TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Transitie naar een circulaire economie

  In de huidige lineaire economie heeft ‘afval’ geen economische waarde. We winnen grondstoffen, die we verwerken tot producten en vervolgens consumeren. Wat over blijft, gooien we weg. De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. De huidige bouwindustrie speelt hier een grote rol in met ruim 23 miljoen ton aan afval per jaar. TwynstraGudde helpt organisaties om de grond-, weg-, waterbouw- en vastgoedsector toekomstbestendig te maken.

  Dit model is niet houdbaar en leidt tot onnodige schaarste en verspilling van waarde. In een circulaire economie worden producten uitgewisseld in gesloten kringlopen. Het draait om optimaal en effectief hergebruik van grondstoffen en producten. De verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door hergebruik te optimaliseren en waardevernietiging tegen te gaan. Onderdelen of grondstoffen worden aan het eind van hun levensduur dus opnieuw ingezet met zoveel mogelijk behoud van waarde.

  Transitie naar een circulaire economie: een proces- en organisatievraagstuk

  In de bouw en infrastructuur zijn veel materiaalstromen, waarbij ook verschillende ketenpartners betrokken zijn: van de grondstoffenwinning tot de productie van materialen en van het gebruik tot ‘afval’. Hierdoor vraagt de transitie naar een circulaire bouwindustrie om een fundamentele verandering in de gehele productieketen. Dat begint bij het ontwerp en het gebruik van producten, gebouwen en infrastructuur, maar leidt ook tot andere manieren van samenwerken. De transitie naar een circulaire bouwindustrie is dan ook grotendeels een proces- en organisatievraagstuk. TwynstraGudde is expert in proces- en organisatiemanagement en helpt bedrijven en organisaties in de transitie naar een circulaire economie.

  Een circulaire economie begint bij het ontwerp

  De transitie naar een circulaire economie start bij het ontwerp van producten, gebouwen en infrastructuur. Dit kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat producten uit slechts één materiaalsoort bestaan of demontabel zijn, zodat onderdelen hergebruikt of gerecycled kunnen worden. De toekomst laat zich lastig voorspellen, maar het is wel mogelijk om je daarop voor te bereiden en met de kennis van nu in te spelen op de transitie naar een circulaire economie.

  Met de futuring methode helpt TwynstraGudde bedrijven en organisaties om relevante trends te identificeren en strategische keuzes te maken. We gaan in op vragen, zoals: Hoe zien een circulaire infrastructuur en circulair vastgoed er concreet uit? Wat is realistisch? En welk beeld wordt er door de betrokkenen gedeeld? In een interactief dialoog komen we gezamenlijk tot een perspectief op de toekomst. Het resultaat is een roadmap met concreet uitvoerbare actiepunten. Dit deden we bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat, die in 2030 alle bouwplaatsen emissievrij wil hebben.

  Daarnaast is TwynstraGudde expert op het gebied van projectmanagement. Circulair ontwerp heeft betrekking op de initiatief-, definitie-, ontwerp-, voorbereiding- en realisatiefase van projecten. Het maken van een circulair ontwerp vraagt in deze fases om een andere werkwijze dan het traditionele ontwerpproces, omdat je met ander type producten werkt. Dit is van invloed op de manier van bouwen en betekent dat ook het marktaanbod moet worden meegenomen.

  TwynstraGudde begeleidt opdrachtgevers in dit proces en zorgt ervoor dat het werken met circulaire producten binnen de kaders van het project past. We benaderen het ontwerp vanuit het gebouw, de portefeuille of vanuit het gebruik. Dit resulteert in een ontwerp- of een portefeuilleplan, waarin we continu de balans opmaken tussen vraag en aanbod.

  Optimaal gebruik van assets

  Ook in de gebruiksfase van materialen is voor organisaties veel winst te behalen op het gebied van circulariteit. Bijvoorbeeld door het beheer in te richten op hergebruik, materialen met een lage milieu impact te gebruiken en door langer gebruik te maken van materialen. TwynstraGudde werkt aan de circulaire ambities van opdrachtgevers door het assetmanagement circulair te organiseren.

  Zo maken we voor Rijkswaterstaat inzichtelijk hoe zij hun circulaire doelstellingen kunnen realiseren. Bijvoorbeeld door contracteisen voor circulaire producten en hergebruik op te nemen en de programmering aan te passen. Daarnaast stellen we een sluitende businesscase op voor het verantwoord hergebruik van geleiderails.

  Verder werken we samen met De Bouwcampus aan Circulair Assetmanagement: beheren zonder materiaalverlies, want juist de assetmanager speelt een sleutelrol in de transitie naar een circulaire economie. Hij maakt uiteindelijk de keuzes, die de levensduur van het areaal en het materiaalgebruik bepalen.

  Nieuwe vormen van samenwerking

  Doordat de transitie naar een circulaire economie een verandering in ontwerp, gebruik en logistiek teweegbrengt, vraagt dit ook om andere manieren van samenwerken. Dit kun je als organisatie niet alleen realiseren, maar zul je samen met de ketenpartners moeten oppakken. Door samen op te trekken en naar een gezamenlijk doel toe te werken, kunnen bedrijven en overheden innovatie stimuleren, kansen benutten en nieuwe impulsen creëren richting een circulaire economie.

  Met de publiek-private samenwerkingsmethode brengt TwynstraGudde partners uit verschillende werelden samen om met elkaar het gesprek aan te gaan en grote transities in gang te zetten. Zo begeleidden wij het proces met Rijkswaterstaat en marktpartijen om gezamenlijk tot verantwoord hergebruik van geleiderails te komen, werkten we samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht aan het beheer van het Merwedekanaal en brachten we publieke en private partijen samen om een zero-emissieroute te ontwikkelen op de Rijn.

  Samen naar een circulaire economie

  TwynstraGudde is expert in proces- en organisatievraagstukken. Als onafhankelijk procesbegeleider werken we vanuit de inhoud en sturen we op voortgang, structuur en samenwerking. Door partijen met elkaar te verbinden en belangen af te wegen, komen we gezamenlijk tot een circulair ontwerp en beheer, waarmee we kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast hebben de adviseurs van TwynstraGudde een hart voor verduurzaming en een intrinsieke motivatie om samen het verschil te maken.

  Ben je benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen helpen in de transitie naar een circulaire economie? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

  Heb je een vraag over deze aanpak?

  Cases

  Cases

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen