Aanpak Partijen verbinden en nieuwe deuren openen

Soms helpt dieper nadenken of helpt nog langer onderhandelen niet meer. Dan gebruiken we social design als methode om tot een ander perspectief te komen. Wij onderzoeken wat mensen ten diepste beweegt en ontwikkelen verbindende perspectieven die mensen uitnodigen vorm te geven aan hun toekomst.

Tal van partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van eenzelfde gebied: meerdere gemeenten, provincie, waterschap, maatschappelijke organisaties, burgers, boeren en andere bedrijven. Al die partijen hebben een ander, soms tegengesteld perspectief. Met het traditionele polderproces kun je de verschillen niet altijd overbruggen. Als een proces vastloopt, helpt het niet om nog langer te onderhandelen. Wat we dan inzetten is creativiteit en verbeeldingskracht. Die vergroten het vermogen om met ter zake doende experimenten nieuwe perspectieven te vinden en nieuwe beweging te starten.

Een lerend, co-creatief proces

Social design is een methode om met optimisme en een open houding vorm te geven aan een onzekere toekomst. Dat we niet altijd precies weten waar we uit gaan komen, is geen probleem. Onzekerheden onderzoeken we effectief. Social design is een (min of meer) gestructureerde benadering, waarbij discussies vanuit standpunten en belangen omgebogen worden naar een lerend, co-creatief proces vanuit waarden en drijfveren. Op basis van deze waarden en drijfveren komen we tot een nieuw, vaak radicaal anders, verbindend perspectief. Samen ontdekken we of en hoe dat kan werken.

Empathisch onderzoek

Onze aanpak begint met empathisch onderzoek. We spreken met de eindgebruikers: de boeren en de burgers in een gebied. De natuurorganisaties, maar ook de vogelaars en de wandelaars. De waterbeheerders, maar ook watersporters en de hengelaars. We zoeken mensen op. Ook wie zich op een inspraakavond niet zo makkelijk laat zien. We onderzoeken wat hen ten diepste bezighoudt. Als je dat doorgrondt, vind je veel gemakkelijker de haakjes om tot een gedeeld en uitnodigend perspectief te komen. De opgave is niet langer een bedreiging, maar een kans om aan te sluiten bij hetgeen voor de eindgebruikers echt van waarde is. Het wordt mogelijk om in co-creatie met de eindgebruikers aan de slag te gaan. De oplossing wordt een gedeelde oplossing.

Onverwachte resultaten

Social design is iets anders dan het mooi verpakken van wat al bedacht is (en niet werkt). Het is een proces dat mensen verbindt op waardenniveau. Vanuit een gedeeld perspectief opent het de deur naar frisse en onverwachte oplossingen. Het belangrijkste is dat iedere oplossing tot stand komt met de mensen om wie het gaat. Mensen worden enthousiast en taaie processen krijgen weer snelheid.

Onze toegevoegde waarde

De adviseurs van TwynstraGudde hebben al meer dan tien jaar ervaring met social design als effectieve manier om oplossingen te vinden voor taaie maatschappelijke vraagstukken. We betrekken de mensen uit een gebied op basis van hun intrinsieke motivatie en niet op basis van belangen of standpunten. Alle middelen waarover ontwerpers beschikken, zetten we in om die boven tafel te krijgen. We hebben niet alleen kennis van social design, maar ook van beleid, wet- en regelgeving en politiek-bestuurlijke besluitvorming. We ontwikkelen meerwaarde door de systeemwereld te verbinden met de zorgen en belangen van mensen in het gebied.

Verder praten?

Zoek je naar nieuwe kansen voor een gebiedsontwikkeling? Wil je weten of social design kan helpen om tot andere en gedeelde beelden te komen? Wil je weten of onze adviseurs daarbij kunnen helpen? Vul dan hieronder je gegevens in of neem contact op met één van onderstaande adviseurs.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.