Veiligheid | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Veiligheid

Het beginsel van de gedecentraliseerde eenheidsstaat geeft de organisatie van veiligheid in Nederland een specifieke dynamiek. Deze dynamiek is van groot belang tegen de achtergrond van de ontwikkelingen die spelen, zoals een beweging naar meer centralisatie, uniformiteit en samenwerking en tegelijkertijd meer vakmanschap en authenticiteit en dicht bij het werksysteem. Onze adviseurs combineren kennis van en gevoel voor deze dynamiek met de kerncompetenties van Twynstra Gudde.

Veiligheid & crisismanagement

U heeft de ambitie om slagvaardig op te treden tijdens een crisis. Dat vraagt om een gedegen voorbereiding van uw medewerkers en leidinggevenden. Met een ontwerp op maat en goed gekozen interventies leggen wij een fundament voor inrichting en ontwikkeling van uw crisisorganisatie. Daarmee zijn uw organisatie en medewerkers voorbereid op een toekomstige crisissituatie.

Lees verder

Veiligheid & Inrichtingsvraagstukken

U staat voor de belangrijke opgave om voor uw organisatie in het veiligheidsdomein een inrichtingsvraagstuk te beslechten.

Lees verder

Veiligheid & Organisatieontwikkeling

U wilt verbeteringen doorvoeren in uw organisatie in het veiligheidsdomein en zoekt daar hulp bij.

Lees verder

Veiligheid & Evaluaties en onderzoek

Uw organisatie in het veiligheidsdomein wil inzicht in behaalde resultaten, staat voor bepaalde keuzes of wil een nieuwe strategie bepalen.

Lees verder

Veiligheid & Infrastructuur

Uw organisatie richt zich primair op infrastructuur en wordt geconfronteerd met steeds strengere eisen en vraagstukken op het gebied van veiligheid.

Lees verder

Veiligheid & Managementvraagstukken

Uw organisatie in het veiligheidsdomein heeft tijdelijk behoefte aan een gekwalificeerde interim bestuurder of manager met een grondige kennis van de markt veiligheid. 

Lees verder

Veiligheid & Omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten kennen een pril bestaan als organisaties van verlengd lokaal bestuur. De organisaties dienen diverse taken uit te voeren op het terrein van omgevingsrecht. Het gaat dan om vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook naleving. 

Lees verder

Cases

Audit herontwikkeling huisvesting Politie Rotterdam

Het politiecomplex aan de Veilingweg in Rotterdam is herontwikkeld voor vestiging van de executieve ondersteuning, training- en sportvoorzieningen en kantoorfuncties. Twynstra Gudde heeft als onafhankelijke partij een audit uitgevoerd rond de beheersing van dit complexe project.

Lees de case

Wizard

Marc Paats

Managing Director

Neem contact op

Vind de expert in uw markt