TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Innovatie en digitalisering in de zorg

  We hebben fantastische gezondheidszorg in Nederland, maar de gezondheidszorg staat onder enorme druk. Door de toenemende en steeds complexere zorgvraag, de vergrijzing, stijgende zorgkosten en steeds prominenter: de krapte op de arbeidsmarkt. De wachtlijsten voor patiënten lopen op en de personeelstekorten zijn groot. Om ook in de toekomst toegankelijke en kwalitatief goede gezondheidszorg te hebben, moet én kan het beter. Anders lopen we vast.

  De huidige systemen en structuren moeten aangepast worden om passende zorg te creëren dat niet alleen voldoet aan de behoeften van vandaag, maar ook voorbereid is op de complexe uitdagingen van morgen. Dit vraagt om een wezenlijk ándere manier van denken van stapsgewijze verbetering naar echte vernieuwing.

   

  TwynstraGudde helpt zorginstellingen in deze transformatie. Dit doen we op drie manieren:

   

  1. We ontwerpen en implementeren zorgprocessen van de toekomst.
  2. We ontwikkelen en implementeren een digitale strategie.
  3. We zorgen voor versnelling.

  cijfers-voor-blog-01-2Zorgprocessen van de toekomst

  Zorgprocessen van de toekomstOm passende zorg te blijven te leveren, zijn fundamentele veranderingen in proces, structuur en/of cultuur nodig. Dit vraagt om een herontwerp van zorgprocessen en –systemen binnen zorginstellingen en in de keten. Bijvoorbeeld een herontwerp met meer hybride zorg en minder inzet van personeel. Zo kunnen we ervoor zorgen dat tijdig de juiste zorg verleend kan blijven worden, passend bij de hulpvraag van de cliënt/patiënt, op locatie of op afstand. Hiermee worden onnodige kosten voorkomen en wachtlijsten zo veel mogelijk beperkt.

  Hoe kan je de zorgprocessen op een innovatieve manier herontwerpen, zodat de kwaliteit van zorg in de toekomst behouden blijft?

  Onze aanpak

  TwynstraGudde helpt zorginstellingen hun zorgprocessen echt te vernieuwen. Zowel in het ontwerp als in de implementatie hiervan. Graag helpen we met het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden en een betere samenwerking tussen zorgaanbieders. Met onze kennis van mensgerichte innovatie en ruime ervaring in de zorg, ontwerpen we de zorgprocessen van de toekomst. Met mensgerichte innovatie bedoelen we innovatie waarbij we de behoefte en beleving van de mens, of dit nu een cliënt/patiënt of medewerker is, centraal staat. Zo ontwerpen we zorgprocessen die aansluiten bij de leefwereld van mensen en geven we vorm aan toekomstbestendige zorg met behoud van kwaliteit voor de zorgprofessional en de patiënt.

  Ben je geprikkeld en wil je graag direct aan de slag?

  Wij organiseren een mini-design sprint voor betere aansluiting tussen interne en externe processen. In twee dagen onderzoeken, ontwerpen en testen we ideeën voor nieuwe zorgprocessen. Het resultaat? Een getest prototype van je nieuwe proces.

  cijfers-voor-blog-02-2Digitale strategie

  Figuur - Digitale strategieDigitale innovaties bieden veel kansen voor de zorg. Bij veel zorginstellingen ontbreekt echter het overzicht van kansrijke ideeën en een doordachte aanpak om ideeën te selecteren en deze tot uitvoering te brengen. Hierdoor wordt er vaak ad hoc aan innovatie en de inzet van digitale middelen gewerkt, waardoor veel goede ideeën verloren gaan, of het sluit niet aan bij het primaire proces. 

  Hoe krijg je grip op digitale innovatie en maak je slimme keuzes met welke ideeën je wel of niet aan de slag gaat?

  Onze aanpak

  We helpen je in onze aanpak een heldere visie te formuleren, een gedragen strategische richting te kiezen en een concrete innovatieagenda te ontwikkelen. Hiermee kan er structureel aan innovatie worden gewerkt, gewogen keuzes worden gemaakt en ambities worden verwezenlijkt.

  Geïnteresseerd in een digitale strategie en wil je direct aan de slag?

  Wij organiseren en begeleiden:

  • Een toekomstverkenning om kansen voor de organisatie te inventariseren & te analyseren.
  • Een strategiesessie om kansen door te vertalen naar de strategische keuzes.
  • Een roadmapsessie om projecten te selecteren en prioriteren.
  • De uitvoering van digitaliseringsprojecten.

  cijfers-voor-blog-03-2Versnellen van verandering

  Figuur - Versnellen van veranderingZorginstellingen streven naar hoogwaardige zorg. Om dit te realiseren, is het vernieuwen van je zorgprocessen en inzetten van digitale innovatie van groot belang. 

  Maar hoe maak je tijd en ruimte vrij voor echte verandering en voer je je innovatieagenda succesvol uit in een tijd van personeelstekort? 

  Onze aanpak

  Als adviseurs van TwynstraGudde, willen wij samen met de zorginstelling werken aan de transitie naar toekomstbestendige zorg. Met onze diepgaande expertise op het gebied van innovatie, veranderkunde en ruime ervaring in de zorgsector kunnen we de vereiste versnelling realiseren. Of het nu gaat over de implementatie van nieuwe zorgprocessen, digitale strategieën of het helpen bij portfoliokeuzes. Wij helpen je als programmamanager, projectleider of veranderexpert je plannen om te zetten in resultaat en doelen te realiseren door iteratief en mensgericht te werk te gaan. We stellen bij als dat nodig is en hebben specifiek aandacht voor de impact op de werkvloer en de benodigde verandering in houding en gedrag. Op deze manier komen jouw ambitieuze plannen echt van het papier af en geven we vorm aan slimme zorg.

  Slimme zorgWil je de stappen nog eens rustig teruglezen? Download

  Wil je ook snel aan de slag?

  Wij organiseren en begeleiden:

  Over ons

  We zijn gedreven adviseurs met een passie voor de zorg en innovatie. Wij staan graag in het hart van verandering en helpen daar zorgorganisaties om hun ambities en ideeën tastbaar te maken én te realiseren. Wij kennen de context, thematiek en problematiek in de zorg van binnenuit. Wij geloven dat de uitdagingen in de zorg vragen om een andere aanpak in een weerbarstige omgeving. Om van een vernieuwing een succes te maken, zijn kennis, energie en nieuwe manier van werken nodig. Wij helpen hiermee door innovatie in de zorg succesvol te organiseren, te versnellen en te realiseren.

  Heb je een vraag?

  Aan de slag met innovatie en digitalisering in de zorg

  Alle mensen

  Aan de slag met innovatie en digitalisering in de zorg

  Alle mensen