Samenwerken | Page 2 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Samenwerken

Joost van der Kolk

Samenwerken: verschillende gemeenten, verschillende belangen

06-04-2015
reageer
Joost van der Kolk

Op diverse terreinen en in verschillende vormen werken gemeenten samen om hun taken uit te voeren en ambities waar te maken. Dit kan variëren van een regionale economische agenda tot een volledige integratie van de ambtelijke organisaties.

Gemeenten Samenwerken
Martine de Jong

Samenwerken in verschillende coalities

04-03-2015
reageer
Martine de Jong

‘Delen is het nieuwe hebben’, ‘klein is het nieuwe groot’ en ‘tijdelijk is het nieuwe permanent’. Allemaal slogans die gerelateerd zijn aan de transitie naar een energieke samenleving. Een samenleving waarin individuen en partijen zich organiseren in netwerken en zelf initiatieven nemen. Het 'Spectrum van Coalitievorming' geeft houvast bij het werken op het grensvlak van bestaande organisaties en nieuwe netwerken.

Samenwerken
Martine de Jong

Signaturen voor Samenwerking

21-09-2014
reageer
Martine de Jong

Samenwerken is mensenwerk. Samenwerken is niet gemakkelijk en vraagt nieuwe competenties. Samenwerken in de energieke samenleving vraagt een verbreding van je repertoire. Allemaal terechte opmerkingen, maar hoe geef je er handen en voeten aan in de praktijk, zodat je voorbij platitudes en open deuren komt? Wat is iemands persoonlijke stijl in het verbinden van de eigen organisatie met de andere partijen in een netwerk?

Samenwerken
Charlotte Koot

Weerstand; er is weinig voor nodig

22-08-2014
reageer
Charlotte Koot

Tijdens een informatieavond over een windproject geeft een bewonersvertegenwoordiger aan dat hun achterban zich niet goed betrokken voelt. Dit terwijl de projectleider allerlei pogingen heeft ondernomen de omgeving te betrekken. Ontwerpateliers, het delen van rapporten en een actieve communicatiestrategie zijn in de strijd gegooid en toch is de onzekerheid bij stakeholders toegenomen, zo blijkt. Na afloop overheerst aan beide kanten onbegrip. Ondanks de goede bedoelingen kan de projectleider zich opmaken voor tegenstand in het vervolg van het project. Hoe kan dat nou voorkomen worden?

Energie Strategisch omgevingsmanagement Projectmanagement Samenwerken
Martine de Jong

Liever Adaptiever

10-02-2014
reageer
Martine de Jong

Een gevarieerde groep van projectleiders, directeuren, betrokken ambtenaren en geïnteresseerden kwam woensdag 2 oktober 2013 bij elkaar om het gesprek te voeren over andere manieren van samenwerken bij de uitvoering van de Adaptieve Agenda in de Zuidelijke Randstad.

Joost van der Kolk

Samen werken aan de decentralisaties met Digitale Co-creatie

12-11-2013
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein – participatie, jeugd en zorg – zijn grote opgaven voor alle gemeenten. Niet alleen moeten er meer taken uitgevoerd worden voor minder geld. Er ontstaat een nieuw speelveld van partners waarmee in ketens samengewerkt moet worden. Digitale co-creatie kan helpen om alle betrokken partijen te verbinden en gezamenlijk vorm te geven aan de invoering van de decentralisaties.

Gemeenten Eerstelijnszorg Samenwerken
Nicolet Luisman

Strategisch Omgevingsmanagement en Systems engineering verbonden

10-06-2013
reageer
Nicolet Luisman

Om te komen tot een goede uitvraag naar de markt past Rijkswaterstaat in Project Knooppunt Hoevelaken zowel Systems Engineering (SE) als Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) toe. Twynstra Gudde heeft samen met Rijkswaterstaat een integrale aanpak van SOM en SE ontwikkeld.

Mobiliteit en infrastructuur Strategisch omgevingsmanagement
Iljan van Hardevelt

Nalatenschap bouwen

23-07-2012
reageer
Iljan van Hardevelt

Hoe kunnen sportorganisaties en overheden verder professionaliseren en beter samenwerken?

Ruimtelijke ontwikkeling Huisvesting en vastgoed Gemeenten Samenwerken Projectmanagement
Stan Duifhuizen

Zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Artikel in het blad Platteland in Uitvoering van de provincie Limburg (september 2009). In het artikel wordt ingegaan op start van de adviesopdracht aan Twynstra Gudde om te komen tot een nieuwe strategie en structuur voor het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied

Provincies en regio's Programmamanagement Samenwerken
Stan Duifhuizen

Programmananagement landinrichtingsgebieden Noord-Holland

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft ruim 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls binnen de landinrichtingsgebieden. Dit moest leiden tot de realisatie van extra natuurontwikkeling, recreatieve voorzieningen, waterberging en agrarische structuurverbetering. De voor de uitvoering benodigde project- en programmamanagementtaken werden extern uitbesteed en dienden een voorbeeldfunctie te vervullen binnen de eigen organisatie.

Provincies en regio's Programmamanagement
Abonneren op Samenwerken