Gemeente Rotterdam Planeconomie natuurontwikkeling Rotterdam

Rotterdam realiseert aan de noordkant van de stad een uniek gebied van 350 hectare voor natuur, ecologische verbindingen en recreatieve fietsroutes. 

Vanuit TwynstraGudde is Sander Vonk aangesteld als planeconoom voor deze ontwikkeling. Hij leidt de complexe financiële stromen in goede banen.

Groene polder van Rotterdam

Met het project Mainport Rotterdam heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld voor 750 hectare natuur en recreatie. Een deel hiervan, 150 hectare, komt aan de noordkant van de stad in de Schiezone, de Zuidpolder en de Schiebroekse polder. Gemeente, provincie en stadsregio hebben budget beschikbaar gesteld om ook aangrenzend 200 hectare in de polder Schieveen voor natuur en recreatie in te richten. Hiermee wordt één van de grootste open groene polders van Rotterdam ingericht. Een habitat voor bedreigde weidevogels. Wandelaars en fietsers kunnen er uitblazen en genieten van de Hollandse poldernatuur.

Belevenisboerderij

Er is al heel wat klaar. Zo zijn er nieuwe fietspaden aangelegd, wordt het waterpeil in delen van het gebied verhoogd en worden kassen opgeruimd. Natuurmonumenten beheert een deel van het gebied en werkt daarbij samen met agrariërs die er al vanouds zijn gevestigd. Natuurmonumenten exploiteert bovendien enkele voorzieningen, zoals een Belevenisboerderij met een natuurspeeltuin. In de komende tijd wordt het netwerk van fietspaden en struinpaden verder ontwikkeld en worden landgoederen geschikt gemaakt voor recreatie.

Financiële stromen

Voor deze gebiedsontwikkeling is Sander Vonk namens TwynstraGudde op interim-basis planeconoom van de gemeente Rotterdam. Hij leidt alle financiële stromen in goede banen: inkomende en uitgaande subsidies, erfpachtcanon, pacht, uitgiftes, grondaankopen, civieltechnische kosten en diverse plankosten. Hij geeft strategisch advies aan de projectmanager over de inzet van middelen en de financiële inrichting van projecten, stelt de jaarlijkse exploitatie op en bewaakt de kosten en opbrengsten.

'Ik verwacht van een planeconoom dat hij strategisch kan opereren als een financieel manager om samen met mij sturing te geven aan het project. Hierbij is ver vooruitkijken van groot belang, zodat nu en in de toekomst voldaan wordt aan alle voorwaarden en interne en externe regelgeving waardoor een soepel verloop van het project geborgd is. TwynstraGudde vervult deze rol boven verwachting'.
Maurits Heijbroek - projectmanager Noordrand

Financieel-strategisch sturen

Het beschikbare budget loopt via de gemeente Rotterdam, maar is afkomstig van verschillende subsidies van meerdere overheden. Dat maakt het project in financieel opzicht complex. Van Sander wordt daarom meer gevraagd dan alleen calculatie en het bewaken van het budget. Hij moet over de grenzen van zijn eigen vakgebied kijken en financieel-strategisch sturen op de inzet van middelen en subsidies. Daarbij is transparantie cruciaal: alle uitgaven moeten voor de verschillende subsidiënten terdege kunnen worden verantwoord.

Projectportfolio Ruimte, Wonen en EconomieDe adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Deze opdracht en een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven hebben wij gebundeld in een boekje. 

Het resultaat voor de Rotterdammers

Door te sturen op kosten en te werken binnen de randvoorwaarden, wordt het budget effectief besteed en is een maximaal resultaat mogelijk. En dankzij een goede financiële verantwoording zijn alle subsidies tot nu toe voor het project veiliggesteld. Dit is een cruciale voorwaarde voor verdere ontwikkeling van het gebied. De Rotterdammers kunnen er nu al van genieten en het wordt in de komende jaren alleen maar mooier.

Waarom TwynstraGudde?

Financieel management is één van de expertises van TwynstraGudde. We hebben veel ervaring met het financieel begeleiden van diverse businesscases en grondexploitaties en de bijbehorende dekkingsbronnen zoals subsidies. Onze adviseurs zijn daarbij vertrouwd met ruimtelijke projecten die zich afspelen in een complexe omgeving met verschillende publieke en private partijen. We begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij de transitie van het landelijk gebied.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.