is risicobeheersing cruciaal. De projectdirecteur Aanpak Ring Zuid heeft TwynstraGudde daarom gevraagd om te helpen grip te krijgen op de risico's en de planning.

  Levend plannings- en risicomanagement

  In onze visie is plannings- en risicomanagement een continue activiteit. Een eenmalige risicoanalyse zou een ‘papieren tijger’ zijn; het gaat pas werken als informatie over risico’s daadwerkelijk gebruikt wordt bij de aansturing van het project. Een levend plannings- en risicomanagement moet aansluiten bij bestaande werkwijzen en moet medewerkers en management helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

  In onze visie is plannings- en risicomanagement een continue activiteit. Een eenmalige risicoanalyse zou een ‘papieren tijger’ zijn.

  Team met specialisten

  TwynstraGudde heeft voor Aanpak Ring Zuid een team samengesteld met specialisten op het gebied van planning, risicomanagement en contracteren. In samenspraak met de projectorganisatie heeft dit team het risicomanagement aangescherpt. Zo hebben we een maandelijkse cyclus met challengegesprekken en risicosessies opgezet. We hebben een gelaagdheid aangebracht in risico’s: van strategisch tot operationeel niveau. Verder hebben we in samenspraak een deterministische planning opgesteld. De risico’s die mogelijke vertraging tot gevolg hebben, zijn vervolgens input geweest voor een probabilistische planning. Verder hebben we het gesprek geleid over de toprisico’s en de beheersing ervan. Parallel hieraan hebben we bijgedragen aan aanverwante processen als de (systeemgerichte) beheersing van het contract met de opdrachtnemer.

  Risicomanagement dat werkt

  Onze bijdrage heeft geleid tot een nieuwe aanpak van het plannings- en risicomanagement. We hebben ervoor gezorgd dat het risicomanagement is gaan werken. De projectorganisatie is hierdoor in staat gesteld actief te sturen op de belangrijkste risico’s die op dat moment prioriteit verdienen. Het is bijvoorbeeld mogelijk geworden om prioriteiten te stellen op het moment dat een groot aantal documenten van de aannemer getoetst moest worden. De opdrachtgever kon hierdoor binnen een korte tijd een gedragen besluit nemen over het doorgaan naar een volgende fase in het project. Uiteindelijk draagt dit bij aan de realisatie van de doelstellingen van de Aanpak Ring Zuid binnen de randvoorwaarden van tijd en budget.

  Onze onderscheidende waarde

  Aanpak Ring Zuid is een project van formaat met een grote impact voor de stad Groningen. Dat maakt het project veelzijdig en complex. TwynstraGudde heeft de kennis en kunde in huis om hiervoor maatwerk te leveren. Deze kennis en kunde combineren we met onze bekendheid met de organisatie van Rijkswaterstaat en onze ervaring met projecten in een politiek-bestuurlijke omgeving.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen