Samenwerken | Page 3 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Samenwerken

Stan Duifhuizen

Implementatie nieuwe vorm van samenwerking pMJP landelijk gebied

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

In dit derde artikel in het blad Platteland in Uitvoering (juni 2010) van de provincie Limburg wordt ingegaan op de resultaten van de adviesopdracht die uitgevoerd is door Twynstra Gudde naar een nieuwe strategie en structuur voor het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied.

Provincies en regio's Samenwerken
Huub Raemakers

Samenwerkingscan Zorg in de Buurt

25-06-2013
reageer
Huub Raemakers

Het vormgeven van de samenwerking in de buurt is vaak een complex proces, waarbij burgers, aanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar betrokken moeten worden. Alleen dan kan zorg in de buurt worden vormgegeven die aansluit op de behoefte van de bewoners.

Eerstelijnszorg Gemeenten Samenwerken Strategievorming
Marcel van Bockel

Pittige taakstelling voor het onderwijs

04-06-2013
reageer
Marcel van Bockel

Op 30 mei 2013 heeft OCW in de voorstellen gepresenteerd om structureel € 200 miljoen te bezuinigen op het onderwijs. Ondanks dat de bezuiniging was aangekondigd, is het een pittige boodschap die hard aankomt. Alle genoemde euro’s reperesenteren ten slotte veel medewerkers die zich volop hebben ingezet voor een beter onderwijs in Nederland.

Onderwijs ICT Samenwerken Organisatieontwikkeling
Dorine Wesel

Aan de slag met kernwaarden voor beter ICT-rendement

15-05-2013
reageer
Dorine Wesel

"Onze vier kernwaarden beschrijven haarfijn de gewenste beweging. Maar hoe krijgen we deze woorden op het netvlies van onze medewerkers? Hoe gaan ze iets betekenen voor ons gedrag?" De aanpak van Twynstra Gudde spreekt aan: compact en speels, terwijl gelijkertijd het juiste niveau geraakt wordt.

Financiële dienstverlening Cure Woningcorporaties Rijksoverheid Samenwerken ICT Verandermanagement
Abonneren op Samenwerken