Facility management De dienstverlening verduurzamen en vernieuwen

Duurzaamheid, circulariteit, CO2-reductie, … Welke bijdrage levert jouw facilitaire organisatie? Wij maken duurzame doelstellingen concreet én werkend. 

Facilitair management speelt een belangrijke rol bij het realiseren van duurzaamheidsambities van organisaties. Wij helpen je om die rol scherp te krijgen. Daarbij leggen we een relatie tussen de mogelijkheden van verduurzaming en de doelstellingen van jouw organisatie. Verduurzaming speelt zeker ook een rol bij huisvesting en vastgoed. Ook daarbij is de facilitaire organisatie vaak nauw betrokken. Voor verduurzaming van vastgoed is de checklist zoals opgenomen in De Integrale benadering voor toekomstbestendig vastgoed een handig hulpmiddel. 

Gezamenlijk aanvliegen

Verduurzaming gaat vaak sneller als je op dit punt gericht samenwerkt met facilitaire aanbieders. Wij weten hoe de footprint van jouw organisatie in beeld kan worden gebracht. Vervolgens laten we zien aan welke knoppen je kunt draaien om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering. Zo breng je focus aan, ook in de samenwerking. Door heldere en haalbare stappen te benoemen wordt duurzaamheid concreet. 

Meten is weten

Niemand houdt van greenwashing. Je moet de resultaten van het duurzaamheidsbeleid daarom ook meten, bijvoorbeeld in de hoeveelheid vermeden CO2. Ook andere facilitaire speerpunten kunnen we meten en analyseren. Op basis van feiten kun je resultaten bewijzen en het beleid bovendien steeds aanscherpen. Wij helpen met implementatie van een proces van datagedreven werken. We maken doelstellingen operationeel, zetten een efficiënte informatieverschaffing op, bouwen een monitoringsysteem en helpen bij de analyse van de verkregen data. Zo maak je de facilitaire organisatie efficiënter, (kosten)bewuster en duurzamer.

Onze toegevoegde waarde

Adviseurs met kennis van duurzaamheid werken samen met specialisten op het gebied van facilitair management. Door koppeling van deze disciplines kunnen we duurzaamheidsambities concreet maken en werkend krijgen.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.