Aanpak Organisaties weerbaar maken tegen ondermijning

Georganiseerde criminaliteit kan overheden, organisaties en de samenleving als geheel ondermijnen. Via schijnwinkels, leegstaand agrarisch vastgoed en mazen in transportketens vermengt de onderwereld zich met de bovenwereld. Alleen een stevige, samenhangende en ketenbrede aanpak, waarin meerdere partijen samenwerken, kan een dam opwerpen. TwynstraGudde helpt overheden en organisaties georganiseerde en ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Drugslabs in kassen of boerenschuren, witwaspraktijken via belwinkels en nagelstudio’s, omkoping van douanebeambten op Schiphol en dumping van xtc-afval in de sloot. De  ondermijnende criminaliteit zorgt voor maatschappelijke onrust en schaadt het vertrouwen. Het probleem is, dat overheden en organisaties vaak niet precies weten hoe groot de risico’s zijn en waar zich die voordoen. Maar ondertussen doemen schijnconstructies op en vindt in sommige gevallen daadwerkelijk ondermijning plaats. Dat geeft een gevoel van onrust. Waar zitten zwakke plekken? Wat kun je doen? Voor een effectieve aanpak zijn steeds meer partners nodig. Niet alleen politie en Openbaar Ministerie, ook gemeenten, de belastingdienst en soms energiebedrijven en woningcorporaties. TwynstraGudde helpt om inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem. We versterken de samenwerking en helpen organisaties weerbaar te maken.

cijfers-voor blog-01Meer inzicht in wat aan de hand is

Voor een gerichte aanpak is zicht nodig op hoe ondermijnende criminaliteit in een specifieke omgeving tot uiting komt. Wat kun je zeggen over de aard en omvang? Welke gelegenheidsstructuren zijn er? Op welke aangrijpingspunten is een organisatie kwetsbaar en wat kunnen de gevolgen zijn? Wij doen onderzoek en komen daarmee tot antwoord op deze vragen. Dit is de start van een effectieve aanpak. Het helpt tegelijk om medewerkers bewust te maken van risico’s. Alleen al daardoor wordt een organisatie meer weerbaar.

Steviger aanpak van ondermijning? Versterk kennis en capaciteit van gemeenten

cijfers-voor-blog-02bOntwerpen van een effectieve strategie

Een goede aanpak van ondermijning vraagt om een gedegen strategie. Welke positie heeft mijn organisatie in de aanpak van ondermijning en welke andere partijen heb ik nodig? Welke taken en bevoegdheden horen daarbij? Welke informatie mag je binnen de wet- en regelgeving wel en niet met elkaar delen? Al deze vragen zijn van belang voor een gezamenlijke strategie. Wij zoeken naar antwoorden en helpen daarmee zowel organisaties als samenwerkingsverbanden bij het ontwerpen van een goede strategie. We komen tot de juiste prioriteiten zodat een gerichte aanpak mogelijk is.

Aanpak weerbaarder maken ondermijning-1-1

cijfers-voor-blog-03bOndersteunen samenwerking en aanpak

Om ondermijning goed aan te pakken, moeten veel partners hun werk op elkaar afstemmen. Wij ondersteunen de samenwerking, bijvoorbeeld in de rol van procesbegeleider of projectleider. Wij leveren niet alleen capaciteit, we voegen ook waarde toe. Onder andere door een combinatie van kennis op het vlak van veiligheid en kennis van samenwerking en organisatiekunde. Wij kennen de partners in het veiligheidsdomein en spreken hun taal.

cijfers-voor-blog-04Zicht op wat werkt

Een goede aanpak is niet statisch, maar beweegt mee met de ontwikkelingen. Daarvoor is zicht nodig op wat wel en niet werkt. Wat gaat goed en wat kan beter in de gekozen aanpak? Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende organisaties? TwynstraGudde helpt bij het in kaart te brengen van de effectiviteit van een aanpak. We meten de resultaten en trekken er lessen uit. Deze lessen vertalen we direct naar de praktijk. Daarmee is de cirkel rond en wordt een organisatie of gebied steeds beter weerbaar tegen ondermijning.

Waarom kiezen voor TwynstraGudde?

De adviseurs van TwynstraGudde zijn specialist op het gebied organisatiekunde en samenwerking. We hebben brede ervaring met strategieontwikkeling, programma- en projectmanagement en evaluaties. Deze expertise koppelen we aan kennis van het veiligheidsdomein. In samenspraak met onze opdrachtgevers leveren we maatwerk.

Ja, ik ben geïnteresseerd

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.