TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Nieuws TwynstraGudde verstevigt haar duurzaamheidsambitie met certificaat CO2-prestatieladder niveau 5

  TwynstraGudde heeft wederom het CO2-prestatieladder certificaat niveau 5 behaald, het hoogst haalbare niveau. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar het realiseren van onze doelstelling om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Ook helpt het ons om met opdrachtgevers nog sterker in gesprek te gaan over hun duurzaamheidsambities en de manier waarop ze die kunnen realiseren.

  Toegevoegd door Esther van Koot op 10 juli 2024

  Met het behouden van het certificaat niveau 5 tonen we niet alleen aan dat we ambitieus zijn op het gebied van het verlagen van de CO2-emissies van onze eigen organisatie, maar dat we ook een bijdrage leveren aan het verlagen van onze ketenemissies, zoals onze leveranciers, opdrachtgevers en de spullen die we gebruiken (catering, laptops, papier, etc.). Specifiek ons nieuwe mobiliteitsbeleid per 1 januari 2024 wordt als zeer positief ervaren. Dit beleid stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer en zorgt ervoor dat ons wagenpark binnen een aantal jaar volledig elektrisch is.

  Reduceren CO2-uitstoot in keten en sector

  De CO2-prestatieladder is een instrument, ontwikkeld door SKAO, dat organisaties helpt bij het reduceren van CO2. Bij de CO2-prestatieladder gaat het voornamelijk om energiebesparing, het gebruik van steeds meer duurzame energie en het efficiënt gebruik van energie en materialen. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.  

  Het is bij de CO2-prestatieladder belangrijk om concreet uitvoering te geven aan vier invalshoeken: Inzicht (A), Reductie (B), Communicatie (C) en Initiatieven en participaties (D). Op onze website staat per invalshoek aangegeven hoe wij hier concreet uitvoering aan geven.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen